�������: 


������������
������ �������
�����: ����� ������������
ISBN: 954-8782-15-4
2022�.

������ �� ������� ��������� �������. ���������� ��, �� ���� �� ������� ���������� ���� �� �������� ��� ��� ����� �� ����� ����, ��������� ����� � ������������ ���� - ����� ����� �� �� ������ ������ ��������. ���� ��������, � ���������� ���� � ���������� ��������. ������� ����� ����� � ���������� �� ������ ���� ����� �����. ����� �� �������� - ���� ���� ������ ���� �������, �������, ������ �������. ��� ������� � ������ ��������� ��������� � ������� �� ��������� ����� � "���������", ������ �� ������ ������� ��� ���. ���������� ��. ������ �� ��������. ������ ��������� � ������� ��� ���������� �� ��. "�������� �����" (��. "��. �������" No 5 - �� ����������� ����), �� �� ������ ���� ���� ������. � �� ����� ���������� ���������. ������� � �� �� �����, �� ����� �� ������ � ������ �� � ����� �� �������� ������������, �� �� ������� �� ������������, ����� �� ���� ������ ���������� �� ���� 16-������� �����, ��������� � ����� ��������� ������ ���� ����������� ��������� �� ������������� ����������. � ������ ������ ��� � ���������� ������.

����������� �� ������� �� �������� ����� � ������� �����������. � �� ��������� ��� �� ������ ���� �� ���-����������� �� ������������ �� ������� �� XVIII �-�� �� �������� ���� 1953�.

���������� ����� ����� ������� ������� � ����������� ����������
���������� ����� ����� ������� ������� � ����������� ����������
������ ������� � 300 ������� ������
������� ����� � 300 ������� ������
�� �������� �� ������� � ��������
�������� �� ���������� ��������� - I ���
���������� ������
���������� ���������� �� ���������� �����������
200 ������� ������ �� ���������� ���������� �� ����� ������
������� �������. 250 �������� ������
���� ������. 150 �������� ������
��������� ��������� ���������� 2022
�������� �� ��������� �� ���������� ������ - ���� �����
�� �� ������ �� ������ ������ ��-�����
��������� ���������� 1931 - 1981
�������� �� ��������� �� ���������� ������ - ���� �����
�������������� ���������� 1963-1966
����������� �� ���������� ����
�������������� ���������� 1957-1962
�������������� ���������� 1949-1955
��������� ���������� �������
��������� ��������� � 20 ������ � 20 ��� �� ���� ��� �����
����� �������
�������������� ���������� 1933-1948
������������ ������� ���������� �� ������
������� ��� � �������
�������� ��������
����������� ������, ��� I
����� - ���������� � ������� �������
���� ��������� ������ � �������?
������� �� ���������� �����
�������� �� �����
�������� �� ��������������

��� ������� ������������� �� ������ �������� �� ��������� �� ���
28.05.2022
�� ���� ��������� �� 28.05.2022 �� �� ��� ��� ������� �� ������� ������������� �� �������������� �� ����������� �-� ������ �������� �� ��������� �� ���. ������������� �� ������ ���������� � � �������� ��� �� ���� ��������� ��������� ����� �� ���������� �� ������������ �������� ����.
������� ���������� �� ����������� �� ��������� ������ �� �������� �� �������� ��������� ����������� �������
����� �� ���������� �� ��� �� ���������� ��������� ������ �� FIDE
17.06.2022
��� ������ � ������������� �� ����������� ��������� �� ������ � �������� �������� �������� �� �������� �� ��������� 2022, ����������� �� �� ������ �-� ������ ������� ������� ��������� ����� �� ���������� ���������, ������ �� �������������� ��������� �� ������ - FIDE.
�����������
�� �������������� �� ��
26.03.2022
��������� ��������� �� ������ ��������� ���������� �������, ������� �� ���, �� �������� ������ �� �� ������ � ���� �� 1 ������ 2022 ������ ������ �� ������� �������� �� ������� ���� � �� ���������� ������ � ��������� �� ��� �����������. ���� ���� ���� ������� �� ������� � �������� �� ���� ������� �� ������� � ��������� �������� �� �� ������ ���� ����� ������ 2022 ������ ���� �� �� �������!
�����-��������� ������ �������� ��������
30.05.2022
���� ���������� �� ���� �� ������� �� 7 �� 14 �., �� ����� � �������� �� ��� ����� � �.�. ������ �� �� ������� ������ �������� �������� ���������ȓ �� �������� �� ���� � ����� ����� �� ������, ������� ��� �������� ���������� � ��������, ������� �� ��������� � ����������.
�� 16 �� 22 ��� 2022 �. �� ���� ������� �����, � �� 23 �� 29 ��� 2022 �. ����� �����.
�������� ����������

����� �� �-� ����� ������� �� �� ������� �������
21.05.2022
��������� ������ �����������, �� �� �� ���������� � ������� �� ��������-������������� �� ��������� �������� �-� ����� ������� �� ��������� ����������� �� ������� �������.
�����������
������ �� �������

� ���� ������ �� ���������� ����������� � ��� ������ �� ������� � �������. ��������� ������ �� ����� ������. ���������� �� ���� �� ������ �� ��.

� ������� ���� ������


�������� �����

���� 2

���� 3

���� 4


��� � �������

���� 6

���� 1

���� 2������ � ���
� 2022-2022 ChessBG.com, ������ ����� ��������
� ���������� �� Chess Mix