Търсене: 


Преглед на новина


Дневен ред и решения от заседанието на УС на 19.03.10 г.
19.03.2010

ПРОТОКОЛ N 3

на Заседание

на УС на БФ ШАХМАТ

____________________________________________________________

19.03.2010 г. 10:30 ч. Заседателна зала на V етаж – МФВС София

Днес, на 19.03.2010 г. в заседателната зала на V етаж на МФВС, София се проведе заседание на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат. Присъстваха членовете на УС - Стефан Сергиев, Николай Недков, Румен Раев, Венцислав Инкьов, Живко Жеков, Трифон Тодоров, Георги Живков, Огнян Тодоров и Маргарита Войска, Председателят на Съдийската комисия – Румен Ангелов, Председателят на Контролния съвет – Георги Бедников, щатните служители на федерацията - Николай Велчев и Кристиан Ласкаров, треньорът на националните отбори юноши и девойки - Петър Великов и гостите – Радислав Атанасов и Димитър Илиев.

 • el
 • pt

 • Заседанието протече при следния

  дневен ред:

  1.Информация за проведените Държавни индивидуални първенства за младежи и девойки до 20 години от 8 до 16 март 2024 година в София.

  Докладват: Р.Атанасов и Д.Илиев

  2.Ратифициране на договора за сътрудничество между Българската федерация по шахмат и Шахматния съюз на Сърбия.

  Докладва: Ст.Сергиев

  3.Утвърждаване състава на Съдийската комисия към Българската федерация по шахмат.

  Докладва: Н.Велчев

  4.Утвърждаване съдийските състави на предстоящите състезания от спортния календар на Българската федерация по шахмат:

  - Мемориал „Христо Геренски” от 21 до 27 март в София;

  - Държавни индивидуални първенства за юноши и девойки до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години от 27 март до 4 април в Пловдив;

  - 74 Финал на Държавното индивидуално първенство за мъже от 7 до 17 април в Кюстендил;

  - 59 Финал на Държавното индивидуално първенство за жени от 8 до 17 април в Дупница.

  Докладват: Н.Велчев и Р.Ангелов

  5.Решение за участие в Балканадиата за момчета и момичета до 16 години от 1 до 5 май 2024 година в Калиманещи (Румъния) и утвърждаване водачите на българската делегация.

  Докладва: Н.Велчев

  6.Приемане на Програма за провеждане на съпътстващите мероприятия по времето на мача за световната титла между Вишванатан Ананд и Веселин Топалов.

  Докладва: Ст.Сергиев

  7.Разни:

  7.1.Информация за проведеното заседание на BALC на 12 март 2024 година в Опатия (Хърватска).

  Докладва: Ст.Сергиев

  7.2.Информация за подготовката на мача за световната титла между Вишванатан Ананд и Веселин Топалов през април 2024 година.

  Докладва: Ст.Сергиев

  7.3.Приемане на нови членове на Българската федерация по шахмат.

  Докладва: Кр.Ласкаров

  7.4.Програма за развитие на детско – юношеския шахмат „Албена – 2024”.

  Докладва: Ж.Жеков

  7.5.Учебна програма за дългосрочна специализация „Треньор по шахмат” съвместно с Национална спортна академия „Васил Левски” – София.

  Докладва: Р.Атанасов

  7.6.Работно съвещание с председателите на шахматните клубове от Зона „София - град”.

  7.7.По Устава на Българската федерация по шахмат.

   и бяха взети следните

   РЕШЕНИЯ:

  По т.1:

  1.Приема информациите на Радислав Атанасов и Димитър Илиев за проведените Държавни индивидуални първенства за младежи и девойки до 20 години от 8 до 16 март 2024 година в София.

  По т.2:

  2.Ратифицира Договора за сътрудничество между Българската федерация по шахмат и Шахматния съюз на Сърбия.

  По т.3:

  3.Утвърждава състава на Съдийската комисия към Българската федерация по шахмат, избран на последното й отчетно - изборно събрание – Председател: Румен Ангелов, Заместник – председатели: Иван Стойнов и Здравко Недев, членове: Ружка Генова, Георги Живков, Радислав Атанасов и Светла Йорданова и резерви: Огнян Антонов и Венета Петкова.

  По т.4:

  4.1.Утвърждава съдийските състави на следните състезания от спортния календар на Българската федерация по шахмат:

  - Мемориал „Христо Геренски” от 21 до 27 март в София: главен съдия – Йордан Стойнов и зам. главен съдия – Венета Петкова. Председател на Турнирния комитет: Радислав Атанасов.

  - Държавни индивидуални първенства за юноши и девойки до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години от 27 март до 4 април в Пловдив: главен съдия – Живко Жеков, зам. главни съдии – Ружка Генова, Георги Бедников и Георги Живков и съдия – Илияна Полендакова. Председател на Турнирния комитет: Харалампи Ванев.

  - 74 Финал на Държавното индивидуално първенство за мъже от 7 до 17 април в Кюстендил: главен съдия – Иван Стойнов и зам. главен съдия – Асен Анев. Председател на Турнирния комитет: Богомил Андонов.

  - 59 Финал на Държавното индивидуално първенство за жени от 8 до 17 април в Дупница: главен съдия – Венцислав Инкьов и зам. главен съдия – Георги Бедников. Председател на Турнирния комитет: Маргарита Войска.

  4.2.Състезатели и треньори, ненастанени в официалните хотели, предложени от домакините на състезанията от Държавния спортен календар на Българската федерация по шахмат за 2024 година заплащат такса на организаторите в размер на 20 (двадесет) лева.

  По т.5:

  5.1.На предстоящата Балканиада за момчета и момичета до 16 години от 1 до 5 май 2024 година в Калиманещи (Румъния) България да участва с по два отбора.

  5.2.Утвърждава Живко Жеков за ръководител и Петър Великов за треньор на българската делегация на Балканиадата за момчета и момичета до 16 години от 1 до 5 май 2024 година в Калиманещи (Румъния).

  По т.6:

  6.1.Утвърждава програма за провеждането на турнири по времето на мача за световната титла между Вишванатан Ананд и Веселин Топалов.

  6.2.Информацията за турнирите да бъде публикувана на интернет страницата на Българската федерация по шахмат.

  Срок: 01.04.2010 г.

  По т.7:

  7.1.Приема информацията на Стефан Сергиев за проведеното заседание на Балканската шахматна федерация (BALC) на 12 март 2024 година в Опатия (Хърватска).

  7.2.Приема информацията на Стефан Сергиев за подготовката на мача за световната титла между Вишванатан Ананд и Веселин Топалов от 21 април до 12 май 2024 година в София.

  7.3.1.Приема Спортен клуб по шахмат „Тунджа 2009” (Ямбол) за член на Българската федерация по шахмат.

  7.3.2.Приема Шахматен клуб „Левски” (София) и Шахматен клуб „Капабланка 97” (Дупница) за условни членове на Българската федерация по шахмат съгласно изискванията на българското законодателство.

  7.4.1.Приема на първо четене Програма за развитие на детско – юношеския шахмат „Албена – 2024”.

  7.4.2.Възлага на Живко Жеков и Петър Великов да обсъдят програмата с треньорите от шахматните клубове по времето на Държавните индивидуални първенства за юноши и девойки до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години от 27 март до 4 април 2024 в Пловдив и да я предложат на следващото заседание на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат за утвърждаване.

  7.5.1.Приема за сведение Учебна програма за дългосрочна специализация „Треньор по шахмат” съвместно с Национална спортна академия „Васил Левски” – София.

  7.5.2.Възлага на Радислав Атанасов да предложи списък с курсистите, на които Българската федерация по шахмат ще подпомогне обучението в размер на 45% (четиридесет и пет процента) от таксата им към Национална спортна академия „Васил Левски” – София.

  7.6.Възлага на Николай Велчев и Венцислав Инкьов да проведат работно съвещание с председателите на шахматните клубове от Зона „София - град” за определяне на зонов координатор на София.

  Срок: 06.04.2010 г.

  7.7.Шахматните клубове, членове на Българската федерация по шахмат, съгласно Устава на БФ Шахмат в срок до 1 август 2024 година следва да отчетат годишния си членския си внос и да представят списък с членовете си в Българската федерация по шахмат. След тази дата списъци на членове и приемане на нови клубове до отчетно – изборното събрание на БФ Шахмат през месец януари 2011 година няма да се приемат.

  19.03.2010 г.

  София

  Управителен съвет

  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 28.05.10 г.
  28.05.2010
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.04.10 г.
  15.04.2010
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.02.10 г.
  17.02.2010
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 22.01.10 г.
  22.01.2010
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.12.09 г.
  18.12.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.11.09 г.
  13.11.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.09 г.
  30.09.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 27.08.09 г.
  27.08.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.06.09 г.
  09.06.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 20.05.09 г.
  20.05.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.04.09 г.
  16.04.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.03.09 г.
  26.03.2009
  Решения на УС от 05.02.09 г.
  05.02.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.01.09 г.
  17.01.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.12.08 г.
  10.12.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 06.11.08 г.
  06.11.2008
  Решения на УС от 09.10.08 г.
  09.10.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 19.09.08 г.
  19.09.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.08.08 г.
  21.08.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.07.08 г.
  10.07.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 05.06.08 г.
  05.06.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.04.08 г.
  10.04.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 23.03.08 г.
  23.03.2008
  Решение на УС от 06.03.08 г.
  06.03.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 03.02.08 г.
  03.02.2008
  Доклад на председателя на Контролния съвет Георги Бедников
  26.01.2008
  Програмата на президента на БФШ д-р Стефан Сергиев за периода 2024 - 2024 г.
  26.01.2008
  Доклад на президента на БФ Шахмат д-р Стефан Сергиев пред Общото събрание на 26.01.2008 г.
  18.01.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.01.08 г.
  16.01.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 12.12.07 г.
  12.12.2007
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.10.07 г.
  01.10.2007
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 05.09.07 г.
  05.09.2007
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.07.07 г.
  21.07.2007
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.06.07 г.
  18.06.2007
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.07 г.
  18.05.2007
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.03.07 г.
  16.03.2007
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.01.07 г.
  15.01.2007
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.12.06 г.
  01.12.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.11.06 г.
  17.11.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 27.10.06 г.
  27.10.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.08.06 г.
  16.08.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.07.06 г.
  17.07.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.05.06
  04.05.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.04.06
  04.04.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.02.06
  17.02.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 20.01.06
  20.01.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.12.05
  09.12.2005
  Доклад на председателя на БФШ г-н Стефан Сергиев пред Националното съвещание на 18.11.2005 г.
  18.11.2005
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.11.05
  10.11.2005
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.05
  30.09.2005
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.07.05
  15.07.2005
  Отчетен доклад на УС на БФШ за първите 100 дни
  23.06.2005
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 02.06.05
  02.06.2005
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.05
  18.05.2005
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.04.05
  13.04.2005
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 07.03.05
  07.03.2005
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.01.05
  26.01.2005
  Отчетен доклад на стария Управителен съвет
  25.01.2005
  Доклад на Контролния съвет
  25.01.2005
  Програмата на президента на БФШ г-н Стефан Сергиев
  25.01.2004

  Новини

  БФШ издигна кандидатурата на Силвио Данаилов за президент на ЕШС
  28.05.2010
  На свое заседание от 28.05.2010 УС на БФШ взе решение да издигне кандидатурата на вицепрезидента на федерацията г-н Силвио Данаилов за президент на ЕШС. Предложението бе прието единодушно и в близките дни ще бъде изпратено официално писмо до централата на Европейският шахматен съюз.
  Пълната информация за платформата на кандидата можете да намерите на неговият официален предизборен уебсайт
  2-ри Опен Албена
  02.06.2010
  От 2-ри до 11-ти юни в к.к. Албена се провежда традиционният вече открит турнир. Участват 80 състезатели от 10 страни, между тях 14 гросмайстори и 17 международни майстори.
  Подробна информация и партии на живо
  ДОП за мъже и жени - Албена 2024
  26.05.2010
  От 27-ми май до 2-ри юни в к.к. Албена се проведоха ДОП за мъже и жени. Шампион при мъжете след много оспорвана борба стана ШК Найден Войнов, а със златните медали при жените се окичиха състезателките на ЦСКА. От елитната група при мъжете отпаднаха ШК Лукойл-Нефтохимик и ШК Марица-Пловдив, а новите попълнения са ШК Спартак Плевен XXI и ШК Абритус. При жените отпаднаха ШК Кракра Пернишки и ШК Михаил Тал, а новите участници в елитната група са ШК Виктори и ШК Георги Даскалов.
  Подробна информация:
  А група мъже
  А група жени
  Б група мъже
  Б група жени
  По един мач при мъжете и жените се предаваха на живо.
  До Председателите на ШК
  26.03.2010
  Българска федерация по шахмат уведомява шахматните клубове, членове на БФШ, че съгласно Устава на БФ Шахмат в срок до 1 август 2024 година следва да отчетат годишния си членски внос и да представят списък с членовете си във федерацията. След тази дата списъци на членове и приемане на нови клубове до отчетно – изборното събрание на БФ Шахмат през месец януари 2024 година няма да се приемат!
  Руско-Българска детска шахматна академия
  30.05.2010
  През ваканцията за деца на възраст от 7 до 14 г., от Русия и България на две смени в к.к. Албена ще се проведе детска шахматна академия „ИНТЕЛЕКТИ“ за обучение на деца в малки групи по шахмат, участие във вътрешни състезания и конкурси, отделно за начинаещи и напреднали.
  От 16 до 22 юни 2024 г. ще бъде първата смяна, а от 23 до 29 юни 2024 г. втора смяна.
  Подробна Информация

  Покани за турнири

  В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

  В момента няма покани


  Шахматна мисъл

  Брой 1

  Брой 2

  Брой 3


  Шах в училище

  Брой 6

  Брой 1

  Брой 2  Връзка с нас
  © 2024-2010 ChessBG.com, Всички права запазени
  С подкрепата на Chess Mix