Търсене: 


Преглед на новина


Дневен ред и решения от заседанието на УС на 28.05.10 г.
28.05.2021


ПРОТОКОЛ N 5

на Заседание

на УС на БФ ШАХМАТ

_____________________________________________________________

28.05.2021 г. 10:00 ч. Заседателна зала – Хотел Фламинго – Албена

Днес, 28.05.2021 г. в заседателната зала на Хотел Фламинго, Албена се проведе заседание на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат. Присъстваха членовете на УС – Стефан Сергиев, Пламен Моллов, Румен Раев, Венцислав Инкьов, Живко Жеков, Георги Живков, Огнян Тодоров и Маргарита Войска, Председателят на Експертния съвет – Константин Стоянов, щатните служители на федерацията - Николай Велчев и Кристиан Ласкаров и гостите – Радислав Атанасов и Борис Чаталбашев.


Заседанието протече при следния

дневен ред:

1.Информация за преминалия мач за световната титла между Вишванатан Ананд и Веселин Топалов.

Докладва: Ст. Сергиев

2.1.Информация за проведената Балканиада за момчета и момичета до 16 години от 2 до 6 май 2021 година в Калиманещи (Румъния).

2.2.Утвърждаване на перспективни млади състезатели за индивидуална подготовка по програма „Албена – 2021”.

Докладват: Ж. Жеков и Б. Чаталбашев

3.По подготовката на традиционната среща на женските отбори на България и Румъния.

Докладват: Н. Велчев и М. Войска

4.За кандидатурата на Българската федерация по шахмат и курортен комплекс „Албена” за домакини на Олимпиада 2021.

Докладва: Ст. Сергиев

5.Решение за издигането на Силвио Данаилов за Президент на Европейския шахматен съюз (ECU).

Докладва: Ст.Сергиев

6.Утвърждаване разпределението на средствата от Министерство на физическото възпитание и спорта за шахматните клубове за 2021 година.

Докладват: Н.Велчев и Кр.Ласкаров

7.Разни:

7.1.Световно първенство за студенти от 4 до 12 септември 2021 година в Цюрих (Швейцария).

Докладва: Р. Атанасов

7.2.Световно индивидуално първенство за младежи и девойки до 20 години от 2 до 17 август 2021 година в Чотова Църна (Полша).

Докладва: Н. Велчев

7.3.Съдийски семинар на FIDE в България.

Докладва: Н. Велчев

7.4.Приемане на нов член на Българска федерация по шахмат.

Докладва: Кр. Ласкаров

7.5.По Устава на Българска федерация по шахмат.

Докладва: Ст. Сергиев

    и бяха взети следните

    РЕШЕНИЯ:

По т.1:

1.Приема информацията на Стефан Сергиев за преминалия мач за световната титла между Вишванатан Ананд (Индия) и Веселин Топалов (България).

По т.2:

2.1.Приема информациите на Живко Жеков и Борис Чаталбашев за проведената Балканиада за момчета и момичета до 16 години от 2 до 6 май 2021 година в Калиманещи (Румъния).

2.2.1.Утвърждава списък на млади и перспективни шахматисти по програма „Албена – 2021”:

Момчета:

до 8 г. – Антон Петров, Христо Ташев и Цветан Стоянов;

до 10 г. – Матей Петков, Петър-Делян Шентов и Давид Цветанов;

до 12 г. – Мартин Петров, Тамер Исмаил, Явор Тодоров, Николай Христов и Владимир Петров;

до 14 г. – Валентин Вълев, Дарио Дерешки и Димитър Даскалов.

Момичета:

до 8 г. – Нургюл Салимова и Гергана Пейчева;

до 10 г. – Виктория Радева и Габриела Антова;

до 12 г. – Ана Вълева, Надежда Петкова, Доника Шивачева и Николета Господинова;

до 14 г. – Мария Васова, Боряна Петрова, Симонета Иванова и Ива Пенчева.

2.2.2.Утвърждава следните млади шахматисти, които да бъдат изведени на индивидуална подготовка:

Момчета: Антон Петров, Петър-Делян Шентов, Давид Цветанов, Явор Тодоров и Николай Христов.

Момичета: Нургюл Салимова, Мария Васова и Симонета Иванова.

2.2.3.Възлага на Живко Жеков на следващото заседание на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат да предложи разпределение на треньорите и състезателите, които ще работят по програма „Албена – 2021”.

2.2.4.Възлага на Живко Жеков да организира среща на ръководството на Българската федерация по шахмат и състезателите с техните треньори по програма „Албена – 2021”.

2.2.5.Възлага на Живко Жеков да представи пълна финансова разбивка на разходите по изпълнението на програма „Албена – 2021”.

2.2.6.Да бъде проведен лагер – сбор със състезателите и техните треньори по програма „Албена – 2021”.

Срок: 15.07.2021 г.

2.2.7.Да бъде проведен открит лагер – сбор с всички състезатели, заели призови места от Държавните първенства през 2021 година.

Срок: 31.07.2021 г.

2.2.8.Възлага на Комисията по детско – юношески шахмат цялостния контрол по изпълнението на програма „Албена – 2021”.

По т.3:

3.Да бъде проведена традиционната тренировъчна среща между женските отбори на България и Румъния от 1 до 5 август 2021 година в к.к. Албена.

По т.4:

4.Приема информацията на Стефан Сергиев за кандидатурата на Българската федерация по шахмат и курортен комплекс „Албена” за домакини на Олимпиада 2021.

По т.5:

5.1.Издига кандидатурата на заместник - председателя на Българската федерация по шахмат и мениджър на Веселин Топалов – Силвио Данаилов за Президент на Европейския шахматен съюз (ECU).

5.2.Възлага на Николай Велчев да изпрати официално кандидатурата на Силвио Данаилов за Президент на Европейския шахматен съюз (ECU).

Срок: 27.06.2021 г.

По т.6:

6.Утвърждава разпределението на средствата от Министерство на физическото възпитание и спорта за шахматните клубове за 2021 година.

По т.7:

7.1.Възлага на Радислав Атанасов да проведе разговори с представители на Българската асоциация за университетски спорт за възможността български студенти шахматисти, съвместно с Българската федерация по шахмат да вземат участие на Световното първенство по шахмат за студенти от 4 до 12 септември 2021 година в Цюрих (Швейцария).

Срок: 03.06.2021 г.

7.2.1.Утвърждава българските представители на Световните индивидуални първенства за младежи и девойки до 20 години от 2 до 17 август 2021 година в Чотова Църна (Полша) както следва:

Номинирани състезатели – Радослав Димитров и Ани Крумова.

Допълнителни състезатели – Стоян Иванов и Павел Димитров.

Придружаващи лица – Константин Стоянов и Даниел Димитров.

7.2.2.Българската федерация по шахмат поема всички разходи само на номинираните състезатели.

7.3.1.Да бъде изпратена заявка за провеждането на съдийски семинар на FIDE в Пловдив преди началото на Европейската клубна купа за мъже и жени.

7.3.2.Възлага на Републиканската спортно – съдийска комисия да изготви пълна финансова справка на разходите за провеждането на съдийския семинар на FIDE в Пловдив.

Срок: 15.06.2021 г.

7.4.Приема за член на Българската федерация по шахмат Шахматен клуб „Юрй Бендерев - 1912” (Перник).

7.5.Възлага на Николай Велчев и Кристиан Ласкаров на следващото заседание на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат да представят актуализиран списък с членовете на Българската федерация по шахмат.

28.05.2021 г.

Албена


Управителен съвет

Дневен ред и решения от заседанието на УС на 12.07.10 г.
12.07.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.04.10 г.
15.04.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 19.03.10 г.
19.03.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.02.10 г.
17.02.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 22.01.10 г.
22.01.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.12.09 г.
18.12.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.11.09 г.
13.11.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.09 г.
30.09.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 27.08.09 г.
27.08.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.06.09 г.
09.06.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 20.05.09 г.
20.05.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.04.09 г.
16.04.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.03.09 г.
26.03.2021
Решения на УС от 05.02.09 г.
05.02.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.01.09 г.
17.01.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.12.08 г.
10.12.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 06.11.08 г.
06.11.2021
Решения на УС от 09.10.08 г.
09.10.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 19.09.08 г.
19.09.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.08.08 г.
21.08.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.07.08 г.
10.07.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 05.06.08 г.
05.06.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.04.08 г.
10.04.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 23.03.08 г.
23.03.2021
Решение на УС от 06.03.08 г.
06.03.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 03.02.08 г.
03.02.2021
Доклад на председателя на Контролния съвет Георги Бедников
26.01.2021
Програмата на президента на БФШ д-р Стефан Сергиев за периода 2021 - 2021 г.
26.01.2021
Доклад на президента на БФ Шахмат д-р Стефан Сергиев пред Общото събрание на 26.01.2021 г.
18.01.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.01.08 г.
16.01.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 12.12.07 г.
12.12.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.10.07 г.
01.10.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 05.09.07 г.
05.09.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.07.07 г.
21.07.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.06.07 г.
18.06.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.07 г.
18.05.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.03.07 г.
16.03.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.01.07 г.
15.01.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.12.06 г.
01.12.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.11.06 г.
17.11.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 27.10.06 г.
27.10.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.08.06 г.
16.08.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.07.06 г.
17.07.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.05.06
04.05.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.04.06
04.04.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.02.06
17.02.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 20.01.06
20.01.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.12.05
09.12.2021
Доклад на председателя на БФШ г-н Стефан Сергиев пред Националното съвещание на 18.11.2021 г.
18.11.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.11.05
10.11.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.05
30.09.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.07.05
15.07.2021
Отчетен доклад на УС на БФШ за първите 100 дни
23.06.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 02.06.05
02.06.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.05
18.05.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.04.05
13.04.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 07.03.05
07.03.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.01.05
26.01.2021
Отчетен доклад на стария Управителен съвет
25.01.2021
Доклад на Контролния съвет
25.01.2021
Програмата на президента на БФШ г-н Стефан Сергиев
25.01.2021

Новини

БФШ издигна кандидатурата на Силвио Данаилов за президент на ЕШС
28.05.2021
На свое заседание от 28.05.2021 УС на БФШ взе решение да издигне кандидатурата на вицепрезидента на федерацията г-н Силвио Данаилов за президент на ЕШС. Предложението бе прието единодушно и в близките дни ще бъде изпратено официално писмо до централата на Европейският шахматен съюз.
Пълната информация за платформата на кандидата можете да намерите на неговият официален предизборен уебсайт
Открит Шампионат за жени 2021
25.07.2021
От 21-ви до 31-ви юли в гр. Враца се провежда Откритият шампионат за жени за 2021 г. Участват 23 състезателки, между които 2 гросмайсторки и 6 международни майсторки.
Подробна информация и партии на живо на официалния сайт.
До Председателите на ШК
26.03.2021
Българската федерация по шахмат напомня на Председателите на шахматните клубове, че съгласно решение на Управителния съвет от 19 март 2021 г. всички шахматни клубове, членове на федерацията следва до 1 август т.г да отчетат членския си внос и представят списъци на своите членове. На заседанието си от 12 юли т.г. УС на БФ Шахмат реши да бъде публикуван списък на клубовете. В него клубовете са оцветени в три цвята. В зелено са клубовете с редовно членство, с червено - нередовните клубове и с черно - клубовете, на които е дадено условно членство до 1 август т.г да приведат в изправност документацията си. След 1 август т.г. УС на БФ Шахмат ще публикува списък на клубовете, които ще имат право да участват съгласно Устава на федерацията, с право на глас, в предстоящото Отчетно - изборно събрание през януари 2021 г.
Списък на клубовете

ДОП за юноши и девойки
22.07.2021
Във връзка с крайно недостатъчния брой заявки за участие и постъпил протест от водещи шахматни клубове, Държавните отборни първенства (ДОП) за момчета и момичета до 12 год. и ДОП за юноши и девойки до 16 год., които трябваше да се проведат в Старозагорски минерални бани между 1 и 11 август 2021 г. се отлагат за по-късен период. БФ Шахмат ще обяви своевременно мястото и времето на провеждането им.
Писмо от Президента на БФШ до шахматните федерации членки на FIDE
17.06.2021
Във връзка с кандидатурата на Българската федерация по шахмат и курортен комплекс „Албена” за домакини на Олимпиада 2021, Президентът на БФ Шахмат д-р Стефан Сергиев изпрати официално писмо до шахматните федерации, членки на Международната федерация по шахмат - FIDE.
Подробности
Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.


Варна
18.08 - 24.08
Лагер-сбор на гм Васил Спасов „Варна 2021”

Шахматна мисъл

Брой 3

Брой 4

Брой 5


Шах в училище

Брой 1

Брой 2

Брой 3Връзка с нас
© 2021-2021 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix