Търсене: 


Преглед на новина


Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.04.10 г.
15.04.2010


ПРОТОКОЛ N 4

на Заседание

на УС на БФ ШАХМАТ

__________________________________________________________________

15.04.2010 г. 11:00 ч. Заседателна зала – Централен военен клуб – София

Днес, на 15.04.2010 г. в заседателната зала на Централния военен клуб, София се проведе заседание на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат. Присъстваха членовете на УС – Стефан Сергиев, Силвио Данаилов, Николай Недков, Иван Генов, Румен Раев, Венцислав Инкьов, Живко Жеков, Трифон Тодоров, Георги Живков и Огнян Тодоров, Председателят на Съдийската комисия – Румен Ангелов, Председателят на Експертния съвет – Константин Стоянов, Председателят на Контролния съвет – Георги Бедников, щатните служители на федерацията - Николай Велчев и Кристиан Ласкаров и треньорът на националните отбори юноши и девойки – Петър Великов.

 • el
 • pt

 • Заседанието протече при следния

  дневен ред:

  1.Информация за проведените Държавни индивидуални първенства за юноши и девойки до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години от 27 март до 4 април 2024 година в Пловдив.

  Докладват: Ж. Жеков и Г. Живков

  2.Утвърждаване състава на българската делегация на Балканиадата за момчета и момичета до 16 години от 2 до 6 май 2024 година в Калиманещи (Румъния).

  Докладват: Ж. Жеков и П. Великов

  3.Утвърждаване съдийските състави на Държавните отборни първенства за мъже и жени „А” и „Б” групи от 27 май до 2 юни 2024 година в к.к. Албена.

  Докладват: Н. Велчев и Р. Ангелов

  4.По програмата за развитие на детско – юношеския шахмат „Албена – 2024”.

  Докладват: Ж. Жеков и П. Великов

  5.По подготовката на мача за световната титла между Вишванатан Ананд и Веселин Топалов от 21 април до 12 май 2024 година в София.

  Докладва: Ст. Сергиев

  6.Разни:

  6.1.По отчитането на точките на шахматните клубове за спортно – състезателната 2024 година.

  Докладва: Н. Велчев

  6.2.Утвърждаване на координатор на зона „София – град”.

  Докладват: В. Инкьов и Кр. Ласкаров

   и бяха взети следните

   РЕШЕНИЯ:

  По т.1:

  1.Приема информациите на Живко Жеков и Георги Живков за проведените Държавни индивидуални първенства за юноши и девойки до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години от 27 март до 4 април 2024 година в Пловдив.

  По т.2:

  2.1.Утвърждава състава на българската делегация на Балканиадата за момчета и момичета до 16 години от 2 до 6 май 2024 година в Калиманещи (Румъния):

  Юноши – първи отбор: Анатоли Атанасов (до 16 г.), Дарио Дерешки (до 14 г.), Явор Тодоров (до 12 г.) и Давид Цветанов (до 10 г.).

  Девойки – първи отбор: Ани Крумова (до 16 г.), Симонета Иванова (до 14 г.), Боряна Петрова (до 12 г.) и Виктория Радева (до 10 г.).

  Юноши – втори отбор: Христо Вригазов (до 16 г.), Димитър Даскалов (до 14 г.), Валентин Вълев (до 12 г.) и Матей Петков (до 10 г.).

  Девойки – втори отбор: Дарена Сиркова (до 16 г.), Ива Пенчева (до 14 г.), Мария Васова (до 12 г.) и Ани Вълева (до 10 г.).

  Водач: Живко Жеков.

  Треньор: Борис Чаталбашев.

  2.2.Възлага на Николай Велчев, Живко Жеков и Борис Чаталбашев организирането и провеждането на двудневен тренировъчен лагер – сбор с представителните ни отбори на Балканиадата за момчета и момичета до 16 години от 2 до 6 май 2024 година в Калиманещи (Румъния).

  По т.3:

  3.Утвърждава съдийските състави на Държавните отборни първенства за мъже и жени „А” и „Б” групи от 27 май до 2 юни 2024 година в к.к. Албена: Главен съдия – Венцислав Инкьов и съдии – Емил Бенлиев, Радислав Атанасов, Георги Живков, Николай Йорданов и Огнян Антонов.

  По т.4:

  4.1.Приема предложената програма за развитие на детско – юношеския шахмат „Албена – 2011” за подготовка на представителите на България на предстоящите Европейски индивидуални първенства за юноши и девойки до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години в к.к. Албена през 2011 година.

  4.2.Възлага на Живко Жеков, Венцислав Инкьов, Петър Великов и Николай Велчев да предложат списък на талантливи деца и техните треньори, които да бъдат включени в програмата за подготовка.

  Срок: 01.08.2010 г.

  По т.5:

  5.1.Приема информацията на Стефан Сергиев за подготовката на мача за световната титла между Вишванатан Ананд и Веселин Топалов от 21 април до 12 май 2024 година в София.

  5.2.Управителният съвет на Българската федерация по шахмат упълномощава Президента и Изпълнителния директор на БФ Шахмат да сключват договори от нейно име, свързани с подготовката и провеждането на мача за световната титла между Вишванатан Ананд и Веселин Топалов съгласно предписанието на Супервайзъра на мача г-н Георгиос Макропоулос и протокола от заседанието на Организационния комитет от 13.04.2010 г.

  По т.6:

  6.1.1.Приема информацията на Николай Велчев за спечелените точки от шахматните клубове през спортно – състезателната 2024 година.

  6.1.2.Възлага на Живко Жеков, Румен Раев и Николай Велчев на следващото заседание на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат да предложат списък с разпределението на средствата от Министерство на физическото възпитание и спорта за шахматните клубове за 2024 година.

  6.2.Утвърждава Николай Тодоров за координатор на зона „София – град” за 2024 година.

  15.04.2010 г.

  София


  Управителен съвет

  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 12.07.10 г.
  12.07.2010
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 28.05.10 г.
  28.05.2010
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 19.03.10 г.
  19.03.2010
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.02.10 г.
  17.02.2010
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 22.01.10 г.
  22.01.2010
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.12.09 г.
  18.12.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.11.09 г.
  13.11.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.09 г.
  30.09.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 27.08.09 г.
  27.08.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.06.09 г.
  09.06.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 20.05.09 г.
  20.05.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.04.09 г.
  16.04.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.03.09 г.
  26.03.2009
  Решения на УС от 05.02.09 г.
  05.02.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.01.09 г.
  17.01.2009
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.12.08 г.
  10.12.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 06.11.08 г.
  06.11.2008
  Решения на УС от 09.10.08 г.
  09.10.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 19.09.08 г.
  19.09.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.08.08 г.
  21.08.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.07.08 г.
  10.07.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 05.06.08 г.
  05.06.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.04.08 г.
  10.04.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 23.03.08 г.
  23.03.2008
  Решение на УС от 06.03.08 г.
  06.03.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 03.02.08 г.
  03.02.2008
  Доклад на председателя на Контролния съвет Георги Бедников
  26.01.2008
  Програмата на президента на БФШ д-р Стефан Сергиев за периода 2024 - 2024 г.
  26.01.2008
  Доклад на президента на БФ Шахмат д-р Стефан Сергиев пред Общото събрание на 26.01.2008 г.
  18.01.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.01.08 г.
  16.01.2008
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 12.12.07 г.
  12.12.2007
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.10.07 г.
  01.10.2007
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 05.09.07 г.
  05.09.2007
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.07.07 г.
  21.07.2007
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.06.07 г.
  18.06.2007
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.07 г.
  18.05.2007
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.03.07 г.
  16.03.2007
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.01.07 г.
  15.01.2007
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.12.06 г.
  01.12.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.11.06 г.
  17.11.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 27.10.06 г.
  27.10.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.08.06 г.
  16.08.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.07.06 г.
  17.07.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.05.06
  04.05.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.04.06
  04.04.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.02.06
  17.02.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 20.01.06
  20.01.2006
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.12.05
  09.12.2005
  Доклад на председателя на БФШ г-н Стефан Сергиев пред Националното съвещание на 18.11.2005 г.
  18.11.2005
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.11.05
  10.11.2005
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.05
  30.09.2005
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.07.05
  15.07.2005
  Отчетен доклад на УС на БФШ за първите 100 дни
  23.06.2005
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 02.06.05
  02.06.2005
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.05
  18.05.2005
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.04.05
  13.04.2005
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 07.03.05
  07.03.2005
  Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.01.05
  26.01.2005
  Отчетен доклад на стария Управителен съвет
  25.01.2005
  Доклад на Контролния съвет
  25.01.2005
  Програмата на президента на БФШ г-н Стефан Сергиев
  25.01.2004

  Новини

  БФШ издигна кандидатурата на Силвио Данаилов за президент на ЕШС
  28.05.2010
  На свое заседание от 28.05.2010 УС на БФШ взе решение да издигне кандидатурата на вицепрезидента на федерацията г-н Силвио Данаилов за президент на ЕШС. Предложението бе прието единодушно и в близките дни ще бъде изпратено официално писмо до централата на Европейският шахматен съюз.
  Пълната информация за платформата на кандидата можете да намерите на неговият официален предизборен уебсайт
  До Председателите на ШК
  26.03.2010
  На 1 август 2024 г., съгласно решение на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат от 19 март 2024 г. изтече обявения срок, шахматните клубове да приведат в изправност своето членство в БФ Шахмат. Съгласно Устава на федерацията, редовни членове на БФШ, с право на глас в предстоящото Отчетно - изборно събрание на Българската федерация по шахмат през януари 2024 г. са следните шахматни клубове:
  Списък на клубовете

  Приятелска среща
  02.08.2010
  От 2-ри до 5-ти август в к.к. Албена се проведе приятелска среща между женските отбори на България и Румъния. Убедителна победа с 11:5 постигна българския състав.
  Подробна информацияофициалния сайт
  Открит Шампионат за жени 2024
  25.07.2010
  От 21-ви до 31-ви юли в гр. Враца се проведе Откритият шампионат за жени за 2024 г. Участваха 23 състезателки, между които 2 гросмайсторки и 6 международни майсторки.
  Подробна информация на официалния сайт.
  ДОП за юноши и девойки
  22.07.2010
  Във връзка с крайно недостатъчния брой заявки за участие и постъпил протест от водещи шахматни клубове, Държавните отборни първенства (ДОП) за момчета и момичета до 12 год. и ДОП за юноши и девойки до 16 год., които трябваше да се проведат в Старозагорски минерални бани между 1 и 11 август 2024 г. се отлагат за по-късен период. БФ Шахмат ще обяви своевременно мястото и времето на провеждането им.
  Покани за турнири

  В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.


  Варна
  18.08 - 24.08
  Лагер-сбор на гм Васил Спасов „Варна 2024”

  Шахматна мисъл

  Брой 3

  Брой 4

  Брой 5


  Шах в училище

  Брой 1

  Брой 2

  Брой 3  Връзка с нас
  © 2024-2010 ChessBG.com, Всички права запазени
  С подкрепата на Chess Mix