Търсене: 


Библиография
Индивидуалните първенства 1963-1966
Редактор: Стефан Сергиев
ISBN:
2006г.

В началото на 2024 г. по ини­циатива на сп. „Шахматна ми­съл" и със съдействието на приятели на шахмата, които поеха финансирането, започна издаването на партиите играни на финалите на индивиду­алните първенства на страна­та. Вече са издадени три тома.

Първият том съдържа всички налични партии, играни в периода 1933 - 1948 г. Много от партиите от първен­ствата в довоенния период са безвъзвратно загубени, но всичко онова, което се намери, ще бъде публикувано и ще по­пълни нашия архив.

Вторият том обхваща ре­публиканските първенства от 1949 до 1955 г. Това са години­те, през които българските шах­матисти усъвършенстват своето майсторство и дебютират с ус­пех на международното поле.

В третия том са поместени партиите от финалите на 6 пър­венства, проведени от 1957 до
1962 г. По това време (1960 г.) шампионът на страната от 1958 г. Милко Бобоцов става първият български гросмайстор.

Настоящият, четвърти том съдържа партиите, игра ни на финалите на републиканските индивидуални първенства от
1963 до 1966 г., както и партии­те от първото открито първен­ство на България, проведено в края на 1966 г. Тези години са белязани с разширяване успе­хите на българските шахматис­ти, с утвърждаването на нови двама гросмайстори. Първият от тях е Георги Трингов, победи­тел в първенството на страната през 1963 г. Именно от това първенство започва и участието му в борбата за световната тит­ла, която преминава през зонал­ния турнир в Кечкемет (Унга­рия) и междузоналния в Амсте­рдам (Холандия). Победител във финала през 1964 г. е Никола Пъдевски, който през същата тази година покрива нормата и е утвърден за гросмайстор. Дру­гите две първенства - през 1965 и 1966 г. - са своеобразният връх в творчеството на Николай Минев, друг голям шахматист от този период.

Включването на партиите от Първото открито първен­ство на страната дообогатява представата за творческото из­растване на българските шах­матисти. Още повече, че в него участват бивши и бъдещи шампиони. Тези партии се пе­чатат за първи път и се надя­вам, че ще доставят удовол­ствие на читателите, като за­пълнят една съществена праз­нина в колекциите на събира­чите на шахматно творчество.

Стефан Сергиев

7 май 2024 г.
София

Вишванатан Ананд срещу Веселин Топалов и българските шахматисти
Вишванатан Ананд срещу Веселин Топалов и българските шахматисти
Атанас Коларов – 300 избрани партии
Здравко Милев – 300 избрани партии
За началото на шахмата в България
България на Шахматните Олимпиади - I Том
Изстрадана победа
Шахматното наследство на Александър Хаджипетров
200 Избрани партии от шахматното наследство на Камен Писков
Веселин Топалов. 250 шахматни победи
Гата Камски. 150 шахматни победи
Антология български шахматисти 2024
Страници от историята на българския шахмат - част втора
Да се научим да играем шахмат по-добре
Отборните първенства 1931 - 1981
Страници от историята на българския шахмат - част първа
Ръководство за шахматната игра
Индивидуалните първенства 1957-1962
Индивидуалните първенства 1949-1955
АНТОАНЕТА шахматната кралица
Антоанета Стефанова – 20 години и 20 дни по пътя към върха
Милко Бобоцов
Индивидуалните първенства 1933-1948
Европейските отборни първенства по шахмат
Половин век в шахмата
Шахматен наръчник
Българският шахмат, том I
Блинд - феномените и техните подвизи
Георги Трингов
Защо изучаваме шахмат в училище?
Героите от турнирните сцени
Пленници на Каиса
Блясъкът на коронатаНовини

БФШ издигна кандидатурата на Силвио Данаилов за президент на ЕШС
28.05.2010
На свое заседание от 28.05.2010 УС на БФШ взе решение да издигне кандидатурата на вицепрезидента на федерацията г-н Силвио Данаилов за президент на ЕШС. Предложението бе прието единодушно и в близките дни ще бъде изпратено официално писмо до централата на Европейският шахматен съюз.
Пълната информация за платформата на кандидата можете да намерите на неговият официален предизборен уебсайт
Писмо от Президента на БФШ до шахматните федерации членки на FIDE
17.06.2010
Във връзка с кандидатурата на Българската федерация по шахмат и курортен комплекс „Албена” за домакини на Олимпиада 2024, Президентът на БФ Шахмат д-р Стефан Сергиев изпрати официално писмо до шахматните федерации, членки на Международната федерация по шахмат - FIDE.
Подробности
До Председателите на ШК
26.03.2010
Българска федерация по шахмат уведомява шахматните клубове, членове на БФШ, че съгласно Устава на БФ Шахмат в срок до 1 август 2024 година следва да отчетат годишния си членски внос и да представят списък с членовете си във федерацията. След тази дата списъци на членове и приемане на нови клубове до отчетно – изборното събрание на БФ Шахмат през месец януари 2024 година няма да се приемат!
Руско-Българска детска шахматна академия
30.05.2010
През ваканцията за деца на възраст от 7 до 14 г., от Русия и България на две смени в к.к. Албена ще се проведе детска шахматна академия „ИНТЕЛЕКТИ“ за обучение на деца в малки групи по шахмат, участие във вътрешни състезания и конкурси, отделно за начинаещи и напреднали.
От 16 до 22 юни 2024 г. ще бъде първата смяна, а от 23 до 29 юни 2024 г. втора смяна.
Подробна Информация

Писмо от г-н Бойко Борисов до гм Веселин Топалов
21.05.2010
Натиснете бутона подробности, за да се запознаете с писмото на министър-председателят на Република България г-н Бойко Борисов до световния вицешампион гм Веселин Топалов.
Подробности
Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

В момента няма покани


Шахматна мисъл

Брой 2

Брой 3

Брой 4


Шах в училище

Брой 6

Брой 1

Брой 2Връзка с нас
© 2024-2010 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix