Търсене: 


Документи
Устав на БФШ
Правилник за състезателните и трансферните права
Дисциплинарен правилник
Наредба 2021
Система от показатели за оценяване спортната дейност на шахматните клубове
Единни републикански спортни стандартни
Световен Антидопингов Кодекс - Списък на забранените вещества
Формуляр за картотекиране на състезатели

Наредба 2021
Download Наредба 2021

Н А Р Е Д Б А

ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ОТ
ДЪРЖАВНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР
НА БФ ШАХМАТ ЗА 2021 ГОДИНА


НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ - КЛАСИЧЕСКИ ШАХМАТ


МЪЖЕ И ЖЕНИ
 
I. Полуфинал за Държавно индивидуално първенство - мъже
1.Провежда се от 28 януари до 5 февруари в град Плевен в 9 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички български шахматисти, картотекирани в БФ Шахмат.
3.Срок за заявки – 18 януари 2021 г.
4.Класиралите се на първите 7 места добиват право на участие във финала за ДИП - мъже.
5.Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 064/805635, 0887/427750 – Петьо Маринов, СКШ “Спартак Плевен XXI”.
 
II. Полуфинал за Държавно индивидуално първенство - жени 
1.Провежда се от 28 януари до 3 февруари в град Плевен в 7 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички български шахматистки, картотекирани в БФ Шахмат.
3.Срок за заявки - 18 януари 2021 г.
4.Класиралите се на първите 6 места добиват право на участие във финала за ДИП - жени.
5.Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 064/805635, 0887/427750 – Петьо Маринов, СКШ “Спартак Плевен XXI”.
 
III. 70-то Държавно индивидуално първенство за мъже – финал 
1.Провежда се от 1 до 11 март в град Свиленград по кръгова система.
2.Право на участие имат 14 състезатели както следва:
2.1.Първите 3 от финала за 2021 г. В случай на неучастие на някои от тях, бройката им се допълва от т. 2.2.
2.2.Първите 4 от международната ранглиста на ФИДЕ към 1 януари 2021 г. В случай на неучастие на някои от тях, бройката се попълва от следващите в листата, но не повече от следващите 5-ма. В случай на равенство на международния рейтинг, се взима под внимание международната ранглиста към 1 октомври 2021 г. В случай, че бройката на участниците във финала не е попълнена до 14 се включват резервите от Полуфинала, но не повече от следващите 2.
2.3.Първите 7 от Полуфинала за ДИП за 2021 г.
3.Срок за писмено потвърждение на участие - до 15 януари 2021 г. (т. 2.1 и т. 2.2) и до 15 февруари 2021 г. (т. 2.3) в БФ Шахмат.
4.Разходите на състезателите за хотел и храна са за сметка на БФ Шахмат.
5.Допълнителна информация: 0379/72021, 0888/800084 – Трифон Тодоров, ШК “Свиленград 2021”, 02/9874522, 02/9300518 - БФШ.
Забележка: Състезателите, допускани по международен рейтинг трябва да са активни състезатели, играли през последните 2 години.

IV. 55-то Държавно индивидуално първенство за жени - финал
1.Провежда се от 1 до 11 март в град Свиленград по кръгова система.
2.Право на участие имат 12 състезателки както следва:
2.1.Първите 3 от финала за 2021 г. В случай на неучастие на някои от тях, бройката им се допълва от т. 2.2.
2.2.Първите 3 от международната ранглиста на ФИДЕ към 1 януари 2021 г. В случай на неучастие на някоя от тях, бройката се попълва от следващите в листата, но не повече от следващите 3. В случай на равенство на международния рейтинг, се взима под внимание международната ранглиста към 1 октомври 2021 г. В случай, че бройката на участничките във финала не е попълнена до 12 се включват резервите от Полуфинала, но не повече от следващите 2.
2.3.Първите 6 от Полуфинала за ДИП за 2021 г.
3.Срок за писмено потвърждение на участие - до 15 януари 2021 г. (т. 2.1 и т. 2.2) и до 15 февруари 2021 г. (т. 2.3) в БФ Шахмат.
4.Разходите на състезателките за хотел и храна са за сметка на БФ Шахмат.
5.Допълнителна информация: 0379/72021, 0888/800084 – Трифон Тодоров, ШК “Свиленград 2021”, 02/9874522, 02/9300518 - БФШ.
Забележка: Състезателките, допускани по международен рейтинг трябва да са активни състезателки, играли през последните 2 години.

V. Държавно отборно първенство за мъже – “Б” група
1.Провежда се от 30 септември до 4 октомври в Слънчев бряг в 7 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички отбори, подали заявка в БФ Шахмат в срок до 25 септември 2021 г. и картотекирали своите състезатели.
3.Състав на отборите - 6 състезатели и 2 резерви. Допуска се участието на 2 чуждестранни състезатели в отбор, но в отделен мач има право да участва само 1 чуждестранен състезател.
4.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
5.Класиралите се на първите 2 места отбори добиват право на участие в ДОП - “А” група.
6.Допълнителна информация: 0888/454034 – Живко Жеков, ШК “Лукойл-Нефтохимик”, 02/9874522, 02/9300518 - БФШ.

VI. Държавно отборно първенство за жени – “Б” група
1.Провежда се от 30 септември до 4 октомври в Слънчев бряг в 7 кръга по швейцарска система или в кръгова система в зависимост от броя на участващите отбори.
2.Право на участие имат всички отбори, подали заявка в БФ Шахмат в срок до 25 септември 2021 г. и картотекирали своите състезателки.
3.Състав на отборите - 3 състезателки и 1 резерва. Допуска се участието на 2 чуждестранни състезателки в отбор, но в отделен мач има право да участва само 1 чуждестранна състезателка.
4.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
5.Класиралите се на първите 2 места отбори добиват право на участие в ДОП - “А” група.
6.Допълнителна информация: 0888/454034 – Живко Жеков, ШК “Лукойл-Нефтохимик”, 02/9874522, 02/9300518 - БФШ.

VII. Държавно отборно първенство за мъже – “А” група
1.Провежда се от 5 до 11 октомври в Слънчев бряг в 7 кръга по кръгова система.
2.Право на участие имат 8 отбора (класиралите се на първите 6 места отбори от ДОП 2021 г. и първите 2 места от ДОП – “Б” група 2021 г.), картотекирали своите състезатели.
3.Състав на отборите - 6 състезатели и 2 резерви. Допуска се участието на 2 чуждестранни състезатели в отбор, но в отделен мач има право да участва само 1 чуждестранен състезател.
4.Разходите по участието в първенството (без пътните) са за сметка на БФ Шахмат (полупансион за 7 състезатели).
5.Допълнителна информация: 0888/454034 – Живко Жеков, ШК “Лукойл-Нефтохимик”, 02/9874522, 02/9300518 - БФШ.

VIII. Държавно отборно първенство за жени – “А” група
1.Провежда се от 5 до 11 октомври в Слънчев бряг в 7 кръга по кръгова система.
2.Право на участие имат 8 отбора (класиралите се на първите 6 места отбори от ДОП 2021 г. и първите 2 места от ДОП – “Б” група 2021 г.), картотекирали своите състезателки.
3.Състав на отборите - 3 състезателки и 1 резерва. Допуска се участието на 2 чуждестранни състезателки в отбор, но в отделен мач има право да участва само 1 чуждестранна състезателка.
4.Разходите по участието в първенството (без пътните) са за сметка на БФ Шахмат (полупансион за 4 състезателки).
5.Допълнителна информация: 0888/454034 – Живко Жеков, ШК “Лукойл-Нефтохимик”, 02/9874522, 02/9300518 - БФШ.

IX. Държавно индивидуално първенство за ветерани
1.Провежда се от 20 до 26 май в град София по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички български шахматисти, родени преди 01.01.1946 г., картотекирани в БФ Шахмат.
3.Срок за заявки – 10 май 2021 г.
4.Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове.
5.Състезанието се провежда съвмесно с БФ Ветерани спортисти.
6.Допълнителна информация: 02/588862 – д-р Богомил Драгнев, ШК “49”.

