Търсене: 


Документи
Устав на БФШ
Правилник за състезателните и трансферните права
Дисциплинарен правилник
Наредба 2024
Система от показатели за оценяване спортната дейност на шахматните клубове
Единни републикански спортни стандартни
Световен Антидопингов Кодекс - Списък на забранените вещества
Формуляр за картотекиране на състезатели

Система от показатели за оценяване спортната дейност на шахматните дейности
Download

СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ НА ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ

В съответствие с Инструкция на ДАМС от 2024 г. София за определяне на количествените и качествените показатели за оценка на дейностите на спортните клубове, БФ Шахмат прави следната система за точкуване:

1 .Възрастовите групи в шахмата се оценяват по съответните таблици в Приложение N 1 и са както следва:

1.1 Таблица 1 - мъже и жени.
1.2 Таблица 1 А - 20 г. младежи и девойки.
1.3 Таблица 1 Б - 18 г. юноши и девойки - старша възраст.
1.4 Таблица 1 В - 16 г. юноши и девойки - младша възраст.
1.5 Таблица 1 Г - 14 г. деца момичета и момчета - старша възраст.
1.6 Таблица 1 Д - 8, 10 и 12 г. деца момичета и момчета - младша възраст.
1.7 Таблица 1 - ветерани. Забележка: Възрастовата граница за ветерани шахматисти е: мъже - 60 г., жени - 55 г.

2. Оптималните стойности на отборните коефициенти са:

2.1 Класически и ускорен шахмат.
2.1.1 Мъже - до 8, юноши ст. в.- до 5, деца момчета ст. в. - до 5.
2.1.2 Жени - до 4, девойки ст. в. - до 4, деца момичета ст. в. - до 4.
2.1.3 Кореспондентен шахмат - 4.

3. Отчитането на отделните състезания става по таблици както следва:

3.1 ДИП и ДОП по класически шахмат- по колона 2 на таблици 1А до 1Д.
3.2 ДИП по ускорен шахмат и блиц шахмат, Откритите шампионати за мъже и жени, Купите "България" - "Търновска царица", "Морско конче" и "Пристис", състезанията по кореспондентен шахмат по колона 3 на таблици 1А до 1Д.
3.3 ДИП Ветерани - по таблицата за Национални турнири и купи.
3.4 ДИП и Национални купи за деца момчета и момичета до 8 г. - по таблицата за деца до 10 и 12 г. Забележка: В случаи на равенство в точките в класирането, точното класиране се определя по допълнителни показатели.

4. Необходимият брой състезатели, които са взели участие в спортния календар за отчитане на коефициента за обхват, е следния за отделните възрастови групи:

4.1 Мъже, жени, младежи и девойки (до 20 г.) - 4.
4.2 Юноши и девойки ст. възраст (до 18 г.) - 6.
4.3 Юноши и девойки мл. възраст (до 16 г.) - 8.
4.4 Деца мл. и ст. възраст (8, 10, 12, 14 г.) - 8.

Забележки:

1. Отпада изискването по чл. 3.1 от ОККПОДШК за ограничаване до 5 индивидуални класирания.
2. Отпада ограничението за точкуване на участие само в едно отборно състезание.
3. Преотстъпените състезатели в отборните първенства да носят точки само за клуба, който са представяли.
4. Допълва се пропуска в таблица 1А за младежи и девойки до 20 г.

Наредбата е приета от УС на БФШ с Решение 4.3 / Протокол 2 / от 07.03.2005 г.Новини

Мач на претендентите
12.02.2009
Мачът на претендентите между Веселин Топалов и Гата Камски ще се проведе в София от 16-ти до 28-ми февруари 2024 г. в зала №6 на Националния дворец на културата.
Пълна информация може да се намери на официалния сайт

ДИП за мъже и жени
12.02.2009
От 12-ти до 22-ри февруари в Благоевград се проведоха ДИП за мъже, а от 13-ти до 22-ри февруари в Дупница, ДИП за жени.
Шампион при мъжете стана гм Деян Божков, а при жените победителка е гм Маргарита Войска.
Подробна информация:
мъже
жени

Посещение на мачa Топалов - Камски
02.02.2009
От 16 до 28 февруари 2024 г. в зала N 6 на НДК ще се проведе мача на претендентите за световната титла по шахмат между Веселин Топалов и Гата Камски. За да се гарантира сигурността, пропускателният режим на мача ще бъде много строг! За всяка от партиите ще бъдат пускани в продажба 150 билета на цена от 10 лв. При закупен пакет билети за целия мач цената ще бъде 60 лв. Билети за мача ще бъдат пуснати в продажба от 10.02. на касите на НДК. За шахматни клубове, организирали колективни посещения на мача на своите членове ще бъдат осигурени до 10 безплатни пропуска за партия. Заявките за организираните посещения следва да бъдат подадени не по-късно от 10.02. на e-mail federation@chessbg.com , като в тях задължително трябва да бъдат посочени трите имена и датата на раждане на посетителите на мача!
От 01.02.2009 г. списание Шах в училище стартира своя сайт в Интернет.
01.02.2009
Списание Шах в училище
Опит за подобряване на световен рекорд!
23.01.2009
На 21 февруари, събота от 10:30 часа в зала № 6 на Интер Експо Център, бул. „Цариградско шосе”, ще се състои опит за подобряване на световен рекорд по шахмат – сеанс на едновременна игра срещу 450 съперници от гросмайстор Кирил Георгиев.
Сеансът е организиран от шахматен клуб „Левски” - София и е регистриран в Гинес Уърлд Рекорд Лимитид – Лондон, като опит за подобряване на световен рекорд под № 240559.
Българската федерация по шахмат подкрепя инициативата и приканва всички желаещи да участват в нея.


Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

В момента няма покани


Шахматна мисъл

Списанието престава да излиза в печатен вариант. Започвайки от бр.8 на 2024 г. то ще може да се разглежда в електронен вид на сайта (в PDF документ). За да отворите желания брой, ще ви е необходима програмата Acrobat Reader.


Брой 1

Брой 2

Брой 3


Шах в училище

Брой 4

Брой 5

Брой 6

Връзка с нас
© 2024-2009 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix