�������: 


������������
������� �������. 250 �������� ������
�����: �-� ������ �������
ISBN:
2022�.

������� ������� � ���-������� ��������� ��������� �� ������ �������. ��� � ���-������� ������������ ������� (1989 �.) � ����������� (1992 �.) �� ��������. �������� ������� �� ����� �� 14 �. �� ������ ���� 1989 �. � ������� �� ������� ����� �� 16 �. �� �������� 1990 �. ��������� ��������� �������. ���������� ������ ������� � ������ �� "�����" (�������) �� 1999 �. �������� ������� �� ��� ���� (���������) 2022 �. � 3-�� �� ������������ � ������� (�����) ���� 2022 �. ������� ��������� � "������� ����" ���� 2022 �.

���� 2022 �. � ������ �� "��� �� ��������" � "�������� � 1" �� ��������.

��������� � ������� ����� ������������ �������. ��������� � ������������ ���� � ���������� ��� �� ������.

�������� �� ���������� ��������� - I ���
���������� ������
���������� ���������� �� ���������� �����������
200 ������� ������ �� ���������� ���������� �� ����� ������
���� ������. 150 �������� ������
��������� ��������� ���������� 2022
�������� �� ��������� �� ���������� ������ - ���� �����
�� �� ������ �� ������ ������ ��-�����
��������� ���������� 1931 - 1981
�������� �� ��������� �� ���������� ������ - ���� �����
�������������� ���������� 1963-1966
����������� �� ���������� ����
�������������� ���������� 1957-1962
�������������� ���������� 1949-1955
��������� ���������� �������
��������� ��������� � 20 ������ � 20 ��� �� ���� ��� �����
����� �������
�������������� ���������� 1933-1948
������������ ������� ���������� �� ������
������� ��� � �������
�������� ��������
����������� ������, ��� I
����� - ���������� � ������� �������
������ �������
���� ��������� ������ � �������?
������� �� ���������� �����
�������� �� �����
�������� �� ��������������

��� �� ���������� �����
25.03.2022
�� 21-�� ����� �� 12-�� ��� � ���������� ������ ���� � ����� �� �� ������� ����� �� ���������� ����� ����� ������� ������� � ���������� �����. ������ �� �� �������� �� 12-�� ����� � �������� ������ �� ������� ���� - ���� 10 ��.
�������� ���������� �� ���� �� ���������� ����
�� ����� �� ���� ������������ ������� �� �� �������� ������� ������� �������:
21.04.- 27.04. - �������� �. ������� - �. �������

28.04.- 29.04. - ���� ���� �����

30.04.- 06.05. - 2-�� �������� ����� �������

05.- 09.05. - ���� ��. ������
��� �� ���� � ����
30.03.2022
�� 7-�� �� 17-�� ����� � ��. ��������� �� ������� 74-�� ��� �� ����, � �� 8-�� �� 17-�� ����� � ��. ������� - 59-�� ��� �� ����.
������������ ����� ��� ������ ������� �� ����� ����������, � ��� ������ �� ��������� ������
�������� ����������:
���� ����
���� �� �������� � ���
27.03.2022
�� ������ ��������� � ������� �� ������������ ������������ ���������� ���� �� �������� �� ������ ��� ������ � ����� �����������....
�����������
�� �������������� �� ��
26.03.2022
��������� ��������� �� ������ ��������� ���������� �������, ������� �� ���, �� �������� ������ �� �� ������ � ���� �� 1 ������ 2022 ������ ������ �� ������� �������� �� ������� ���� � �� ���������� ������ � ��������� �� ��� �����������. ���� ���� ���� ������� �� ������� � �������� �� ���� ������� �� ������� � ��������� �������� �� �� ������ ���� ����� ������ 2022 ������ ���� �� �� �������!
������������� �� ����������� �� ���
09.04.2022
�� ������ ������� �� ���������� �������, �� �������� �.8 �� �������������� ���������� �� ������� 2022 ������ �� ������������� �� ����������� �� ���� �������� ���� � ���� �� ��� "�" � "�" ��� � 01. 05. 2022 �. ���� ���� ���� ��������������� �� ����������� �� ������������ �� �� ���������!
������ �� �������

� ���� ������ �� ���������� ����������� � ��� ������ �� ������� � �������. ��������� ������ �� ����� ������. ���������� �� ���� �� ������ �� ��.

� ������� ���� ������


�������� �����

���� 1

���� 2

���� 3


��� � �������

���� 5

���� 6

���� 1������ � ���
� 2022-2022 ChessBG.com, ������ ����� ��������
� ���������� �� Chess Mix