Търсене: 


Преглед на новина


Дневен ред и решения от заседанието на УС на 06.11.08 г.
06.11.2008
ПРОТОКОЛ N 9
на Заседание
на УС на БФ ШАХМАТ

06.11.2008 г. 11:00 ч. Заседателна зала I етаж – ДАМС София

Днес, на 06.11.2008 г. в заседателната зала на I етаж на ДАМС София се проведе заседание на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат. Присъстваха членовете на УС - Стефан Сергиев, Пламен Моллов, Николай Недков, Венцислав Инкьов, Георги Живков, Трифон Тодоров, Румен Раев, Маргарита Войска, Огнян Тодоров и Живко Жеков, Председателя на Съдийската комисия към УС - Здравко Недев, Председателя на Експертния съвет към УС - Коста Ангелов, Председателя на Етичната комисия към УС - Петко Г. Петков, щатните служители - Николай Велчев и Кристиан Ласкаров, отговорника от ДАМС за БФ Шахмат - Моника Соколова и треньорите на националните отбори мъже и жени - Петър Великов и Милен Василев.

Заседанието протече при следния

Дневен ред:

1.По подготовката на националните отбори мъже и жени за участие в предстоящата Олимпиада в Дрезден (Германия).
Докладват: П. Великов и М. Василев

2.Информация за участието на българските представители в Световните индивидуални първенства за младежи и девойки в Газиантеп (Турция).
Докладва: Св. Йорданова

3.Информация за участието на българските представители в Европейските индивидуални първенства за юноши и девойки в Херцег Нови (Черна гора).
Докладва: Тр. Тодоров

4.Информация за проведените Държавни отборни първенства за мъже и жени "А" и "Б" групи в Боровец.
Докладва: Н. Велчев

5.Разни:
5.1.Решение по предложението на Етичната комисия към УС на БФ Шахмат.
Докладва: Петко Г. Петков

5.2.Информация за проведения гросмайсторски турнир за мъже "Мемориал Милко Бобоцов" в София.
Докладва: Н. Велчев

5.3.Насрочване на съвещание с членовете на Републиканската спортно - съдийска комисия към УС на БФ Шахмат.
Докладва: Здр. Недев

5.4.Организиране на социологическо проучване за подобряване работата на БФ Шахмат.
Докладва: Ст. Сергиев

5.5.По програмата за спортно развитие на талантливи деца и юноши на БФ Шахмат за 2024 година.
Докладва: Кр. Ласкаров

5.6.Предложение за награждаване на световния шампион за хора с увреден слух Веселин Георгиев и на Антоанета Стефанова - носителка на златен и сребърен медал от Първите световни игри на умствените спортове от Държавната агенция за младежта и спорта.
Докладва: Кр. Ласкаров

5.7.Промени в състава на Квалификационната комисия към УС на БФ Шахмат.
Докладва: Кр. Ласкаров

5.8.Провеждане на Първи мемориал "Нино Киров".
Докладва: В. Инкьов

5.9.Обявяване на конкурс за PR на Българската федерация по шахмат.
Докладва: Ст. Сергиев

и бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1:

1.1.Приема информацията на Петър Великов за подготовката на националния отбор мъже за предстоящата Олимпиада в Дрезден (Германия).
1.2.Приема информацията на Милен Василев за подготовката на националния отбор жени за предстоящата Олимпиада в Дрезден (Германия).
1.3.Считано от 2024 година, проекто съставите на националните отбори мъже и жени да се обявяват най - малко 4 месеца преди отговорните състезания.
Отговорници: селекционерите на националните отбори

По т.2:

2.Приема информацията за участието на българските представители в Световните индивидуални първенства за младежи и девойки до 20 години в Газиантеп (Турция).

По т.3:

3.Приема информацията на Трифон Тодоров за участието на българските представители в Европейските индивидуални първенства за юноши и девойки до 18 години в Херцег Нови (Черна гора).

По т.4: 4.Приема информацията на Николай Велчев за проведените Държавни отборни първенства за мъже и жени "А" и "Б" групи в Боровец.

По т.5:

5.1.1.Подкрепя позицията на Етичната комисия към УС на БФ Шахмат.
5.1.2.Смята за тенденциозни, уронващи авторитета на българския шахмат публикациите на Атанас Александров Куртенков във вестник "Стандарт".
5.1.3.Препоръчва на шахматните клубове в следващите две години да не използват неговите услуги.
5.2.1.Приема информацията на Николай Велчев за проведения гросмайсторски турнир за мъже "Мемориал Милко Бобоцов" в София.
5.2.2.Изказва благодарност на Министъра на отбраната - г-н Николай Цонев и на г-н Пламен Моллов за оказаната помощ и съдействие при подготовката и провеждането на турнира.
5.3.1.Насрочва съвещание на ръководството на Българската федерация по шахмат с членовете на Републиканската спортно - съдийска колегия на 20.12.2008 г. от 11.00 ч. в Ямбол.
5.3.2.Да бъде изпратено писмо до Председателя на СКШ „Тунджа” – Ямбол г-н Димитър Аналиев във връзка с подготовката за провеждането на съвещанието.
5.4.1.Дава съгласие за организирането на социологическо проучване за подобряване работата на Българската федерация по шахмат.
5.4.2.Утвърждава Николай Недков за ръководител на екипа на проучването.
5.5.Одобрява кандидатстването на Българската федерацията по шахмат пред ДАМС с проект по програмата за спортно развитие на талантливи деца и юноши за 2024 година.
5.6.Да бъде изпратено писмо до ДАМС с предложение за награждаването на световния шампион за хора с увреден слух - Веселин Георгиев и на носителката на златен и сребърен медал от Първите световни игри на умствените спортове - Антоанета Стефанова.
5.7.Отлага за следващото заседание на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат утвърждаването на състава на Квалификационната комисия. 5.8.1.Подкрепя провеждането на Първи мемориал "Нино Киров" от 3 до 10 януари 2024 година в София, като таксата за регистрацията на турнира в Международната федерация по шахмат FIDE да бъде за сметка на Българската федерация по шахмат.
5.8.2.Информацията за турнира да бъде публикувана на интернет страницата на Българската федерация по шахмат.
5.9.1.Обявява конкурс за PR на Българската федерация по шахмат.
5.9.2.Обявата за конкурса да бъде публикувана на интернет страницата на Българската федерация по шахмат.

06.11.2008 г.
София


Управителен съвет

Решения на УС от 05.02.09 г.
05.02.2009
Дневен ред за заседанието на УС на 17.01.09 г.
17.01.2009
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.12.08 г.
10.12.2008
Решения на УС от 09.10.08 г.
09.10.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 19.09.08 г.
19.09.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.08.08 г.
21.08.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.07.08 г.
10.07.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 05.06.08 г.
05.06.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.04.08 г.
10.04.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 23.03.08 г.
23.03.2008
Решение на УС от 06.03.08 г.
06.03.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 03.02.08 г.
03.02.2008
Доклад на председателя на Контролния съвет Георги Бедников
26.01.2008
Програмата на президента на БФШ д-р Стефан Сергиев за периода 2024 - 2024 г.
26.01.2008
Доклад на президента на БФ Шахмат д-р Стефан Сергиев пред Общото събрание на 26.01.2008 г.
18.01.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.01.08 г.
16.01.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 12.12.07 г.
12.12.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.10.07 г.
01.10.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 05.09.07 г.
05.09.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.07.07 г.
21.07.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.06.07 г.
18.06.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.07 г.
18.05.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.03.07 г.
16.03.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.01.07 г.
15.01.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.12.06 г.
01.12.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.11.06 г.
17.11.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 27.10.06 г.
27.10.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.08.06 г.
16.08.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.07.06 г.
17.07.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.05.06
04.05.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.04.06
04.04.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.02.06
17.02.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 20.01.06
20.01.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.12.05
09.12.2005
Доклад на председателя на БФШ г-н Стефан Сергиев пред Националното съвещание на 18.11.2005 г.
18.11.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.11.05
10.11.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.05
30.09.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.07.05
15.07.2005
Отчетен доклад на УС на БФШ за първите 100 дни
23.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 02.06.05
02.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.05
18.05.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.04.05
13.04.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 07.03.05
07.03.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.01.05
26.01.2005
Отчетен доклад на стария Управителен съвет
25.01.2005
Доклад на Контролния съвет
25.01.2005
Програмата на президента на БФШ г-н Стефан Сергиев
25.01.2004

Новини

Мач на претендентите
12.02.2009
Мачът на претендентите между Веселин Топалов и Гата Камски ще се проведе в София от 16-ти до 28-ми февруари 2024 г. в зала №6 на Националния дворец на културата.
Пълна информация може да се намери на официалния сайт

ДИП за мъже и жени
12.02.2009
От 12-ти до 22-ри февруари в Благоевград се проведоха ДИП за мъже, а от 13-ти до 22-ри февруари в Дупница, ДИП за жени.
Шампион при мъжете стана гм Деян Божков, а при жените победителка е гм Маргарита Войска.
Подробна информация:
мъже
жени

Посещение на мачa Топалов - Камски
02.02.2009
От 16 до 28 февруари 2024 г. в зала N 6 на НДК ще се проведе мача на претендентите за световната титла по шахмат между Веселин Топалов и Гата Камски. За да се гарантира сигурността, пропускателният режим на мача ще бъде много строг! За всяка от партиите ще бъдат пускани в продажба 150 билета на цена от 10 лв. При закупен пакет билети за целия мач цената ще бъде 60 лв. Билети за мача ще бъдат пуснати в продажба от 10.02. на касите на НДК. За шахматни клубове, организирали колективни посещения на мача на своите членове ще бъдат осигурени до 10 безплатни пропуска за партия. Заявките за организираните посещения следва да бъдат подадени не по-късно от 10.02. на e-mail federation@chessbg.com , като в тях задължително трябва да бъдат посочени трите имена и датата на раждане на посетителите на мача!
От 01.02.2009 г. списание Шах в училище стартира своя сайт в Интернет.
01.02.2009
Списание Шах в училище
Опит за подобряване на световен рекорд!
23.01.2009
На 21 февруари, събота от 10:30 часа в зала № 6 на Интер Експо Център, бул. „Цариградско шосе”, ще се състои опит за подобряване на световен рекорд по шахмат – сеанс на едновременна игра срещу 450 съперници от гросмайстор Кирил Георгиев.
Сеансът е организиран от шахматен клуб „Левски” - София и е регистриран в Гинес Уърлд Рекорд Лимитид – Лондон, като опит за подобряване на световен рекорд под № 240559.
Българската федерация по шахмат подкрепя инициативата и приканва всички желаещи да участват в нея.


Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

В момента няма покани


Шахматна мисъл

Списанието престава да излиза в печатен вариант. Започвайки от бр.8 на 2024 г. то ще може да се разглежда в електронен вид на сайта (в PDF документ). За да отворите желания брой, ще ви е необходима програмата Acrobat Reader.


Брой 1

Брой 2

Брой 3


Шах в училище

Брой 4

Брой 5

Брой 6

Връзка с нас
© 2024-2009 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix