Търсене: 


Документи
Устав на БФШ
Правилник за състезателните и трансферните права
Дисциплинарен правилник
Наредба 2024
Система от показатели за оценяване спортната дейност на шахматните клубове
Единни републикански спортни стандартни
Световен Антидопингов Кодекс - Списък на забранените вещества
Формуляр за картотекиране на състезатели

Единни републикански спортни стандартни


ЕДИННИ РЕПУБЛИКАНСКИ
СПОРТНИ СТАНДАРТИ

I. Шахмат

1. Разредни изисквания

 • МЪЖЕ
 • Майстор на спорта - Да е покрил не по-малко от два майсторски бала в продължение на три години в състезания със среден коефициент не по-малък от 2150 при действително изиграни най-малко 18 партии. След покриване на последния майсторски бал, кандидатът за майсторско звание да има текущ коефициент не по-малък от 2300. Това изискване се счита за изпълнено и когато състезателят постигне този коефициент не по-късно от пет години, считано от датата на покриването на последния майсторски бал.

  Кандидат-майстор на спорта - Да е покрил кандидат-майсторска норма в състезание със среден коефициент не по-малък от 2024 при действително изиграни най-малко 9 партии или в две състезания (индивидуално и отборно) от един и същи ранг, през една състезателна година, при действително изиграни 9 партии.

  Първи разряд - Да е покрил нормата за първи разряд, при действително изиграни най-малко 9 партии в едно, или две състезания от един и същи ранг с коефициент не по-малък от 1801.

  Втори разряд - Да е покрил нормата за втори разряд, при действително изиграни най-малко 7 партии в турнир със среден коефициент не по-малък от 1751.

  Трети разряд - Да е покрил нормата за трети разряд, при действително изиграни 7 партии в турнир със среден коефициент не по-малък от 1701.

 • ЖЕНИ
 • Майстор на спорта - Да е покрила не по-малко от два майсторски бала в продължение на три години в състезания със среден коефициент не по-малък от 2024 при действително изиграни най-малко 18 партии. След покриване на последния майсторски бал, кандидатката за майсторско звание да има текущ коефициент не по-малък от 2100. Това изискване се счита за изпълнено и когато състезателката постигне този коефициент не по-късно от пет години, считано от датата на покриването на последния майсторски бал.

  Кандидат-майстор на спорта - Да е покрила кандидат-майсторска норма в състезание със среден коефициент не по-малък от 1900 при действително изиграни най-малко 9 партии. Ако нормата е покрита по време на републиканските отборни първенства, тя се счита за изпълнена и при 7 действително изиграни партии.

  Първи разряд - Да е покрила нормата за първи разряд, при действително изиграни най-малко 9 партии в едно, или две състезания от един и същи ранг с коефициент не по-малък от 1751.

  Втори разряд - Да е покрила нормата за втори разряд, при действително изиграни най-малко 7 партии в турнир със среден коефициент не по-малък от 1701.

  Трети разряд - Да е покрила нормата за трети разряд, при действително изиграни 7 партии в турнир със среден коефициент не по-малък от 1651.

  2. Условия за изпълнението на разредните изисквания.

  1. Всеки състезател участва в шахматните състезания със свой индивидуален коефициент (ЕЛО), който се публикува веднъж в годината.

  1.1. Индивидуалните коефициенти са поименни и се изчисляват от рейтинг администратор към БФШ.
  1.2. Шахматисти без индивидуални коефициенти участват в шахматни състезания с условен коефициент 1800.

  2. Всички чуждестранни шахматисти и шахматистки, участващи в турнири у нас, се включват с международните им коефициенти от последната ранг листа на ФИДЕ.

  2.1. Чуждестранни шахматисти без международен коефициент се включват с условни, както в кръговите международни турнири - 1800.

  3. Майсторски балове могат да се покриват и в републиканските отборни първенства при действително изиграни 6 партии, но общия брой на действително изиграните партии при утвърждаването не може да бъде по-малък от 18 за мъжете и жените.

  4. Всички състезания, които важат за изчисляване на индивидуалните коефициенти, се играят задължително с шахматен часовник, като контролното време за игра се определя от инструкцията по приложение на ЕРСК.

  5. В срок от 10 дни след завършване на състезанието, главния съдия представя турнирните резултати на БФШ и рейтинг администратора за обработка. Не се обработват турнири, за които не е платена такса за обработка на БФШ.

  6. Турнири, получени по-късно от 1 месец след тяхното завършване, не се изчисляват за рейтинг и не са валидни за звания.

  7. Състезателите, покрили нормата за дадено звание получават от главния съдия формуляр по утвърден образец и заверено копие от таблицата на турнира. Разрядите се утвърждават в шахматните клубове.

  II Кореспондентен шах

  1. Разредни изисквания

  Майстор на спорта - Да се е класирал на първо място във финала за републиканско индивидуално първенство по кореспондентен шах, или да е завоювал купата на България по кореспондентен шах, или да е постигнал резултат не по-нисък от 1 точка под нормата за "международен майстор на ИКЧФ", в турнири, предварително утвърдени от Международната федерация по кореспондентен шах, или да е покрил бала, изпълнявайки следните изисквания:

  1. Във финала за републиканско индивидуално първенство.
  2. В турнир за републиканско индивидуално първенство (полуфинал или четвъртфинал) при среден коефициент на турнира не по-нисък от 2101 (за жени - 1951).
  3. Да е постигнал в републиканско отборно първенство на I дъска - 65%, на II дъска - 70%, на III дъска - 75%, на IV дъска - 80% от възможния брой точки.
  4. Да се е класирал до 3-то място в турнир за световно или европейско индивидуално първенство с 15 участници, или да е заел първо място в международен турнир със 7 участници, или да се е класирал на едно от първите две места в полуфинален турнир за купата на ИКЧФ.

  Двата бала трябва да бъдат покрити в продължение на 5 години. В момента на утвърждаването със званието, кандидатът трябва да има текущ коефициент не по-малък от 2250 (за жени - 2024). Това изискване се счита за изпълнено и когато състезателят постигне този коефициент, не по-късно от втората година, следваща годината на покриването на последния майсторски бал.

  Кандидат-майстор на спорта - Да е покрил нормата за кандидат-майстор в турнир с коефициент не по-малък от 1951 (за жени - 1876) при действително изиграни най-малко 9 партии.

  Първи разряд - Да е покрил нормата за I разряд при изиграни най-малко 8 партии в турнир с коефициент не по-малък от 1801 (за жени - 1751).

  Втори разряд - Да е покрил нормата за II разряд при изиграни най-малко 8 партии в турнир с коефициент не по-малък от 1751 (за жени - 1701).

  Трети разряд - Да е изпълнил нормата за трети разряд при действително изиграни 8 партии в турнир с коефициент не по-малък от 1701 (за жените - 1651).

  2. Условия за изпълнение на разредните изисквания

  1. Състезателите по кореспондентен шах имат своя собствена квалификационна листа, която се публикува веднъж в годината.
  2. При определяне на коефициента на турнира със състезатели, участващи за първи път се използват условни коефициенти, съответстващи не техния разряд или с индивидуален коефициент от практически шах. Ако състезателя има коефициент в международната листа на ИКЧФ, той участва с него.
  3. Нормите за званията и разредите са същите както в таблицата за практически шах.
  4. Званията "майстор на спорта" и "кандидат-майстор на спорта" се присвояват от БФШ по предложение на комисията по кореспондентен шах. Те са пожизнени.
  5. I, II и III разряд по кореспондентен шах се присвояват от шахматните клубове при представяне на турнирна таблица с крайните резултати, заверени от главния съдия. Те трябва да се потвърждават в срок от 4 години.

  III Шахматна композиция

  Майстор на спорта - Да има публикувани 4 задачи в албум на ФИДЕ, или да се е класирал до III място в един раздел на световно първенство, или от IV до VII място в два раздела, или от VII до XII място в три раздела, или да е постигнал 100 точки с най-малко 2 награди до III място в конкурс от I категория, или да е спечелил 2 пъти I място в продължение на 3 години от конкурс за републиканско първенство.

  Кандидат-майстор на спорта - Да има публикувани 2 задачи в албум на ФИДЕ, или да се е класирал от IV до VI място в един раздел на световно първенство, или от VIII до XII място в два раздела, или от XIII до XX място в три раздела, или да е постигнал 60 точки, като има най-малко 2 награди до III място в конкурси от II категория, или да се е класирал до III място в раздел от конкурс за републиканско първенство.

  Първи разряд - Да има публикувана една задача в албумите на ФИДЕ, или да е участвал с конкретна задача в конкурс за световно първенство, или да е постигнал 30 точки в международни конкурси.

  Забележка: 1. Конкурси от I категория са всички конкурси на официални органи на шахматните федерации, или на съюзи по шахматна композиция.

  Категория на конкурса Премии (място)
    I II III почетен похвален
  I 25 21 17 13 9
  II 20 16 12 8 4

  2. Конкурси от II категория са конкурсите на други печатни издания, при условие че са утвърдени от БФШ.

  Втори разряд - Да е постигнал 20 точки в международни конкурси.

  Трети разряд - Да е съставил задача, отличена с похвален отзив в международен конкурс.

  IV Решаване на шахматни задачи

  Майстор на спорта - Да се е класирал на първо място в републиканското първенство по решаване на шахматни задачи и етюди или да се е класирал до VI място в световно първенство по решаване на шахматни задачи и етюди, или да е събрал минимум 15 точки от финалите за републиканско първенство в различните раздели. (За II място - 5 т., за III място - 4т., за IV място - 2т., за V място - 2т., и за VI място - 1т.)

  Кандидат-майстор на спорта - Да се е класирал на трето място в един от разделите за решаване на шахматни задачи и етюди в републиканското първенство, или да се е класирал до X място в световното първенство, или да е постигнал минимум 10т. Във финал за решаване на шахматни задачи и етюди.

  Първи разряд - Да е участвал във финал за републиканско първенство по решаване на шахматни задачи и етюди, или да се е класирал до III място в конкурс по решаване на задачи и етюди в български вестник или списание, или да се е класирал до X място в международен конкурс по решаване на шахматни задачи и етюди в специализирано шахматно издание.

  Втори разряд - Да е постигнал 70% от възможния брой точки в полуфинал за републиканско първенство по решаване на шахматни задачи и етюди, или да се е класирал до X място в конкурс на български вестник или списание или да се е класирал до XX място в конкурс на специализирано шахматно издание с резултат не по-малък от 50% от възможния брой точки.

  Трети разряд - Да е постигнал 50% от възможния брой точки в полуфиналите за републиканско първенство, или в конкурс на български вестник или списание, или да е постигнал 30% от възможния брой точки в конкурс на специализирано шахматно издание.

  Таблица за нормите на спортните звания и разреди

  Коефициент
  на турнира
  ЖениМъже
   IIIIIIкмсмсIIIIIIкмсмс
  1651 - 167564---------
  1676 - 170061---------
  1701 - 17255764---64----
  1726 - 17505361---61----
  1751 - 1775505770--5764---
  1776 - 1800475367--5361---
  1801 - 1825435064--505770--
  1826 - 185040476176-475367--
  1851 - 187536435773-435064--
  1876 - 190033405370-404761--
  1901 - 192530365067-364357--
  1926 - 1950-334764-334053--
  1951 - 1975-3043617630365076-
  1976 - 2024--405773-334773-
  2001 - 2024--365370-304370-
  2026 - 2024--335067--4067-
  2051 - 2024--304764--3664-
  2076 - 2100---4361--3361-
  2101 - 2125---4057--305776
  2126 - 2150---3653---5373
  2151 - 2175---3350---5070
  2176 - 2200---3047---4767
  2201 - 2225----43---4364
  2226 - 2250----40---4061
  2251 - 2275----36---3657
  2276 - 2300----33---3353
  2301 - 2325----30---3050
  2326 - 2350---------47
  2351 - 2375---------43
  2376 - 2400---------40
  2401 - 2425---------36
  2426 - 2450---------33
  2451 - 2475---------30

  Инструкция по приложението на ЕРСС

  1. Условия за участие - отчетност.

  1.1. Всеки шахматист, за да бъде включен в дадено състезание, като участник е длъжен да попълни анкетна карта, съгласно утвърден образец, съдържаща:
  а) трите имена на състезателя
  б) дата и място на раждане
  в) Шахматен клуб, в който членува
  г) точен адрес и телефони за контакт
  д) звание
  е) коефициент ЕЛО - български и международен
  1.2. Съдията на турнира сверява попълнената анкетна карта с документацията на турнира и с подписа си удостоверява верността на попълнените данни (ЕЛО, звание).
  1.3. Съдията попълва идентификационните номера на състезателя - по вътрешната и международната ранглиста.

  2. Контролно време за обмисляне.

  2.1. Минималното време за обмисляне на ходовете е както следва:
  а) за покриване на разряди и за рейтинг - 1 час за завършване на партията;
  б) турнири, важащи за звания - 2 часа на състезател до края на партията или 1 час и 30 минути с добавяне на 30 сек. за всеки изигран ход.

  3. Документация.

  3.1. Таблиците на турнирите, провеждани по кръгова система задължително се подреждат по реда на класиране на състезателите.
  3.2. Личните картони на състезателите, в турнирите, провеждани по Швейцарска система не се подреждат по класиране. Състезателите запазват първоначалните си номера.
  3.3. На състезателите, които нямат индивидуален коефициент, графата, в която се вписва рейтинга се оставя празна.
  3.4. В таблиците, които важат за международно ЕЛО, имената на участниците се записват на латиница, така както са дадени в международната рейтинг-листа, като се посочва и съответния им идентификационен номер. Същото записване се прави и за българските състезатели. Международният и българския рейтинг се вписват в съответните колони.
  3.5. В таблиците, които важат за рейтинг, главния съдия освен своето име вписва и имената на своите помощници.
  3.6. В кръговите турнири, където има регистрирани служебни резултати, на отделно място в таблицата се посочват действителните средни коефициенти, без тези на противниците, срещу които са постигнати служебни резултати. Елиминира се също и постигнатия резултат от служебни победи.
  3.7. Главният съдия е длъжен да изпрати таблиците и файловете в 10-дневен срок след завършването в БФШ и рейтинг администратора. Таблицата се подписва от всички съдии на състезанието.
  3.8. Главният съдия изисква от организаторите заплащането на таксата за обработка на състезанието.

  4. Изчисление и отчитане на нормите.

  4.1. Условните коефициенти са следните

  разредимъжежени
  без разряд17001650
  III разряд17501700
  II разряд18001800

  4.2. Всички резултати между градирани състезатели, както и резултатите на неградираните състезатели играли в турнир с не по-малко от 40% градирани противници, се отчитат в БФШ от главния съдия.
  4.3. В кръгови турнири с най-малко 40% градирани състезатели всички участници се считат градирани с коефициент равен на постижението им и постигналите ниво не по-високо от 1805 получават личен индивидуален коефициент, базиран на всички партии, които са играли.
  4.4. Резултатите от кръговите турнири се отчитат с подредена по класиране турнирна таблица.
  4.5. Резултатите от швейцарските турнири се отчитат с личните картони на състезателите, подредени по състезателни номера на участниците. Същите резултати могат да се отчетат и с файлове от съответна програма използвана за съставяне на жребия.
  4.6. Резултатът на неградираните, когато е най-малко срещу 4 градирани противници, се съхранява и се сумира с резултатите от следващите турнири. Изчисленият на тази база коефициент, когато е не по-малък от 1805, образува първоначалния личен коефициент от най-малко 8 партии.
  4.7. Ако в даден кръгов или швейцарски турнир, важащ за майсторско или кандидат-майсторско звание, участват и неградирани състезатели, нормата се изчислява на база условен коефициент 1800 за неградираните участници.

  5. Участия в чужбина.

  5.1. Български шахматист, който е участвал в състезание в чужбина и желае резултатът му да бъде изчислен за рейтинг, трябва да представи копие от своя състезателен картон пред рейтинг администратора и БФШ. За целта се заплаща съответната такса.

  6. Санкции.

  6.1. Състезатели, съдии, треньори и организатори, които са нарушили предписанията на настоящата инструкция, подлежат на санкциониране съгласно разпоредбите на Дисциплинарния правилник на БФШ.

  7. Действие.
  Настоящата инструкция влиза в сила от 13.04.2005 год. и отменя издадените преди нея инструкции по приложение на ЕРСС.

  8. Заключителни разпоредби
  При приложението на ЕРСС трябва да се вземат под внимание следните допълнения:
  1) В таблицата за нормите и спортните разряди и звания по практически шах средният коефициент на турнира се намира като сборът на условните и личните коефициенти на участниците се разделя на броя им. Дробта 0,5 и над нея се закръгля на единица, а под нея на нула.
  2) При изчисляване на нормативните проценти на турнирните точки дробите до 0,24 се закръглят към по-ниското цяло число. Например: 6,24 се закръгля на 6 точки, а 6,25 се закръгля на 6,5 т. Аналогично 6,74 се закръгля на 6,5 т., а 6.,75 се закръгля на 7 т.  Новини

  БФШ издигна кандидатурата на Силвио Данаилов за президент на ЕШС
  28.05.2010
  На свое заседание от 28.05.2010 УС на БФШ взе решение да издигне кандидатурата на вицепрезидента на федерацията г-н Силвио Данаилов за президент на ЕШС. Предложението бе прието единодушно и в близките дни ще бъде изпратено официално писмо до централата на Европейският шахматен съюз.
  Пълната информация за платформата на кандидата можете да намерите на неговият официален предизборен уебсайт
  До Председателите на ШК
  26.03.2010
  На 1 август 2024 г., съгласно решение на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат от 19 март 2024 г. изтече обявения срок, шахматните клубове да приведат в изправност своето членство в БФ Шахмат. Съгласно Устава на федерацията, редовни членове на БФШ, с право на глас в предстоящото Отчетно - изборно събрание на Българската федерация по шахмат през януари 2024 г. са следните шахматни клубове:
  Списък на клубовете

  Приятелска среща
  02.08.2010
  От 2-ри до 5-ти август в к.к. Албена се проведе приятелска среща между женските отбори на България и Румъния. Убедителна победа с 11:5 постигна българския състав.
  Подробна информацияофициалния сайт
  Открит Шампионат за жени 2024
  25.07.2010
  От 21-ви до 31-ви юли в гр. Враца се проведе Откритият шампионат за жени за 2024 г. Участваха 23 състезателки, между които 2 гросмайсторки и 6 международни майсторки.
  Подробна информация на официалния сайт.
  ДОП за юноши и девойки
  22.07.2010
  Във връзка с крайно недостатъчния брой заявки за участие и постъпил протест от водещи шахматни клубове, Държавните отборни първенства (ДОП) за момчета и момичета до 12 год. и ДОП за юноши и девойки до 16 год., които трябваше да се проведат в Старозагорски минерални бани между 1 и 11 август 2024 г. се отлагат за по-късен период. БФ Шахмат ще обяви своевременно мястото и времето на провеждането им.
  Покани за турнири

  В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.


  Варна
  18.08 - 24.08
  Лагер-сбор на гм Васил Спасов „Варна 2024”

  Шахматна мисъл

  Брой 3

  Брой 4

  Брой 5


  Шах в училище

  Брой 1

  Брой 2

  Брой 3  Връзка с нас
  © 2024-2010 ChessBG.com, Всички права запазени
  С подкрепата на Chess Mix