МЛАДЕЖИ, ЮНОШИ, ДЕВОЙКИ И ДЕЦА

X. Държавно индивидуално първенство за младежи до 20 г.
1.Провежда се от 21 до 27 февруари в град Плевен в 9 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички състезатели, родени след 01.01.1986 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 13 февруари 2021 г.
4.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
5.Допълнителна информация: 064/805635, 0887/427750 – Петьо Маринов, СКШ “Спартак Плевен XXI”.

XI. Държавно индивидуално първенство за девойки до 20 г.
1.Провежда се от 15 до 19 февруари в град Дупница в 7 или 9 кръга по швейцарска система, в зависимост от броя на участничките.
2.Право на участие имат всички състезателки, родени след 01.01.1986 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 6 февруари 2021 г.
4.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
5.Допълнителна информация: 0886/178424 – Георги Бедников, ШК “Капабланка”.

XII. Държавно индивидуално първенство за юноши ст. в. - до 18 г.
1.Провежда се от 2 до 8 април в град Плевен в 9 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички състезатели, родени след 01.01.1988 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 24 март 2021 г.
4.Всеки участник е длъжен да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 064/805635, 0887/427750 – Петьо Маринов, СКШ “Спартак Плевен XXI”.

XIII. Държавно индивидуално първенство за девойки ст. в. - до 18 г.
1.Провежда се от 2 до 8 април в град Плевен в 7 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички състезателки, родени след 01.01.1988 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 24 март 2021 г.
4.Всяка участничка е длъжна да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 064/805635, 0887/427750 – Петьо Маринов, СКШ “Спартак Плевен XXI”.

XIV. Държавно индивидуално първенство за юноши мл. в. - до 16 г.
1.Провежда се от 26 март до 1 април в град Плевен в 9 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички състезатели, родени след 01.01.1990 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 16 март 2021 г.
4.Всеки участник е длъжен да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 064/837933, 0887/124847 – Райко Тодоров, СКШ “Плевен XXI”.

XV. Държавно индивидуално първенство за девойки мл. в. - до 16 г.
1.Провежда се от 26 март до 1 април в град Плевен в 7 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички състезателки, родени след 01.01.1989 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 19 март 2021 г.
4.Всяка участничка е длъжна да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 064/837933, 0887/124847 – Райко Тодоров, СКШ “Плевен XXI”.

XVI. Държавно индивидуално първенство за момчета ст. в. - до 14 г.
1.Провежда се от 2 до 8 април в град Плевен в 7 или 9 кръга по швейцарска система в зависимост от броя на участниците.
2.Право на участие имат всички състезатели, родени след 01.01.1992 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 24 март 2021 г.
4.Всеки участник е длъжен да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 064/805635, 0887/427750 – Петьо Маринов, СКШ “Спартак Плевен XXI”.

XVII. Държавно индивидуално първенство за момичета ст. в. - до 14 г.
1.Провежда се от 2 до 8 април в град Плевен в 7 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички състезателки, родени след 01.01.1992 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 24 март 2021 г.
4.Всяка участничка е длъжна да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 064/805635, 0887/427750 – Петьо Маринов, СКШ “Спартак Плевен XXI”.
XVIII. Държавно индивидуално първенство за момчета мл. в. - до 12 г.
1.Провежда се от 26 март до 1 април в град Плевен в 7 или 9 кръга по швейцарска система в зависимост от броя на участниците.
2.Право на участие имат всички състезатели, родени след 01.01.1994 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 16 март 2021 г.
4.Всеки участник е длъжен да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 064/837933, 0887/124847 – Райко Тодоров, СКШ “Плевен XXI”.

XIX. Държавно индивидуално първенство за момичета мл. в. - до 12 г.
1.Провежда се от 26 март до 1 април в град Плевен в 7 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички състезателки, родени след 01.01.1994 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 16 март 2021 г.
4.Всяка участничка е длъжна да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 064/837933, 0887/124847 – Райко Тодоров, СКШ “Плевен XXI”.

XX. Държавно индивидуално първенство за деца момчета ст. в. – до 10 г.
1.Провежда се от 2 до 8 април в град Плевен в 7 или 9 кръга по швейцарска система в зависимост от броя на участниците.
2.Право на участие имат всички състезатели, родени след 01.01.1996 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 24 март 2021 г.
4.Всеки участник е длъжен да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 064/805635, 0887/427750 – Петьо Маринов, СКШ “Спартак Плевен XXI”.

XXI. Държавно индивидуално първенство за деца момичета ст. в. – до 10 г.
1.Провежда се от 2 до 8 април в град Плевен 7 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички състезателки, родени след 01.01.1996 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 24 март 2021 г.
4.Всяка участничка е длъжна да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 064/805635, 0887/427750 – Петьо Маринов, СКШ “Спартак Плевен XXI”.

XXII. Държавно индивидуално първенство за деца момчета мл. в. – до 8 г.
1.Провежда се от 26 март до 1 април в град Плевен в 7 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички състезатели, родени след 01.01.1998 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 16 март 2021 г.
4.Всеки участник е длъжен да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 064/837933, 0887/124847 – Райко Тодоров, СКШ “Плевен XXI”.

XXIII. Държавно индивидуално първенство за деца момичета мл. в. – до 8 г.
1.Провежда се от 26 март до 1 април в град Плевен в 7 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички състезателки, родени след 01.01.1998 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 16 март 2021 г.
4.Всяка участничка е длъжна да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 064/837933, 0887/124847 – Райко Тодоров, СКШ “Плевен XXI”.

XXIV. Държавно отборно първенство за юноши и девойки ст. в. - до 18 г.
1.Провежда се от 8 до 12 ноември в град Разград в 7 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички отбори, подали заявка в срок до 27 октомври 2021 г. и картотекирали своите състезатели.
3.Състав на отборите: юноши - 4 състезатели и 1 резерва и девойки - 3 състезателки и 1 резерва, родени след 01.01.1988 г.
4.Всеки отбор е длъжен да носи по 2 шахматни часовника.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 0887/597757 – Росен Русев, СКШ “Абритус”.

XXV. Държавно отборно първенство за момчета и момичета ст. в. - до 14 г.
1.Провежда се от 9 до 13 август в град Благоевград по швейцарска система в 7 кръга.
2.Право на участие имат всички отбори, подали заявка в срок до 29 септември 2021 г. и картотекирали своите състезатели.
3.Състав на отборите: юноши - 4 състезатели и 1 резерва и девойки - 3 състезателки и 1 резерва, родени след 01.01.1992 г.
4.Всеки отбор е длъжен да носи по 2 шахматни часовника.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 073/850426, 0899/202155 – Марин Атанасов, ШК “Виктори”.

НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ - УСКОРЕН ШАХМАТ И БЛИЦ


МЪЖЕ И ЖЕНИ

XXVI. Държавни индивидуални първенства по ускорен шахмат и блиц за мъже и жени.
1.Провеждат се от 14 до 16 април в град Дупница по швейцарска система в 9 кръга.
2.Право на участие имат всички български шахматисти и шахматистки, подали заявка в срок до 4 април, картотекирани в БФ Шахмат.
3.Контрола на игра: блиц - по 5 минути на състезател; ускорен шахмат - по 15 минути + 10 секунди след изигран ход на състезател.
4.Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните клубове.
5.Допълнителна информация: 0886/178424 – Георги Бедников, ШК “Капабланка”.

МЛАДЕЖИ, ЮНОШИ, ДЕВОЙКИ И ДЕЦА

XXVII. Държавни индивидуални първенства по ускорен шахмат и блиц за момчета и момичета до 10, 14 и 18 г.
1.Провеждат се от 22 до 24 юли в град Червен бряг по швейцарска система в 7 или 9 кръга в зависимост от броя на участниците.
2.Право на участие имат всички шахматисти и шахматистки, подали заявка в срок до 12 юли, картотекирани в БФ Шахмат.
3.Контрола на игра: блиц - по 5 минути на състезател; ускорен шахмат - по 20 минути на състезател.
4.Всички участници са длъжни да носят шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 0659/3195, 0659/3807 – Илия Величков, ШК “Михаил Тал”.

XXVIII. Държавни индивидуални първенства по ускорен шахмат и блиц за юноши и девойки до 12, 16 и 20 г.
1.Провеждат се от 25 до 27 юли в град Плевен по швейцарска система в 7 или 9 кръга в зависимост от броя на участниците.
2.Право на участие имат всички шахматисти и шахматистки, подали заявка в срок до 14 юли, картотекирани в БФ Шахмат.
3.Контрола на игра: блиц - по 5 минути на състезател; ускорен шахмат - по 20 минути на състезател.
4.Всички участници са длъжни да носят шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 064/837933, 0887/124847 – Райко Тодоров, СКШ “Плевен XXI”.
НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ – КУПИ И ШАМПИОНАТИ

 
XXIX. 28-ми Открит шампионат на България за мъже
1.Провежда се от 7 до 13 февруари в град Пловдив по швейцарска система в 9 кръга.
2.Допълнителна информация: 032/620211 – Харалампи Ванев, ШК “Локомотив”.

XXX. 16-ти Открит шампионат на България за жени
1.Провежда се от 12 до 16 юли в град Враца по швейцарска система в 7 кръга.
2.Допълнителна информация: 092/662586, 0898/539814 – Красимир Бочев и 092/621991, 0886/763614 - Пламен Стефанов, СКШ “Враца”.
XXXI. Купа България “Търновска царица”
1.Провежда се от 21 до 23 април в град Велико Търново по швейцарска система в 9 кръга.
2.Възраст: момчета и момичета, родени след 01.01.1992, 01.01.1994 и 01.01.1996 г.
3.Допълнителна информация: 062/24940, 0886/495921 – Светла Йорданова, ВШК “Г.Даскалов”.

XXXII. Купа България “Морско конче”
1.Провежда се от 24 до 28 август в град Варна по швейцарска система в 7 кръга.
2.Възраст: момчета и момичета, родени след 01.01.1990, 01.01.1992 и 01.01.1994 г.
3.Допълнителна информация: 052/634608 – Коста Ангелов, ВШК “Г.Даскалов”.
XXXIII. Купа България “Пристис”
1.Провежда се от 6 до 8 юли в град Русе по швейцарска система в 7 или 9 кръга в зависимост от броя на участниците.
2.Възраст: момчета и момичета, родени след 01.01.1990, 01.01.1988 и 01.01.1986 г.
3.Допълнителна информация: 082/443004, 0888/281674 – Румен Раев, ШК “Пристис”.


 
ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ


XXXIV. Ученически игри - финал
1.Провеждат се:
  • старша възраст – от 13 до 14 май.
  • младша възраст – от 20 до 21 май.
2.Възрасти: старша възраст - VIII-X клас (юноши и девойки, родени от 01.01.1991 г. до 31.12.1989 г.) и младша възраст – V-VII клас (момчета и момичета, родени след 01.01.1992 г.).
3.Състезанията се провеждат според наредбата за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2021/2021 г. съгласно МОН, ДАМС и НФ Спорт в училище.
4.Допълнителна информация: 02/9300645 – Стоян Тончев, НФ “Спорт в училище”.

XXXV. 41-во ДИП и 7-мо ДОП по кореспондентен шахмат
1.41-во ДИП се провежда до 31 декември 2021 г.
2.7-мо ДОП се провежда до 30 септември 2021 г.
3.Състезанията се провеждат според наредбата на Съюза на кореспондентните шахматисти в България.
4.Допълнителна информация: 02/9546947 - Георги Сапунджиев, 02/8555748 – Спас Спасов, “СКШБ”.

ДРУГИ СЪСТЕЗАНИЯ


XXXVI. 3-ти Национален детски спектър
1.Провежда се от 4 до 6 февруари в град Плевен по швейцарска система в 7 кръга.
2.Възраст: момчета и момичета, родени след 01.01.1994 г.
3.Допълнителна информация: 064/837933, 0887/124847 – Райко Тодоров, ШК “Плевен XXI”.

XXXVII. 4-ти Ускорен турнир “Сливница”
1.Провежда се на 22 април в град Сливница.
2.Допълнителна информация: 0727/5258, 0889/231171 – Емил Младенов, ШК “Сливнишки герой”.

XXXVIII. 10-ти Фестивал “Сандански”
1.Провежда се от 29 до 30 април в град Сандански.
2.Допълнителна информация: 0887/888514 – Стефан Давидов, ШК “Давидов”.

XXXIX. Фестивал “Дарове на земята”
1.Провежда се от 4 до 8 юни в град Добрич.
2.Допълнителна информация: 058/777913, 781116 – Тодор Спиров, ЦУТНТ-Добрич.

XL. Републиканско първенство за хора с увреждания
1.Провежда се от 14 до 18 юни в град Банкя.
2.Допълнителна информация: 0898/679695, 0887/904819 – Божидар Орев, СКШ ”Перловец”.

XLI. 5-ти Фестивал “Еврика 64”
1.Провежда се от 19 до 30 юни в Кранево по швейцарска система в 9 кръга.
2.Възраст: момчета и момичета до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 г.
3.Допълнителна информация: 058/777913, 781116 – Тодор Спиров, ЦУТНТ-Добрич.

XLII. 8-ми Турнир “Надеждите на света”
1.Провежда се от 29 юни до 3 юли в град Варна.
2.Възраст: момчета и момичета до 10, 12, 14, 16 г.
3.Допълнителна информация: 0886/025403 – Борис Христов, НДШФ “Морско конче”.

XLIII. 6-ти Турнир “Пристис”
1.Провежда се от 8 до 10 юли в град Русе.
2.Допълнителна информация: 082/443004, 0888/281674 – Румен Раев, ШК “Пристис”.

XLIV. 14-ти Турнир “Сини камъни”
1.Провежда се от 29 до 31 юли в град Сливен по швейцарска система в 7 или 9 кръга в зависимост от броя на участниците.
2.Допълнителна информация: 044/27852, 0898/333217 – Димитър Карапчански, ШК “Мм инж. Д.Карапчански” и 044/625478 - Любен Фотев, ШК “Темп”.

XLV. 13-та Купа “Абритус”
1.Провежда се от 2 до 6 август в град Разград.
2.Допълнителна информация: 0887/597757 – Росен Русев, ШК “Абритус”.

XLVI. 21-ви Фестивал “Тетевен”
1.Провежда се от 15 до 20 август в град Тетевен.
2.Допълнителна информация: 0889/287820 - Михаил Минковски, ШК “Тетевен”.

XLVII. 5-ти Мемориал “Георгиев-Кесаровски”
1.Провежда се от 2 до 10 септември в Слънчев бряг по швейцарска система в 9 кръга.
2.Допълнителна информация: 0888/454034 – Живко Жеков, ШК “Лукойл-Нефтохимик”.

XLVIII. 3-ти Турнир “Човеколюбие”
1.Провежда се на 1 октомври в град Пазарджик по швейцарска система в 5 или 7 кръга в зависимост от броя на участниците.
2.Допълнителна информация: 034/444844 – Надежда Кузерманова, ШС “Човеколюбие”.

XLIX. 3-ти Мемориал “Васил Калчев”
1.Провежда се от 13 до 16 октомври в град Чирпан/Стара Загора по швейцарска система в 7 кръга.
2.Допълнителна информация: 02/9874522, 9300518 – БФ Шахмат.

L. 7-ми Мемориал “Найден Войнов”
1.Провежда се от 20 до 22 октомври в град Видин по швейцарска система в 7 или 9 кръга в зависимост от броя на участниците.
2.Допълнителна информация: 094/43815, 0886/193301 – Георги Живков, ШК “Найден Войнов”.

LI. 6-та Купа “Дуел”
1.Провежда се от 28 до 29 октомври в град Първомай.
2.Допълнителна информация: 0899/906849 - Валентин Иванов, ШК “Дуел”.

LII. Купа “Кайлъка”
1.Провежда се от 17 до 19 ноември в град Плевен.
2.Възраст: момчета и момичета до 14 г.
3.Допълнителна информация: 064/805635, 0887/427750 – Петьо Маринов, СКШ “Спартак Плевен XXI”.

LIII. 14-ти Мемориал “Никола Бахаров”
1.Провежда се от 24 до 28 ноември в град София по швейцарска система в 7 кръга.
2.Допълнителна информация: 0888/955542 – Димитър Илиев, ШК “Хемус”.

LIV. 5-ти Мемориал “Йордан Григоров”
1.Провежда се от 9 до 10 декември в град София по швейцарска система в 7 кръга.
2.Допълнителна информация: 0888/955542 – Димитър Илиев, ШК “Хемус”.


МЕЖДУОБЛАСТНИ СЪСТЕЗАНИЯ

Провеждат се след съгласуване с Междуобластните координатори по места:

1.Бургас, Сливен, Ямбол
Димитър Карапчански (ШК “Мм инж. Д.Карапчански”-Сливен) – 044/27852, 0898/333217.

2.Варна, Добрич, Търговище, Шумен
Емил Бенлиев (ВШК “Г.Даскалов”-Варна) – 052/609185.

3.Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен
Илия Величков (ШК ”М.Тал”-Червен бряг) – 0659/3195.

4.Видин, Враца, Монтана
Красимир Бочев (СКШ “Враца”-Враца) – 0898/539814, 092/662586.

5.Пазарджик, Пловдив, Смолян
Атанас Куртенков (ШК “Локомотив 2021”-Пловдив) – 0899/202168.

6.Благоевград, Перник, Кюстендил, София - област
Иван Делчев (ШК ”Виктори”-Благоевград) – 0899/961378 и Георги Бедников (ШК “Капабланка”-Дупница) – 0886/178424.
 
7.Русе, Разград, Силистра
Румен Раев (ШК “Пристис”-Русе) – 082/443004, 0888/281674.

8.София - град
Симеон Стоичков (ШФ ”Арт спорт талант”-София) – 0898/218133, Владимир Петров (ШК “ЦСКА”-София) – 02/8560323 и Мария Николиева (СЦШ-София) - 0889/765772.

9.Кърджали, Стара Загора, Хасково
Петранка Драганова (ШК “Казанлък”-Казанлък) - 0431/35441, 0887/571858.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.В състезанията от Държавния спортен календар на БФШ имат право на участие само състезатели от шахматни клубове, членове на БФ Шахмат, съгласно изискванията на ДАМС и Закона за физическото възпитание и спорта.
2.Картотекирането на състезатели към шахматни клубове се извършва съгласно Формуляр “А” и Правилника за състезателните и трансферни права на БФШ от 01.01. до 30.04.2021 г. в БФ Шахмат – София, бул. “В.Левски” 75, ет.5, ст.522.
3.Шахматни клубове, приети за членове на БФ Шахмат след 30.04.2021 г., картотекират своите състезатели, като заплащат нормална такса картотека.
4.Състезатели, които участват единствено в Междуобластните първенства по шахмат не се картотекират в БФ Шахмат.
5.Техническите конференции на индивидуалните и отборните първенства за мъже и жени започват от 11.00 ч., а на всички останали състезания - от 13.00 ч.
6.Заявяването на участие трябва да става в определения за съответния турнир срок при организатора на състезанието. Не се допускат за участие неспазилите това изискване.
7.Подаването на анкетните карти за участие в конкретно състезание приключва 1 час преди обявеното време за начало на техническата конференция. Неподалите анкетни карти в горепосочения срок лица могат да бъдат допуснати до участие в състезанието от главния съдия само при изключителни обстоятелства (намеса на непреодолими сили).
8.Всички състезания от Държавния спортен календар на БФШ се провеждат съгласно действащите правилници и нормативни документи на БФ Шахмат.Новини

До Председателите на ШК
23.05.2021
Българска федерация шахмат уведомява своите клубове членове, че във връзка с приетия нов Устав на Българска федерация шахмат на Годишното отчетно събрание на БФ Шахмат на 24.03.2021 г. в гр. София:

1.Годишният членски внос на шахматните клубове към БФ Шахмат следва да бъде преведен в срок до 31.08.2021 г.

2.В срок до 31.08.2021 г. следва да бъдат представени в БФ Шахмат списъците с членовете на шахматните клубове. Това е необходимо във връзка с предстоящото Общо отчетно - изборно събрание на Българска федерация шахмат през месец януари 2021 година, на което съгласно устава на БФ Шахмат в ръководните органи на федерацията могат да бъдат избирани само членове на шахматни клубове, членове на Българска федерация шахмат.

3.Съгласно Наредба № Н-1 / 08.02.2021 г., глава II, чл.7, т.1, ал. 2 на ДАМС, право да бъдат финансово подпомагани за спортна дейност имат спортните клубове, които са вписани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани са в ДАМС и са членове на съответната спортна федерация.

Шахматът в България - Олимпийски спорт !
06.08.2021
На заседанието на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат състояло се на 21 юли 2021 г. бе взето решение да се организира подписка сред шахматистите, членовете на шахматните клубове и любителите на шахмата с искане шахматът в страната да бъде признат от Българския олимпийски комитет за олимпийски спорт.

Решаването на този проблем е от изключително значение за бъдещото развитие на шахмата, за разширяване на неговата обществена подкрепа и признание от страна на държавните органи и решаване на проблемите с бъдещото му финансиране. Ние имаме всички основания да настояваме шахматът да бъде признат за олимпийски спорт, така както са го признали в много страни по света, защото вече 80 години се провеждат шахматни олимпиади, защото шахматът е един от най-популярните спортове в света.

Предлагаме Ви подписката да стане достояние до максимален брой хора. Подписите да се събират на листове. Много важно е в наша подкрепа да привлечем видни общественици, писатели, художници, артисти, дейци на науката, културата и изкуството, просветни дейци, лекари, инженери, учащи се и др.

Събраните подписи трябва да бъдат представени в Българската федерация по шахмат не по-късно от 15 септември 2021 г. След подреждането им, ще бъдат оформени 2 папки. Едната ще бъде връчена на председателя на Българския олимпийски комитет госпожа Стефка Костадинова, а другата на господин Светослав Спасов – председател на комисията за децата, младежта и спорта в народното събрание.


Открито първенство на България за жени
25.07.2021
От 25 -ти до 31-ви юли в гр. Враца се провежда Откритото първенство на България за жени.
Подробна информация на официалния сайт
Европ. отб. първенство юноши и девойки 18 г.
08.07.2021
От 7 до 14 юли в Суботица, Сърбия се провежда Европейското отборно първенство по шахмат за юноши и девойки до 18 г. В него, България участва с отбор в състав: юноши – Павел Димитров, Ивайло Енчев, Любослав Кътов, Нино Влашки и Радослав Димитров, девойки – Милена Стефанова и Мария Владимирова и треньор – Росен Русев.
Подробна информация

Шахматна мисъл бр 1 и 2, 2021
05.07.2021
Излязоха брой 1 и 2 за 2021 г. на списание "Шахматна мисъл". За да прочетете изданието онлайн, натиснете тук.
Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.


Кавала, Гърция
04.08 - 12.08
Открит турнир


Kamianets-Podilsky
21.08 - 22.08
International Children Youthful Chess Festival


Kamianets-Podilsky
26.09 - 30.09
International Chess Festival

Шахматна мисъл

Списанието престава да излиза в печатен вариант. Започвайки от бр.8 на 2021 г. то ще може да се разглежда в електронен вид на сайта (в PDF документ). За да отворите желания брой, ще ви е необходима програмата Acrobat Reader.


Брой 8 и 9

Брой 10

Брой 1 и 2


Шах в училище

Брой 1

Брой 2

Брой 3

Връзка с нас
© 2021-2021 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix