Търсене: 


Преглед на новина


Дневен ред и решения от заседанието на УС на 12.07.10 г.
12.07.2010


ПРОТОКОЛ N 6

на Заседание

на УС на БФ ШАХМАТ

___________________________________________________________

12.07.2010 г. – 10:00 ч. – Заседателна зала I етаж – МФВС – София

Днес, 12.07.2010 г. в заседателната зала на I етаж на МФВС, София се проведе заседание на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат. Присъстваха членовете на УС – Стефан Сергиев, Пламен Моллов, Румен Раев, Венцислав Инкьов, Георги Живков и Огнян Тодоров, дистанционно се подържаше връзка със Силвио Данаилов, Председателят на Експертния съвет – Константин Стоянов, Председателят на Съдийската комисия – Румен Ангелов, щатните служители на федерацията - Николай Велчев и Кристиан Ласкаров, треньорът на националните отбори юноши и девойки – Петър Великов и гостите – Димитър Славов и Тодор Тодоров.

 • el
 • pt

 • Заседанието протече при следния

  дневен ред:

  1.Информация за проведените Държавни отборни първенства за мъже и жени – „А” и „Б” групи от 27 май до 2 юни 2024 г. в к.к. Албена.

  Докладват: Пл. Моллов, В. Инкьов, Д. Славов, Т. Тодоров

  2.Утвърждаване треньорите на националните отбори мъже и жени за Олимпиадата в Ханти-Мансийск (Русия) от 19 септември до 4 октомври 2024 г.

  Докладват: Ст. Сергиев, Н. Велчев

  3.Утвърждаване съставите на националните отбори мъже и жени за Олимпиадата в Ханти-Мансийск (Русия) от 19 септември до 4 октомври 2024 г.

  Докладват: С. Данаилов, Н. Велчев

  4.Утвърждаване водачите и българските представители за Европейските индивидуални първенства за юноши и девойки до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 г. от 19 до 29 септември 2010 г. в Батуми (Грузия).

  Докладва: Н. Велчев

  5.Разни:

  5.1.Приемане на нови членове на Българска федерация по шахмат.

  Докладва: Кр. Ласкаров

  5.2.По протест на шахматни клубове във връзка с Държавните отборни първенства за момчета и момичета до 12 и 16 години от 1 до 11 август 2010 година в Старозагорски минерални бани.

  Докладва: К. Стоянов

   и бяха взети следните

   РЕШЕНИЯ:

  По т.1:

  1.1.Да бъде изпратено благодарствено писмо до г-н Красимир Станев, Изпълнителен директор на к.к. Албена за предоставените условия за провеждането на Държавните отборни първенства за мъже и жени – „А” и „Б” групи от 27 май до 2 юни 2024 година.

  1.2.1.Възлага на Етичната комисия да излезе със становище относно жалбата на ОШК „Пазарджик” (Пазарджик) по повод случая в срещата от 9-ия кръг на Държавното отборно първенство за мъже – „Б” група от 27 май до 2 юни 2024 година между отборите на ШК „Енергия 21” (Добрич) и СКШ „Тунджа 2024” (Ямбол).

  Срок: 12.08.2010 г.

  1.2.2.На следващото заседание на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат да бъде разгледано становището на Етичната комисия по случая и да бъде прието конкретно решение. Констатираните пропуски в Наредбата на БФ Шахмат и регламентите на Държавните първенства за 2024 година да бъдат отразени в документите за следващата 2024 година.

  1.3.Възлага на Николай Велчев да бъде изпратено официално писмо до г-н Тодор Тодоров, Председател на ШК „Енергия 21” (Добрич) във връзка с повдигнатите от него въпроси относно разпределението на средствата от Министерство на физическото възпитание и спорта за 2010 година.

  По т.2:

  2.1.Утвърждава Силвио Данаилов за селекционер на националните отбори мъже и жени за Олимпиадата в Ханти-Мансийск (Русия) от 19 септември до 4 октомври 2024 година.

  2.2.Утвърждава Николай Велчев за водач на българската делегация за Олимпиадата в Ханти-Мансийск (Русия) от 19 септември до 4 октомври 2024 година.

  2.3.Утвърждава Борис Чаталбашев за анализатор на националните отбори мъже и жени за Олимпиадата в Ханти-Мансийск (Русия) от 19 септември до 4 октомври 2024 година.

  По т.3:

  3.Утвърждава съставите на националните отбори мъже и жени за Олимпиадата в Ханти-Мансийск (Русия) от 19 септември до 4 октомври 2024 г. както следва:

  Мъже – Веселин Топалов, Иван Чепаринов, Кирил Георгиев и Александър Делчев. Резерва: Киприан Бербатов.

  Жени – Антоанета Стефанова, Маргарита Войска, Емилия Джингарова и Адриана Николова. Резерва: Ива Виденова.

  По т.4:

  4.Утвърждава състава на българската делегация за Европейските индивидуални първенства за юноши и девойки до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 г. от 19 до 29 септември 2010 г. в Батуми (Грузия) както следва:

  Номинирани състезатели:

  Юноши – Николай Иванов (до 8 г.), Петър – Делян Шентов (до 10 г.), Валентин Вълев (до 12 г.), Дарио Дерешки (до 14 г.), Анатоли Атанасов (до 16 г.) и Павел Янев (до 18 г.).

  Девойки – Габриела Антонова (до 8 г.), Ана Вълева (до 10 г.), Боряна Петрова (до 12 г.), Симонета Иванова (до 14 г.), Дарена Сиркова (до 16 г.) и Сандра Трифонова (до 18 г.).

  Допълнителни състезатели:

  Юноши – Александър Монев (до 14 г.).

  Девойки – Мария Васова (до 12 г.) и Деница Драгиева (до 14 г.).

  Водач: Живко Жеков.

  Треньор: Петър Великов.

  По т.5:

  5.1.1.Приема Шахматен клуб „Маркели” (Карнобат), Шахматен клуб „Спартак” (Пловдив) и Шахматен клуб „Георги Латинов” (Раднево) за условни членове на Българската федерация по шахмат. За да станат редовни членове на федерацията е необходимо в срок до 1 август 2024 година да изпълнят всички изисквания на българското законодателство.

  5.1.2.Списъкът на шахматните клубове членове на Българската федерация по шахмат да бъде публикуван на интернет страницата на федерацията.

  5.2.Да се проведат допълнителни разговори с организаторите на Държавните отборни първенства за момчета и момичета до 12 и 16 години в Старозагорските минерални бани за отмяна на обявената такса от 20 (двадесет) лева на член на отбор, не настанен в предложения от организаторите хотел. При постигане на договореност, тези средства (необходими за наем зала) да бъдат осигурени от Българската федерация по шахмат. Ако това се окаже невъзможно, първенствата да бъдат отложени за по – късна дата.

  12.07.2010 г.

  София


  Управителен съвет

  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 28.05.10 г.
  28.05.2010
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.04.10 г.
  15.04.2010
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 19.03.10 г.
  19.03.2010
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.02.10 г.
  17.02.2010
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 22.01.10 г.
  22.01.2010
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.12.09 г.
  18.12.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.11.09 г.
  13.11.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.09 г.
  30.09.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 27.08.09 г.
  27.08.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.06.09 г.
  09.06.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 20.05.09 г.
  20.05.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.04.09 г.
  16.04.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.03.09 г.
  26.03.2009
  Решения на УС от 05.02.09 г.
  05.02.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.01.09 г.
  17.01.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.12.08 г.
  10.12.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 06.11.08 г.
  06.11.2008
  Решения на УС от 09.10.08 г.
  09.10.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 19.09.08 г.
  19.09.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.08.08 г.
  21.08.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.07.08 г.
  10.07.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 05.06.08 г.
  05.06.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.04.08 г.
  10.04.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 23.03.08 г.
  23.03.2008
  Решение на УС от 06.03.08 г.
  06.03.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 03.02.08 г.
  03.02.2008
  Доклад на председателя на Контролния съвет Георги Бедников
  26.01.2008
  Програмата на президента на БФШ д-р Стефан Сергиев за периода 2024 - 2024 г.
  26.01.2008
  Доклад на президента на БФ Шахмат д-р Стефан Сергиев пред Общото събрание на 26.01.2008 г.
  18.01.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.01.08 г.
  16.01.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 12.12.07 г.
  12.12.2007
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.10.07 г.
  01.10.2007
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 05.09.07 г.
  05.09.2007
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.07.07 г.
  21.07.2007
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.06.07 г.
  18.06.2007
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.07 г.
  18.05.2007
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.03.07 г.
  16.03.2007
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.01.07 г.
  15.01.2007
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.12.06 г.
  01.12.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.11.06 г.
  17.11.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 27.10.06 г.
  27.10.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.08.06 г.
  16.08.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.07.06 г.
  17.07.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.05.06
  04.05.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.04.06
  04.04.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.02.06
  17.02.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 20.01.06
  20.01.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.12.05
  09.12.2005
  Доклад на председателя на БФШ г-н Стефан Сергиев пред Националното съвещание на 18.11.2005 г.
  18.11.2005
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.11.05
  10.11.2005
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.05
  30.09.2005
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.07.05
  15.07.2005
  Отчетен доклад на УС на БФШ за първите 100 дни
  23.06.2005
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 02.06.05
  02.06.2005
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.05
  18.05.2005
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.04.05
  13.04.2005
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 07.03.05
  07.03.2005
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.01.05
  26.01.2005
  Отчетен доклад на стария Управителен съвет
  25.01.2005
  Доклад на Контролния съвет
  25.01.2005
  Програмата на президента на БФШ г-н Стефан Сергиев
  25.01.2004

  Новини

  БФШ издигна кандидатурата на Силвио Данаилов за президент на ЕШС
  28.05.2010
  На свое заседание от 28.05.2010 УС на БФШ взе решение да издигне кандидатурата на вицепрезидента на федерацията г-н Силвио Данаилов за президент на ЕШС. Предложението бе прието единодушно и в близките дни ще бъде изпратено официално писмо до централата на Европейският шахматен съюз.
  Пълната информация за платформата на кандидата можете да намерите на неговият официален предизборен уебсайт
  Открит Шампионат за жени 2024
  25.07.2010
  От 21-ви до 31-ви юли в гр. Враца се провежда Откритият шампионат за жени за 2024 г. Участват 23 състезателки, между които 2 гросмайсторки и 6 международни майсторки.
  Подробна информация и партии на живо на официалния сайт.
  До Председателите на ШК
  26.03.2010
  Българската федерация по шахмат напомня на Председателите на шахматните клубове, че съгласно решение на Управителния съвет от 19 март 2024 г. всички шахматни клубове, членове на федерацията следва до 1 август т.г да отчетат членския си внос и представят списъци на своите членове. На заседанието си от 12 юли т.г. УС на БФ Шахмат реши да бъде публикуван списък на клубовете. В него клубовете са оцветени в три цвята. В зелено са клубовете с редовно членство, с червено - нередовните клубове и с черно - клубовете, на които е дадено условно членство до 1 август т.г да приведат в изправност документацията си. След 1 август т.г. УС на БФ Шахмат ще публикува списък на клубовете, които ще имат право да участват съгласно Устава на федерацията, с право на глас, в предстоящото Отчетно - изборно събрание през януари 2024 г.
  Списък на клубовете

  ДОП за юноши и девойки
  22.07.2010
  Във връзка с крайно недостатъчния брой заявки за участие и постъпил протест от водещи шахматни клубове, Държавните отборни първенства (ДОП) за момчета и момичета до 12 год. и ДОП за юноши и девойки до 16 год., които трябваше да се проведат в Старозагорски минерални бани между 1 и 11 август 2024 г. се отлагат за по-късен период. БФ Шахмат ще обяви своевременно мястото и времето на провеждането им.
  Писмо от Президента на БФШ до шахматните федерации членки на FIDE
  17.06.2010
  Във връзка с кандидатурата на Българската федерация по шахмат и курортен комплекс „Албена” за домакини на Олимпиада 2024, Президентът на БФ Шахмат д-р Стефан Сергиев изпрати официално писмо до шахматните федерации, членки на Международната федерация по шахмат - FIDE.
  Подробности
  Покани за турнири

  В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.


  Варна
  18.08 - 24.08
  Лагер-сбор на гм Васил Спасов „Варна 2024”

  Шахматна мисъл

  Брой 3

  Брой 4

  Брой 5


  Шах в училище

  Брой 1

  Брой 2

  Брой 3  Връзка с нас
  © 2024-2010 ChessBG.com, Всички права запазени
  С подкрепата на Chess Mix