Търсене: 


Преглед на новина


Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.02.10 г.
17.02.2021

ПРОТОКОЛ N 2

на Заседание

на УС на БФ ШАХМАТ

________________________________________________________

17.02.2021 г. 10:00 ч. Заседателна зала V етаж – МФВС София

Днес, 17.02.2021 г. в заседателната зала на V етаж на МФВС София се проведе заседание на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат. Присъстваха членовете на УС - Стефан Сергиев, Николай Недков, Румен Раев, Трифон Тодоров, Георги Живков, Огнян Тодоров и Маргарита Войска, Председателят на Съдийската комисия към УС – Здравко Недев, щатните служители на федерацията - Николай Велчев и Кристиан Ласкаров и треньорa на националния отбор мъже - Петър Великов.


Заседанието протече при следния

дневен ред:

1.Допълнения към отчетния доклад на Българската федерация по шахмат, направени на Общото събрание през януари в Пловдив.

Докладва: Ст.Сергиев

2.Утвърждаване на регламентите и съдиите на квалификационния турнир за влизане в „Б” група мъже.

Докладва: Здр.Недев

3.По подготовката на Европейската клубна купа за мъже и жени от 16 до 24 октомври 2021 в Пловдив.

Докладва: Н.Велчев

4.Разни:

4.1.Заличаване на шахматен клуб от националния регистър на спортните клубове по шахмат към Българска федерация по шахмат и Министерство на физическото възпитание и спорта.

Докладва: Кр. Ласкаров

4.2.Приемане на нов член на Българската федерацията по шахмат.

Докладва: Кр. Ласкаров

4.3.Допълнения в Наредбата на Българската федерация по шахмат за 2021 година.

Докладва: Р.Раев

4.4.По подготовката на мача за световната титла между Вишванатан Ананд (Индия) и Веселин Топалов през април 2021 година.

Докладва: Ст. Сергиев

4.5.Проект на договор за информационно обслужване на дейността на Българската федерация по шахмат.

Докладва: Н. Велчев

    и бяха взети следните

    РЕШЕНИЯ:

По т.1:

1.1.Приема допълненията към отчетния доклад на Българската федерация по шахмат, предложени на Общото събрание, проведено на 30 януари 2021 в Пловдив.

1.2.Учредява фонд за подпомагане на талантливи деца сред младите шахматисти с начална стойност от 2 000 (две хиляди) лева.

1.3.Възлага на Николай Велчев, Живко Жеков, Маргарита Войска, Петър Великов и Борис Чаталбашев да предложат критерии, по които той ще се разпределя между талантливи шахматисти.

По т.2:

2.1.Утвърждава регламентите на квалификационния турнир за влизане в „Б” група мъже от 19 до 21 февруари 2021 в София.

2.2.Утвърждава съдийския състав на квалификационния турнир за влизане в „Б” група мъже: главен съдия – Иван Стойнов и заместник-главен съдия – Йордан Стойнов.

2.3.Утвърждава турнирен комитет на квалификационния турнир за влизане в „Б” група мъже в състав: Николай Велчев – Председател и членове – Огнян Тодоров и Радислав Атанасов.

По т.3:

3.1.Приема информацията на Николай Велчев за подготовката на Европейската клубна купа за мъже и жени от 16 до 24 октомври 2021 година в Пловдив.

3.2.Определя шампионът и вице – шампионът от Държавното отборно първенство за мъже „А” група през 2021 година – ШК „Локомотив” (София) и ШК „Лукойл-Нефтохимик” (Бургас); победителят от Държавното отборно първенство за мъже „А” група през 2021 година и първите два отбора от Държавното отборно първенство за жени „А” група през 2021 година да бъдат представителите на България в предстоящите турнири за Европейската клубна купа за мъже и жени от 16 до 24 октомври 2021 година в Пловдив.

3.3.Утвърждава Николай Велчев за Директор на турнирите на Европейската клубна купа за мъже и жени от 16 до 24 октомври 2021 година в Пловдив.

По т.4:

4.1.Заличава Спортен клуб по шахмат „Тунджа” (Ямбол) от националния регистър на спортните клубове към Българска федерация по шахмат и Министерство на физическото възпитание и спорта съгласно решение на Ямболския окръжен съд.

4.2.Приема за член на Българската федерация по шахмат Шахматен клуб „Добрич – Албена” (Добрич).

4.3.1.Утвърждава предложените допълнения в Наредбата на Българската федерация по шахмат за 2021 година.

4.3.2.Актуализираната Наредба на Българската федерация по шахмат за 2021 година да бъде публикувана на интернет – страницата на федерацията.

Срок: 19.02.2021 г.

4.4.1.Приема информацията на Стефан Сергиев за хода на подготовката на мача за световната титла между Вишванатан Ананд (Индия) и Веселин Топалов през април 2021 година.

4.4.2.Дава съгласие по времето на мача за световната титла да бъдат организирани състезания, съпътстващи двубоя в помещенията на Централния военен клуб (София), като на следващото заседание на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат да бъде представена цялостна програма.

4.5.Дава съгласие информационното обслужване на дейността на Българската федерация по шахмат да бъде поверена на Агенция за връзки с обществеността “No Limits”.

17.02.2021 г.

София


Управителен съвет

Дневен ред за заседанието на УС на 15.04.10 г.
15.04.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 19.03.10 г.
19.03.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 22.01.10 г.
22.01.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.12.09 г.
18.12.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.11.09 г.
13.11.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.09 г.
30.09.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 27.08.09 г.
27.08.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.06.09 г.
09.06.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 20.05.09 г.
20.05.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.04.09 г.
16.04.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.03.09 г.
26.03.2021
Решения на УС от 05.02.09 г.
05.02.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.01.09 г.
17.01.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.12.08 г.
10.12.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 06.11.08 г.
06.11.2021
Решения на УС от 09.10.08 г.
09.10.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 19.09.08 г.
19.09.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.08.08 г.
21.08.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.07.08 г.
10.07.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 05.06.08 г.
05.06.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.04.08 г.
10.04.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 23.03.08 г.
23.03.2021
Решение на УС от 06.03.08 г.
06.03.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 03.02.08 г.
03.02.2021
Доклад на председателя на Контролния съвет Георги Бедников
26.01.2021
Програмата на президента на БФШ д-р Стефан Сергиев за периода 2021 - 2021 г.
26.01.2021
Доклад на президента на БФ Шахмат д-р Стефан Сергиев пред Общото събрание на 26.01.2021 г.
18.01.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.01.08 г.
16.01.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 12.12.07 г.
12.12.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.10.07 г.
01.10.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 05.09.07 г.
05.09.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.07.07 г.
21.07.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.06.07 г.
18.06.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.07 г.
18.05.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.03.07 г.
16.03.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.01.07 г.
15.01.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.12.06 г.
01.12.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.11.06 г.
17.11.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 27.10.06 г.
27.10.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.08.06 г.
16.08.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.07.06 г.
17.07.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.05.06
04.05.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.04.06
04.04.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.02.06
17.02.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 20.01.06
20.01.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.12.05
09.12.2021
Доклад на председателя на БФШ г-н Стефан Сергиев пред Националното съвещание на 18.11.2021 г.
18.11.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.11.05
10.11.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.05
30.09.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.07.05
15.07.2021
Отчетен доклад на УС на БФШ за първите 100 дни
23.06.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 02.06.05
02.06.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.05
18.05.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.04.05
13.04.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 07.03.05
07.03.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.01.05
26.01.2021
Отчетен доклад на стария Управителен съвет
25.01.2021
Доклад на Контролния съвет
25.01.2021
Програмата на президента на БФШ г-н Стефан Сергиев
25.01.2021

Новини

Мач за световната титла
25.03.2021
От 21-ви април до 12-ти май в Централния военен клуб в София ще се проведе мачът за световната титла между Веселин Топалов и Вишванатан Ананд. Билети ще се продават от 12-ти април в билетния център на военния клуб - цена 10 лв.
Подробна информация за мача на официалния сайт
По време на това изключително събитие ще се проведат няколко открити турнира:
21.04.- 27.04. - Мемориал В. Асенова - А. Иванова

28.04.- 29.04. - Блиц Опен София

30.04.- 06.05. - 2-ри Мемориал Милко Бобоцов

05.- 09.05. - Опен Св. Георги
ДИП за мъже и жени
30.03.2021
От 7-ми до 17-ти април в гр. Кюстендил се провежда 74-то ДИП за мъже, а от 8-ми до 17-ти април в гр. Дупница - 59-то ДИП за жени.
Подробна информация и партии на живо:
МЪЖЕ ЖЕНИ
Курс за треньори в НСА
27.03.2021
БФ Шахмат съвместно с Центъра за Следдипломна квалификация организира Курс за треньори по шахмат със средно и висше образование....
Подробности
До Председателите на ШК
26.03.2021
Българска федерация по шахмат уведомява шахматните клубове, членове на БФШ, че съгласно Устава на БФ Шахмат в срок до 1 август 2021 година следва да отчетат годишния си членски внос и да представят списък с членовете си във федерацията. След тази дата списъци на членове и приемане на нови клубове до отчетно – изборното събрание на БФ Шахмат през месец януари 2021 година няма да се приемат!
Преотстъпване на състезатели за ДОП
09.04.2021
БФ Шахмат напомня на шахматните клубове, че съгласно т.8 от Заключителните разпоредби на Наредба 2021 срокът за преотстъпване на състезатели от един шахматен клуб в друг за ДОП "А" и "Б" РШГ е 01. 05. 2021 г. След този срок преотстъпването на състезатели за първенствата не се разрешава!
Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

В момента няма покани


Шахматна мисъл

Брой 6

Брой 1

Брой 2


Шах в училище

Брой 5

Брой 6

Брой 1Връзка с нас
© 2021-2021 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix