Търсене: 


Преглед на новина


Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.07.07 г.
21.07.2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ N 5 

на Заседание

на УС на БФ ШАХМАТ

__________________________________________

21.07.2021 г.   10:00 ч.   ШЗ "Бъкстон"   София 

      Днес, на 21.07.2021 г. (събота), в Шахматна зала "Бъкстон", гр. София се проведе Заседание на Управителния съвет на БФ Шахмат. Присъстваха: Стефан Сергиев, Атанас Куртенков, Здравко Недев, Румен Раев, Живко Жеков, Маргарита Войска, Радислав Атанасов, Тодор Галунов, Коста Ангелов и Николай Велчев.

      Заседанието протече при следния 

           дневен ред: 

      1.Проект на Споразумение между Европейския шахматен съюз и Българска федерация шахмат във връзка с организирането и провеждането на Европейските индивидуални първенства по шахмат за мъже и жени през 2021 година в Пловдив.

                                                                    Докладва: С. Сергиев 

          2.Утвърждаване на участниците и ръководителите на групата за Европейските индивидуални първенства по шахмат за юноши и девойки в Шибеник (Хърватска) през септември 2021 година.

                                                                     Докладва: Н. Велчев  

          3.По подготовката на Общото събрание на БФ Шахмат

                 - писмо – инструкция до шахматните клубове във връзка с изискванията на Устава на БФ Шахмат.

                                                         Докладва: Н. Велчев 

          4.Становище на Управителния съвет на БФ Шахмат във връзка с последните шахматни състезания, проведени в страната. 

          Докладват: З. Недев и Ат. Куртенков 
         

      5.Разни

      5.1.Приемане на Календарен план за заседанията на Управителния съвет на БФ Шахмат през второто полугодие на 2021 година.

                                                                                                 Докладва: Н. Велчев 

     5.2.По възстановяването на правата на шахматните клубове, изпълнили изискванията за членство в БФ Шахмат.

  5.3.По получаването на статут на олимпийски спорт на шахмата.

           5.4.Утвърждаване на състав на “Квалификационна комисия” към Управителния съвет на БФ Шахмат. 

  По въпросите от дневния ред бяха взети следните 

           РЕШЕНИЯ: 

По т. 1:

      1.1.Приема Проект на споразумение между ЕCU и БФШ във връзка с организирането и провеждането на Европейските индивидуални първенства по шахмат за мъже и жени през 2021 година в Пловдив с направените корекции.

          1.2.Определя ориентировъчен награден фонд в размер на 120 000 EUR (сто и двадесет хиляди евро) за двете първенства плюс дължимите данъци, от които 80 000 EUR (осемдесет хиляди евро) за мъжкия и 40 000 EUR (четиридесет хиляди евро) за женския турнир. 

По т. 2:

        2.1.Утвърждава участниците и ръководителите на групата за Европейските индивидуални първенства по шахмат за юноши и девойки в Шибеник (Хърватска) през септември 2021 година, както следва:

                  Номинирани състезатели:

                  До 10 години: Валентин Вълев (ШК Бургас – Бургас) и Ива Пенчева (ШК Царевец – Велико Търново);              

                  До 12 години: Ивайло Стоянов (ШК Ивис – София) и Полина Венкова (СКШ Плевен XXI – Плевен);

                  До 14 години: Велизар Софранов (ШК Ивис – София) и Сандра Трифонова (СКШ Дракон – Плевен);

                  До 16 години: Стоян Иванов (ВШК Г. Даскалов – Варна) и Десислава Градевска (ШК Виктори – Благоевград);

                  До 18 години: Любослав Кътов (СКШ Спартак Плевен XXI – Плевен) и Йорданка Найденова (ШК Хадзопулос – София).           

                  Допълнителни състезатели:

              До 10 години: Мария Васова (СКШ Берковица 64 – Берковица);  

                  До 12 години: Александър Монев (ШК Силистра – Силистра) и Цвета Галунова (ШК Виктори – Благоевград);

                  До 14 години: Сашо Андреев (ШК Свиленград 2021 – Свиленград).

              Водач: Йордан Стойнов.

              Треньор: Светла Йорданова. 

 

                

         2.2.Приема молбите на Григор Григоров и Елица Раева да не участват на Световните индивидуални първенства по шахмат за младежи и девойки до 20 години в Ереван (Армения) през октомври 2021 година и потвърждава решението си на тези първенства да играят единствено шампионите на България до 20 години. 

По т. 3:

          3.1.Потвърждава текста на писмото - инструкция до шахматните клубове във връзка с подготовката на Общото събрание на Българска федерация шахмат съгласно изискванията на Устава на БФ Шахмат.

          3.2.Възлага на Николай Велчев да изпрати писмото - инструкция до шахматни клубове, членове на БФ Шахмат. 

По т. 4:

          4.1.Приема становище на Управителния съвет на БФ Шахмат във връзка с последните шахматни състезания, проведени в страната с направените допълнения.

          4.2.Възлага на Квалификационната комисия към Управителния съвет на БФ Шахмат да подготви изисквания, необходими при провеждането на шахматни турнири, важащи за български и международен рейтинг.

          Отговорник: Милен Петров.               

           

По т. 5:

          5.1.Приема Календарен план за заседанията на Управителния съвет на БФ Шахмат през второто полугодие на 2021 година с направените уточнения.

          5.2.Възстановява членството в БФ Шахмат на Шахматен клуб “Верила” - с. Дрен.

          5.3.Да бъде организирана Открита подписка от шахматните клубове за признаването на шахмата в България за олимпийски спорт.

          5.3.1.Приема предложения текст като основа за подписката.

          5.3.2.Възлага на Радислав Атанасов да обработи примерен текст за подписката, който да бъде изпратен на шахматните клубове.

 Срок: 26 юли 2021 г.

      5.3.3.Възлага на Радислав Атанасов да бъде подготвено писмо до Председателя на БОК г-жа Стефка Костадинова с искане шахмата да бъде признат за олимпийски спорт.

      Срок: 1 август 2021 г.

      5.4.Утвърждава състав на Квалификационната комисия към Управителния съвет на БФ Шахмат - Председател Милен Петров и членове Атанас Куртенков и Кристиан Ласкаров.  

      

      

21.07.2021 г.

София


Управителен съвет

Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.10.07 г.
01.10.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 05.09.07 г.
05.09.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.06.07 г.
18.06.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.07 г.
18.05.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.03.07 г.
16.03.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.01.07 г.
15.01.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.12.06 г.
01.12.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.11.06 г.
17.11.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 27.10.06 г.
27.10.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.08.06 г.
16.08.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.07.06 г.
17.07.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.05.06
04.05.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.04.06
04.04.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.02.06
17.02.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 20.01.06
20.01.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.12.05
09.12.2021
Доклад на председателя на БФШ г-н Стефан Сергиев пред Националното съвещание на 18.11.2021 г.
18.11.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.11.05
10.11.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.05
30.09.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.07.05
15.07.2021
Отчетен доклад на УС на БФШ за първите 100 дни
23.06.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 02.06.05
02.06.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.05
18.05.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.04.05
13.04.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 07.03.05
07.03.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.01.05
26.01.2021
Отчетен доклад на стария Управителен съвет
25.01.2021
Доклад на Контролния съвет
25.01.2021
Програмата на президента на БФШ г-н Стефан Сергиев
25.01.2021

Новини

Признание за българския шахмат!!!
17.10.2021
На днешното си заседание (17.10.2021г.) Изпълнителното бюро на Българския олимпийски комитет разгледа молбата и внесената подписка от ръководството на Българската федерация по шахмат, шахматът в България да бъде признат за олимпийски спорт. С пълно единодушие членовете на ИБ на БОК решиха:

Българският олимпийски комитет признава за олимпийски спорт шахмата в България.

Честито на всички шахматисти и любители на шахмата!

Сбъдна се мечтата на поколения български шахматисти!

Подробности
Европейски отборни първенства за мъже и жени
18.10.2021
От 27-ми октомври до 7-ми ноември в Ираклион, Гърция ще се проведат Европейските отборни първенства за мъже и жени. Нашите представителни отбори са в следните състави:

Мъже
гм Веселин Топалов
гм Иван Чепаринов
гм Кирил Георгиев
гм Александър Делчев
гм Борис Чаталбашев

Селекционер - мс Николай Велчев

Жени
гм Антоанета Стефанова
гм Маргарита Войска
гм Мария Велчева
мм Павлина Чилингирова
фм Елица Раева

Селекционер - гм Маргарита Войска

Официален сайт
Цялостно здраве и оптимална спортна форма при шахматистите чрез комплексна природосъобразна методика
24.10.2021
В последния брой на специализираното списание „Медицина и спорт”, издавано вече трета година от гросмайстор Мария Велчева, е публикувана изключително ценна статия, която заслужава вниманието на всички шахматисти – професионалисти и начинаещи.
Авторът д-р Димитър Пашкулев е изявен изследовател на природосъобразния начин на живот, съчетан с хранителния и питейния режим на елитните спортисти. В тази статия задълбочено се анализират специфичните проблеми при шахматистите.

Подробности
Председателят на БФШ д-р Стефан Сергиев връчи подписката
12.10.2021
На среща с председателя на Българския олимпийски комитет госпожа Стефка Костадинова, на 11 октомври в сградата па БОК, председателят на Българската федерация по шахмат д-р Стефан Сергиев връчи събраната от шахматните клубове, шахматистите и деятелите подписка с искането шахматът в България да бъде признат за олимпийски спорт...
Подробности
Президентът на ECU Борис Кутин на посещение в България
11.10.2021
На 10 и 11 октомври, по покана на председателя па БФ Шахмат д-р Стефан Сергиев, на посещение в нашата страна бе президентът на Европейския шахматен съюз Борис Кутин....
Подробности
Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

В момента няма покани


Шахматна мисъл

Списанието престава да излиза в печатен вариант. Започвайки от бр.8 на 2021 г. то ще може да се разглежда в електронен вид на сайта (в PDF документ). За да отворите желания брой, ще ви е необходима програмата Acrobat Reader.


Брой 10

Брой 11 и 12

Брой 1 и 2


Шах в училище

Брой 2

Брой 3

Брой 4

Връзка с нас
© 2021-2021 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix