Търсене: 


Новини


Цялостно здраве и оптимална спортна форма при шахматистите чрез комплексна природосъобразна методика
24.10.2007

ПРЕДГОВОР

За разлика от всички други популярни спортове, шахматът притежава достойнството да изявява не толкова
силата и красотата на човешкото тяло, а силата и красотата на човешката душа.
Още Сервантес се е спирал върху някои важни аналогии между шахматната партия и житейската съдба на човека.
Борбата за себеутвърждаване и същевременно уважението към партньора, мълниеносното вдъхновение и
търпеливото устояване са свойства на душата. Приносът на шаха към тяхното многоцветно разгръщане е несъмнен.
В същото време историята (особено най-новата история) е показала и показва също и ред обезпокоителни тенденции
като пренапрягане и липса на хармонично здравно и житейско допълване с други необходими дейности и почивка;
прекалена комерсиализация; подценяване на етичната и естетичната страна на нещата и т. н. [2, 22, 24, 25].
Интензивните ми интереси към шахматната игра на младини и последващата ми дългогодишна работа в областта на
природната медицина се срещаха многократно под формата на конкретни принципи и методи за постигане на
по-добро общо здраве, мозъчна работоспособност и, в крайна сметка, шахматно дълголетие.
Тук ще се опитам да обобщя този натрупан опит. Необходимо е да се знае обаче, че някои от препоръките
имат свои детайли в зависимост от индивидуалните особености на всеки човек. Темата в дълбочина е обширна
и не би могла да се вмести изцяло тук. Също така подчертавам от самото начало, че природните методи изискват
повече отделено време и внимание, познания и постоянство, отколкото например използването на битови стимулатори
от рода на кафе, кола, шоколад и др.
Последните обаче не дават нищо на организма, а само изчерпват неприкосновените му запаси от нервна енергия.
На младини това може да не е явно, но по-късно са възможни както разнообразни нервнопсихични, сърдечносъдови,
храносмилателни и други проблеми, така и преждевременен упадък на мисловните възможности и съответно на
спортната шахматна форма. Изобщо, ако е оставена без адекватни грижи за цялостно регенериране, деликатната
структура на много от шахматистите е заплашена от ранно фиаско. Нека си припомним например за гениалния Пол Морфи,
от младини страдащ от психотични проблеми, хипертония и рано починал от мозъчен инсулт (от същото са починали и
колосите на шаха от ХХ век - Капабланка и Алехин). В шахматните книги и медиите, от друга страна, често се
игнорират общите здравнопсихологически основи на успеха на шахматните дълголетници като Ботнивик,
макар и да се признава, че той винаги внимателно е обмислял предварително цялостния си режим на живот,
когато се е готвил за важен турнир или среща за шахматната световна корона [25]. Следователно нека освен чисто
шахматния талант и необходимото трудолюбие за доразвиването му да обърнем подобаващо внимание и на специфичното
здравно съотношение между ползи и рискови фактори за хората, чието основно призвание е древната красива игра.

ПСИХОСОМАТИКАТА

В името на цялостния здравен баланс би било добре с шах да се занимават повече атлетичните и флегматичните натури!
При тях развитието на интегрални интелектуални способности - логика, въображение, бърз разчет на вариантите и точни
интуитивни оценки на позиициите - ще балансира ползотворно мускулно-храносмилателните им приоритети.
Животът обаче днес изисква не толкова здравословен баланс, колкото максимална ефективност. Ето защо обикновено
дългосрочно „пробиват” на шахматните фронтове онези, които вече имат много други интелектуални интереси просто
защото са предразположени към подобен вид занимания. Това са предимно астенични (телесно слабовати) или ектоморфни
по конституция (според типологията на Шелдон)и холерични по темперамент индивиди (примесът на сангвиничност
или меланхоличност е чест просто защото чисти типове практически не се срещат). Тъй като те по природа са
предразположени към много мислене, то намира своя неизчерпаем обект в съдържателни „мишени”, каквито са шахматните позиции.
Същевременно нарушаването на общия психофизиологичен баланс при прекаляване се отразява на този тип по-тежко, отколкото
на естествено компенсиращите типове с други предразположения. Източната система на Аюрведа определяповечето профили на
шахматис-тите в диапазона „ватапитта”, което означава предразположение към възбудни психози, съдови спазми,
храносмилателни, жлъчно-чернодробни и бъбречни нарушения, язвени процеси, ставни възпаления и деформации, кожни обриви
и др. [2, 3, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 24]. Спомняйки си какво е бил състезателният шахмат преди няколко десетилетия и какво
е сега, необходима е преоценка на нашите изводи за стръмността на тази пътека. Особено при активно професионално
занимаващи се състезатели и активно обучаваните надарени деца, напрежението понастоящем расте лавинообразно.
Сега например всеки желаещ да преуспява на големи турнири просто е длъжен да научи в подробности хиляди дебютни
варианти, тъй като иначе няма изобщо да достигне до възможност да прояви таланта си по-нататъкв играта. Нараства и
чисто психологичното напрежение поради усилената конкуренция, комерсиализацията и в някои случаи - регистрирането
или очакването на некоректни думи и постъпки вътре и вън от шахматните зали... Не са редки случаите, при които видимо
добрата здравна и спортна форма на шахматиста се сгромолясва внезапно - т. нар. психосоматичен срив [24].
Всичко това предполага и изисква много повече грижи за деликатната психика и физика наталантливите люде!


ПСИХОНАСТРОЙКАТА

Мъдрецът Лао Дзъ много от-давна е написал нещо забележително: „Който все на пръсти се надига, дълго няма да остане прав!”
Принципите на източните бойни изкуства вече проникват в не една и две физкултурни системи, но още има слабо осъзнаване от
страна на шахматистите и на техните треньори. Патологичната амбициозност, така чeсто срещана по пътя към високите шахматни
постижения, не може да доведе нито до високи спорти постижения, нито до съхраняване на здравето, ако стремежите
не съответстват на реалните възможности. Ако пък те си съответстват, човек може да ги оползотворява и без да се
лишава от сън, от желание да е винаги на върха.Необходимо е да се повишава колективното усещане за развитие и успех,
което в други спортове естествено следва да присъства, за да се класира отборът по-добре. В повечето случаи състезателите
са най-вече индивидуално отговорни за собственото си класиране. Оказва се, че това за ред чувствителни индивиди е твърде
тежко бреме и следва да бъде балансирано, например чрез участие в обучението на по-млади и неопитни шахматисти,
опознавайки по този начин и радостта от успехите на другите.Съществуват много естествени методи за развитие на
паметта - за която вече отбелязахме, че става все по-експлоатиран ресурс в съвременния шахматен свят. Намаляването
на външните разсейващи фактори като шум, паралелни грижи и присъствие нанеподходящи хора в тренировъчните зали е само
една предпоставка в началото. По-нататъкчовек трябва да е в състояние да ги игнорира. Затова вътрешните практики на
съсредоточаване от многобройни източни и западни системи биха могли да влязат в употреба, стига да са съобразени с
индивидуалните специфики на всеки практикуващ. Някои от техниките са лесни и същевременно ефективни и те именно следва
да бъдат по-широко популяризирани [11, 14, 23, 24]. Като студент използвах - както за помощ в ученето, така и за
подобряване на шахматната си игра, едно интересно упражнение - „прожектор”. Човек просто затваря очи и си представя,
че съзнанието му е с състояние да освети и обхване цялостно всеки проблем, сякаш го осветява и разпознава моментално.
След 2-3 или повече минути очите се отварят и това осъзнаване се пренася към погледа, съсредоточен върху шахматната
позиция или страницата от съответната книга.
В повечето случаи много бързо се откриват нови важни детайли в тях.От друга страна шахматистите с бърз разчет и
изграден позиционен усет, но недостатъчно комбинационно зрение е много полезно да включват редовно занимания с
изкуство, особено самосътворено - например музициране,рисуване, моделиране, поетични опити, танци и т. н.
Психодрамата е съвременен терапевтичен иобучаващ метод с все още неоползотворени резерви. Многото техники в нея
позволяват осъществяването на индивидуален подход. Например съществува прийом за талантите с недостатъчна упоритост,
при който се образува стена от столове, на които седят други участници, и задачата на протагониста
(върху когото основно се центрира заниманието) е да ги убеди защо именно ще успее, изтъквайки все нови и нови възникващи
му идеи и конкретни решения. Останалите му опонират с разколебаващи доводи, докато не усетят, че неговият импулс е
значимо пораснал и той е успял да осмисли много от своите пречки, мотиви и перспективи.Тогава те постепенно
раздалечават столовете си, докато му направят място, за да премине през „стената”. Други интересни техники, вече за
оптимизиране на непосредствената реактивност повреме на партиите, са свързани с предварителното „проиграване” на някоя
от тях, като се обръща внимание на предварителната собствена настройка, отношението към партньора, мислите за мнението
на околните и познатите във връзка с изхода от партията и др. После, без да се задават конкретни позиции, се следи
евентуалният развой на играта, стигайки до различни възможни резултати. Отчита се възникващотоотношение при един
или друг резултат. Ако тези психотренинги се правят с участниците в един шахматен отбор, много е полезно те
неколкократно да разменят своите роли.


ДИШАНЕТО

Кислородната консумация намозъка се повишава рязко по време на партиите и анализите, но и през другото време следва
да се грижим за постоянния достъпна чист въздух. Периодично са много полезни неколкодневните пребиваванията при
високопланински условия (над 1500 м). Там се усъвършенстват адаптивните кръвотворни и нервнорегулаторни механизми,
което се забелязва в спортните и творческите резултати седмици наред по-късно. Рано сутринта, когато в дробовете
има застоял въздух, препоръчва се обикновено „раздишване”, състоящо се от пълно издишване с навеждане с ръцете към
пода и последващо дълбоко вдишване с издигане ръцете нагоре и раменете назад, като така се разшива гръдният кош.
Това се повтаря най-малко 3-4 пъти.Освен това специалните дихателни техники от различни източни и западни системи
могат да доведат до забележителни скокове в умствената производителност [4, 5, 6, 11]. Някои от тях са практически
безопасни, например разменното (алтернативно) дишане, при което след пълно издишване бавно и дълбоко се вдишва
от лявата ноздра, издишва се от дясната, после обратното и т. н., 4-8 и повече пъти. Това рефлекторно води до
хармонично активизиране на двете мозъчни полукълба, отговарящи за логиката и интуицията - еднакво необходими за
шахматиста. Други дихателни и енергизиращи упражнения обаче могат, ако се практикуват неумерено и неправилно, да
навредят - например продължителното задържане на дъха или резките много бързи респираторни напъни. Такива техники
следва да се правят само след подробно изучаване на методиката и за препоръчване с компетентен инструктор.


ХРАНЕНЕ, ДОБАВКИ И МОЗЪК

Започвайки от особено запалените любители, минавайки през пробиващите си път нагоре състезатели и стигайки до
вече установените лидери, физиологичните необходимости от някои съществени хранителни съставки за нервната система
се откъсват далече над обикновените стойности, достигайки практически неосигурявани чрез обичайните менюта стойности.
Проблемите са от различен тип при захарите и при другите важни нутриенти. Докато инстинктивното желание за повече
сладко кара много шахматисти да преяждат с рафинирани продукти, най-добре е да се използват естествени източници,
богати и на други необходими, допълващи бързите въглехидрати вещества. Това означава сериозен акцент върху пресните
и изсушените плодове и чистия пчелен мед; полезен е и още слабо популярният у нас кленов сироп, еквивалент на
традиционните за България и за съжаление изоставени петмези, приготвени чрез сгъстяване на плодов или тиквен сок,
без добавка на рафинирана захар.Концентратите от този сортобаче, както и медът, е за препоръчване да се разтварят
във вода или хладък билков чай за избягване резките колебания в кръвнозахарните нива. Подправките за сладки
ястия - канела, карамфил, ким и т. н., имат установени свойства в посока подобряване на инсулиновата секреция,
така че е добре да се добавят например в плодово-ядковите салати, които аз считам за много добри закуски за
шахматистите в активните фази на тяхната подготовка, а и изобщо [10, 13, 14, 21, 26].Много слабо или никакво внимание
у нас се обръща на есенциалните мастни киселини - структурни и функционални компоненти заосъществяване на балансирана
висша нервна дейност. Те се съдържат в суровите ядки и семена, авокадото, студено пресованите растителни масла и
морските риби (ако не са обаче запържени). Касае се не толкова за големи количества, а за редовна употреба по 20-40 г
примерно на два отспоменатите продукта. Въпреки че хранителните източници са за предпочитане, възможно е да се приемат
и добавки с капсулирани масла от ленено семе, едроцветна пупалка или рибено масло.Освен от захари мозъкът обаче има
нужда и от вещества, за които организмът не сигнализира толкова явно и те често са в недостиг у състезателите и
пренапрягащите се любители. Такива са някои от аминокиселините, за които е достатъчно дневното меню да бъде балансирано
с два от техните основни източника - ядки или семена, зърнени, бобови и житни култури и продукти от животински произход.
Други ключови фактори за запаметяването и отзивчивостта на мозъчните реакции са фосфолипидите. Съдържат се в изброените
растителни продукти, богати и на есенциални масти, а също така в соята и яйчения жълтък. Може да се приемат и в
концентрирано състояние, особено подходящи поради по-ниската си цена, са спортните гранулирани форми. Дневни дози от
3 до 6 грама са напълно адекватни особено ако иначе диетата не е богата на тези съставки. Следващи много важни
нутриенти за предпазване на нервната тъкан са витамините от В-група. Добър техен източник заедно с важни аминокиселини и
минерали е бирената мая. Моят опит сочи целесъобразността от приемането й в еднократна значителна доза - 5-10 таблетки
или пълна чаена лъжичка от праха, и то вечер след хранене. Така тя благоприятства възстановителните процеси,
докато взета през деня, предизвиква сънливост у някои.Стигаме до билковите безкофеинови стимулатори на мозъчната
дейност [1, 9, 10, 13, 14, 21, 26, 27]. Много хора са успели да преодолеят кофеиновата зависимост, без да имат
негативни последствия по отношение будността навниманието и ниското кръвно налягане. Няма особени тайни - необходимо
е от сутринта да се пият повече течности, да се прави разнообразна гимнастика, включително дихателна, да се закусва леко,
но пълноценно с витаминозни проукти и ядки и да се приемат подходящи билкови средства. Така много добри резултати
наблюдавам при приемане на умерени до значителни дози от продукта „Пресотонин”, едновременно тонизиращ мозъка и повишаващ
леко кръвното налягане (без да влияе върху нормалното), компенсирайки по този начин и двете основни компоненти на
кофеиновата абстиненция. Съдържанието му се основава на непредизвикваща зависимост от доказали действието си растителни
компоненти: елеутерокок (сибирски женшен), жълт кантарион, върбинка, магарешки трън, розмарин и др.При хора, склонни
по-скоро към високо кръвно налягане, препоръчвам продукта „Биостил-2”, съдържащ такива световно утвърдени фитосъставки
като гинко билоба, азиатска центела (готу кола), хамамелис, хвощ, черничеви листа и др. Важен техен плюс е подобряването
както на мозъчното, така и на общото артериално и венозно кръвообръщение. Това е от значение при дългите часове статично
размишляване над шахматната дъска и този продукт при нормални стойности на кръвното налягане може да се съчетае
с „Пресотонин”, осигурявайки пълен спектър от естествени освежители намозъка. Същевременно вечерта може да има нужда
от успокояване на превъзбудата с цел осигуряване на пълноценен сън. Това не е съвсем елементарна задача, тъй като освен
че успокояващите медикаменти по правило се отразяват зле върху умствените способности, още и някои популярни билки в
големи дози могат да доведат до замайване, например валерианата. По-добре е следователно да се употребяват билки и
добавки без нейно участие, например „Релаксанал” или „Бленд”.


ГРИЖИ ЗА ОЧИТЕ

Редуването натъмнина и светлина е категорично необходимо за образуване на зрителния пигмент - родопсина. При продължително
натоварване не е достатъчно за тази цел да се разчита само на нощната тъмнина по време на сън. Настоятелно препоръчвам
т. нар. очна релаксация: похлупват се затворените очи с вдлъбнатините на дланите, лактите се опират върху масата или се
подлага възглавница под тях, ако сме избрали легналото положение.Стои се така от две до 5 минути, като се отпускат не
само очите,но и цялата лицева мускулатура(при легналото положение - цялото тяло). После се правят много бавни въртеливи
упражнения с очите - кръгове в двете посоки. За улесняване се притиска леко с пръсти долната срединна част на орбитата
- там има рефлекторна точка за отпускане на очнатамускулатура. След това е много полезно да се наплискат очите, а и
цялата глава и шия, със студена вода. Полезно е да се гледа надалече, да е през отворения прозорец към отсрещните планини
или към облаците в небето. Тези прости механизми за снемане на умората действат практически безотказно, нужно е само
да се сещаме по-често да ги практикуваме и препоръчваме.Към споменатите в точката за храненето насоки за очите са много
важни багрилата - антиоксиданти, срещащи се изобилно в оцветените плодове, зеленчуци и билки (боровинки, арония, моркови,
червено цвекло, очанка, метличина и мн. др.) или съответните препарати, в които екстракти от тях са концентрирани
като хранителни добавки [1, 10, 13, 21].


ГРИЖИ ЗА ОБЩАТАПСИХОФИЗИЧЕСКА ФОРМА

Достатъчният сън и активната почивка са челните стожери навсяка устойчивост на нервната система и общо на
тялото [5, 11, 14, 28]. Лягането в диапазона 22-23 ч. и ставането около 6 ч. се счита за най-подходящо с оглед пълното
възстановяване на мозъчните неврохормони, а оттам - и на стабилното настроение и ясното мислене. Спокойната атмосфера преди
заспиването пък осигурява необходимата дълбочина и възстановителна мощ на самия сън.Сетивното и емоционалното пренапрягане
чрез неградивни занимания от рода на дискотечни забави, мобифонни едночасовки, разврат, хазартни игри и прекалено
много телевизия са изчерпващи фактори, негативните ефекти от които могат да закъснеят, но рано или късно се проявяват.
Спортуването вече е популярно в шахматните състезателни среди (но често се подценява от вманиачени любители, които
могат да изпаднат даже в по-тежки дисбаланси поради недостиг на двигателна активност!). Все пак разнообразието обикновено
страда: за умствено претовареният индивид масовите спортове като лека атлетика, футбол и тенис,макар и тонизиращи,
са едностранчиви.Физическата преумора от друга страна не благоприятства и интелектуалната форма, така че и аеробните,
и свързаните с вдигане на тежести занимания следва много внимателно да се дозират. Необходимо е да се включат системи
с разнообразни балансирани движения, разтягане на мускулатурата и ставите и леко задържане в статични положения,
например йога, тай-чи и каланетика. Плуването действа особено хармонизиращо и цялостно освежаващо. Туризмът в планината
и лекото бягане рано сутринта по морския бряг имат преимуществото на допълнително включените природни оздравителни фактори.
Ходенето с боси крака, хладните душове (особено лятото) и парните бани (предимно зимата), а също така различните видове
масаж и самомасаж трябва да имат своето място в осигуряването на оптимален физиологичен терен, върху който можем да
разчитаме на постепенно подобряване на шахматната форма след съответните редовни занимания [4, 5, 6, 11].Правилното
хранене при шахматистите следва да отчита не само необходимостите на мозъка и зрителния анализатор
(обяснени в по-горни точки), но и важността от поддържане на целия организъм в добро състояние. По-специално
дълготрайните статични позиции са едно изпитание за ставите, костите, сухожилията и мускулатурата, което не бива да
се подценява. Храненето предимно с рафинирани и препържени храни, вкл. бързи закуски, да не говорим за алкохолните
напитки, не е здравословно. Преяждането изобщо води не само до напълняване,но и до притъпяване на интелектуалната
активност („Пълният стомах не се учи с удоволствие”, както изтъква народната мъдрост). Не калориите, а градивните и
каталитично потентните съставки са от значение в случая. Включването на умерени дози пълноценни белтъчни продукти,
в съчетание с вече споменатите есенциални масти и лесно усвоими захари, и то в състава на цялостни продукти стои в
основата на правилното хранене. Добре е да се добавят и продукти, специално богати на калций, магнезий и микроелементите
силиций и бор,полезни както за предпазване отостеопороза, така и за повишаване пъргавината на ума. Те се съдържат в
повечето плодове, зеленчуци и ядки и семена (най-много в сусама), млечните продукти и редица лечебни растения
(коприва, хвощ, жиловлек и др.) [1, 10, 13, 17, 21, 26, 27].


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Може да се каже, че шахматната богиня Каиса е надарила повечето способни състезателии любители с цял набор от прекрасни
интелектуални и човешки качества. Те могат да послужат не само в шахматната им кариера, но и на много други места в живота.
В същото време, за да не се получи преждевременно „изгаряне” на тези ценни хора,необходимо е да се внедри в цялостната
култура на начина им на живот и в подготовката на техните треньори, спортни лекари и близки хора един оптимално
структуриран блок от полезна информация с чисто практически, здравословни цели [2, 4, 5, 6,11, 14, 15, 24].
А оползотворяването й с течение на времето ще се превърне не само в условие за съхраняване заради собственото им
благополучие и за обществото на съответните индивиди, но и важен коз за повишаване на спортното майсторство и творческите
постижения. Особено е важно това за страни като България - малки по население, но родили твърде много големи шахматисти.
За тяхното оптимално „отглеждане” са необходими не само много време, интелигентни усилия и финансови средства, но също
така действени и същевременно безвредни методи за възстановяване и развитие. Тук посочих само някои от тях, но
при съответен интерес мога да сътруднича с всички заинтересованиот по-нататъшното развитиена тази важна
тема [1, 4, 5, 6, 9,11, 12, 14, 18, 21, 23, 28].

1. Балч Ф. и д-р Балч Дж., „Кибеа”, 2024. Рецеп-ти за лечение с храни и хранителни добавки.
2. Банков, М. Проблеми на спортната психо-патология. „Медицина и физкултура”, 1983.
3. Далке, Р., „Лик”, 2024. Телесни и душевни сим-птоми от А до Я.
4. Дънов, П., „Астрала”, 1994. Книга за здраве-то.
5. Димков, П. Издателство на БАН, 1991-93.Българска народна медицина – природолече-ние и природосъобразен живот. Том I,II и III.
6. Кирова, д-р Ив., “Д-р Петър Берон”, 1989. 1001 въпроса и отговора за природосъобразенживот.
7. Леви, Вл., „Наука и изкуство”, 1976. Аз и ние.
8. Палмър, Х. „Кибеа”, 1998. Енеаграма.
9. Пашкулев, д-р Д., „Изток-запад”, 2024. Доза-та прави лекарството.
10. Пашкулев, д-р Д., “Вердия”, 2024. Древни и нови идеи във фитотерапията.
11. Пашкулев, д-р Д., 1998. Природолечение – практическо ръководство.
12. Пашкулев, д-р Д., „Веридия”, 2024. Проект “Антропорелогия”.
13. Пашкулев, д-р Д., “Кибеа”, 1994, 1996. Сила за живот – 2 и 3.
14. Пашкулев, Д. Интегрални природни комп-лекси за повишаване на спортната резултат-ност в хармония с дългосрочното здраве. Сп. „Медицина и спорт”, бр.1/2007.
15. Радев, А. и сътр., „Медицина и физкултура”, 1989. Спортна медицина.
16. Радев, Пл. и колектив. „Хермес”, 2024. Пе-дагогика.
17. Ташев, д-р Т. и Шишков, д-р Г. и сътр., „Ме-дицина и физкултура”, 1975. Таблици за съста-ва на българските хранителни продукти.
18. Уилбър, К. „Дилок”, 2024. Интегрална пси-хология.
19. Абу Али Ибн Сина (Авиценна), „Фан”, Таш-кент, 1979-1982. Канон врачебной науки.
20. Беляков, Н. и сътр. Архангелск, Северо-за-падное книжное издательство, 1994. Альтер-нативная медицина.
21. Иванченко, В. и сътр., Киев, „Науковая дум-ка”, 1989. Фитоергономика.
22. Линдер, И. Эстетика шахмат. „Советская Россия”, 1981.
23. Лувсан, Г. „Наука”, 1986. Традиционные и современные аспекты восточной рефлексо-терапии.
24. Тюмасева З.И., Богданов Е. Н., Щербак Н. П., „Питер”, 2024. Словарь-справочник современного общего образования: акмеологические,валеологические и экологические тайны.
25. Юдович, М. Труд, талант, победа. „Физ-культура и спорт”, Москва, 1969.
26. Bejler, Henri G. New York: Random House, 1965. Food is Your Best Medicine.
27. Jensen, B. Escondido, 1983. The Chemistry ofman.
28. Shelton H. M., Shelton Healts Scool Publ., 1978. The hygienic system. Vol II. Ortotrophy.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

Д-р Димитър Пашкулев
тел. 871 50 47, 0888 214483
e-mail: dpashkulev@yahoo.com
web site - www.veridia.dir.bgНовини

Условия за участие на българските шахматисти и шахматистки в Евро 2024 - Пловдив
10.02.2008
Право на участие в Европейските индивидуални първенства за мъже и жени имат всички български шахматисти и шахматистки....
Подробности
Полуфинали за мъже и жени
18.02.2008
От 13-ти до 18-ти февруари в Пловдив се проведоха Полуфиналите за мъже и жени.
Подробности
Среща в град Велико Търново
12.02.2008
БФШ организира на 15 март 2024г. в град Велико Търново среща на тема „ Развитие на детско-юношеския шахмат в България до 2024 година”. Срещата ще започне от 15.00 часа в хотел Вароша. Нощувката на човек в двойна стая е 20.00 лева. Разходите са за сметка на участниците. Поканват се всички желаещи да се включат. Заявки може да направите при Светла Йорданова на тел. 0886 49 59 21. Краен срок за заявките е 25.02.08г.

Изгодна оферта за часовници и онлайн оборудване
30.01.2008
Във връзка с предстоящото провеждане на Европейските първенства за мъже и жени, БФШ направи запитване за закупуване на оборудване до холандската фирма DGT Projects. От страна на фирмата производител се получи изключително изгодна оферта (тъй като са заявени големи количества):
електронни часовници DGT XL - 59 EUR
комплект за онлайн предаване (табло, фигури и свързващ материал) - 357 EUR.
Цените са крайни, с включено ДДС и включена такса за доставката - франко София.
Шахматните клубове, които желаят да закупят оборудване на тези преференциални цени, да се свържат с БФШ до 15-ти февруари 2024 г., за да бъдат включени в общата заявка.
Споразумение между МОН и БФШ
13.02.2008
Във връзка с подготвяното споразумение между МОН и БФШ, шахматните клубове следва да проучат възможността в кои училища на тяхната територия се водят занимания по шахмат и в кои от тях могат да се сформират отбори за участие в 3-то Европейско първенство на училищните отбори от 20 до 28 юни във Варна. В първата половина на месец май БФШ ще организира контролни състезания между кандидатите. Разходите на първите 2 отбора във всяка възраст - до 10, 12, 14 и 16 г. без пътните ще бъдат обезпечени.

Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.


Добрич
03.03 - 03.03
Национален сеанс 130 Шахматни топа


Букурещ
13.03 - 26.03
Гросмайсторски турнир

Шахматна мисъл

Списанието престава да излиза в печатен вариант. Започвайки от бр.8 на 2024 г. то ще може да се разглежда в електронен вид на сайта (в PDF документ). За да отворите желания брой, ще ви е необходима програмата Acrobat Reader.


Брой 1 и 2

Брой 3 и 4

Брой 5 и 6


Шах в училище

Брой 4

Брой 5

Брой 6

Връзка с нас
© 2024-2008 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix