Търсене: 


Документи
Устав на БФШ
Правилник за състезателните и трансферните права
Дисциплинарен правилник
Наредба 2021
Система от показатели за оценяване спортната дейност на шахматните клубове
Единни републикански спортни стандартни
Световен Антидопингов Кодекс - Списък на забранените вещества
Формуляр за картотекиране на състезатели

Наредба 2021
Download Наредба 2021

Н А Р Е Д Б А

ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ОТ
ДЪРЖАВНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР
НА БФ ШАХМАТ ЗА 2021 ГОДИНА


НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ - КЛАСИЧЕСКИ ШАХМАТ


МЪЖЕ И ЖЕНИ

I. Полуфинал за Държавно индивидуално първенство - мъже
1.Провежда се от 24 февруари до 2 март в град Пловдив в 9 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички български шахматисти с български или международен рейтинг не по – малък от 2100, картотекирани в БФ Шахмат.
3.Срок за заявки – 14 февруари.
4.Класиралите се на първите 7 места добиват право на участие във финала за ДИП - мъже.
5.Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 032/620211, 0885/291961 – Харалампи Ванев, СКШ Локомотив.

II. Полуфинал за Държавно индивидуално първенство - жени
1.Провежда се от 24 февруари до 2 март в град Пловдив в 7 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички български шахматистки, картотекирани в БФ Шахмат.
3.Срок за заявки – 14 февруари.
4.Класиралите се на първите 6 места добиват право на участие във финала за ДИП - жени.
5.Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 032/620211, 0885/291961 – Харалампи Ванев, СКШ Локомотив.

III. Финал за Държавно индивидуално първенство - мъже
1.Провежда се от 10 до 20 март в град Перник по кръгова система.
2.Право на участие имат 14 състезатели както следва:
2.1.Първите 3 от финала за 2021 г. В случай на неучастие на някои от тях, бройката им се допълва от т. 2.2.
2.2.Първите 4 от международната ранглиста на ФИДЕ към 1 януари 2021 г. В случай на неучастие на някои от тях, бройката се попълва от следващите в листата, но не повече от следващите 5-ма. В случай на равенство на международния рейтинг, се взима под внимание международната ранглиста към 1 октомври 2021 г. В случай, че бройката на участниците във финала не е попълнена до 14 се включват резервите от Полуфинала, но не повече от следващите 2.
2.3.Първите 7 от Полуфинала за ДИП за 2021 г.
3.Срок за писмено потвърждение на участие - до 23 февруари (т. 2.1 и т. 2.2) и до 3 март (т. 2.3) в БФ Шахмат.
4.Разходите на състезателите за хотел и храна са за сметка на БФ Шахмат.
5.Допълнителна информация: 02/9874522, 02/9300518 – БФ Шахмат.
Забележка: Състезателите, допускани по международен рейтинг трябва да са активни състезатели, играли през последните 2 години.

IV. Финал за Държавно индивидуално първенство - жени
1.Провежда се от 11 до 20 март в град Перник по кръгова система.
2.Право на участие имат 12 състезателки както следва:
2.1.Първите 3 от финала за 2021 г. В случай на неучастие на някои от тях, бройката им се допълва от т. 2.2.
2.2.Първите 3 от международната ранглиста на ФИДЕ към 1 януари 2021 г. В случай на неучастие на някоя от тях, бройката се попълва от следващите в листата, но не повече от следващите 3. В случай на равенство на международния рейтинг, се взима под внимание международната ранглиста към 1 октомври 2021 г. В случай, че бройката на участничките във финала не е попълнена до 12 се включват резервите от Полуфинала, но не повече от следващите 2.
2.3.Първите 6 от Полуфинала за ДИП за 2021 г.
3.Срок за писмено потвърждение на участие - до 23 февруари (т. 2.1 и т. 2.2) и до 3 март (т. 2.3) в БФ Шахмат.
4.Разходите на състезателките за хотел и храна са за сметка на БФ Шахмат.
5.Допълнителна информация: 02/9874522, 02/9300518 – БФ Шахмат.
Забележка: Състезателките, допускани по международен рейтинг трябва да са активни състезателки, играли през последните 2 години.

V. Държавно отборно първенство за мъже – “Б” група
1.Провежда се от 29 септември до 5 октомври в Слънчев бряг в 7 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички отбори, подали заявка в БФ Шахмат в срок до 1 септември и картотекирали своите състезатели.
3.Състав на отборите - 6 състезатели и 2 резерви. Допуска се участието на 2 чуждестранни състезатели в отбор, но в отделен мач има право да участва само 1 чуждестранен състезател.
4.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
5.Класиралите се на първите 2 места отбори добиват право на участие в ДОП “А” група през следващата година.
6.Допълнителна информация: 0888/454034 – Живко Жеков, ШК Бургас, 02/9874522, 02/9300518 – БФ Шахмат.

VI. Държавно отборно първенство за жени – “Б” група
1.Провежда се от 29 септември до 5 октомври в Слънчев бряг в 7 кръга по швейцарска система или в кръгова система в зависимост от броя на участващите отбори.
2.Право на участие имат всички отбори, подали заявка в БФ Шахмат в срок до 1 септември и картотекирали своите състезателки.
3.Състав на отборите - 3 състезателки и 1 резерва. Допуска се участието на 2 чуждестранни състезателки в отбор, но в отделен мач има право да участва само 1 чуждестранна състезателка.
4.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
5.Класиралите се на първите 2 места отбори добиват право на участие в ДОП “А” група през следващата година.
6.Допълнителна информация: 0888/454034 – Живко Жеков, ШК Бургас, 02/9874522, 02/9300518 – БФ Шахмат.

VII. Държавно отборно първенство за мъже – “А” група
1.Провежда се от 29 септември до 5 октомври в Слънчев бряг в 7 кръга по кръгова система.
2.Право на участие имат 8-те отбора, участвали в ДОП “А” група през 2021 г. – ШК Лукойл-Нефтохимик (Бургас), ШК Локомотив 2021 (Пловдив), СКШ Локомотив (Пловдив), СКШ Локомотив (София), ШК ЦСКА (София), СКШ Спартак Плевен XXI (Плевен), ШК Традекс (Димитровград) и ШК Хемус (София), подали заявка в БФ Шахмат в срок до 1 септември и картотекирали своите състезатели.
3.Състав на отборите - 6 състезатели и 2 резерви. Допуска се участието на 2 чуждестранни състезатели в отбор, но в отделен мач има право да участва само 1 чуждестранен състезател.
4.Разходите по участието в първенството (без пътните) са за сметка на БФ Шахмат (полупансион за 7 състезатели).
5.Допълнителна информация: 0888/454034 – Живко Жеков, ШК Бургас, 02/9874522, 02/9300518 – БФ Шахмат.

VIII. Държавно отборно първенство за жени – “А” група
1.Провежда се от 29 септември до 5 октомври в Слънчев бряг в 7 кръга по кръгова система.
2. Право на участие имат 8-те отбора, участвали в ДОП “А” група през 2021 г. – ШК Шах XXI (София), СКШ Локомотив (Пловдив), ШК Локомотив 2021 (Пловдив), ВШК Георги Даскалов (Варна), ШК 64 (Стара Загора), ШК Феникс (София), СКШ Локомотив (София) и СКШ Спартак Плевен XXI (Плевен), подали заявка в БФ Шахмат в срок до 1 септември и картотекирали своите състезателки.
3.Състав на отборите - 3 състезателки и 1 резерва. Допуска се участието на 2 чуждестранни състезателки в отбор, но в отделен мач има право да участва само 1 чуждестранна състезателка.
4.Разходите по участието в първенството (без пътните) са за сметка на БФ Шахмат (полупансион за 4 състезателки).
5.Допълнителна информация: 0888/454034 – Живко Жеков, ШК Бургас, 02/9874522, 02/9300518 – БФ Шахмат.

IX. Държавно индивидуално първенство за ветерани
1.Провежда се от 5 до 11 май в град София по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички български шахматисти, родени преди 01.01.1947 г., картотекирани в БФ Шахмат.
3.Срок за заявки – 23 април.
4.Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове.
5.Състезанието се провежда съвмесно с БФ Ветерани спортисти.
6.Допълнителна информация: 02/8698862 – Богомил Драгнев.

X. Държавно отборно първенство за ветерани
1.Провежда се от 22 до 26 май в град Оряхово по кръгова система.
2.Право на участие имат всички отбори с български шахматисти, родени преди 01.01.1947 г., подали заявка в срок до 14 май и картотекирали своите състезатели.
3.Състав на отборите - 3 състезатели и 1 резерва.
4.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
5.Всеки отбор е длъжен да носи по два шахматни часовника.
6.Допълнителна информация: 09171/2882, 0889/700735 – Енчо Андреев, СКШ Дебют.

МЛАДЕЖИ, ЮНОШИ, ДЕВОЙКИ И ДЕЦА

I. Държавно индивидуално първенство за младежи до 20 г.
1.Провежда се от 10 до 16 април в град Русе в 9 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички състезатели, родени след 01.01.1987 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 30 март.
4.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
5.Допълнителна информация: 082/623333, 0887/305027 – Пламен Митев, ШК Дунав.

II. Държавно индивидуално първенство за девойки до 20 г.
1.Провежда се от 2 до 6 април в град Русе в 7 или 9 кръга по швейцарска система, в зависимост от броя на участничките.
2.Право на участие имат всички състезателки, родени след 01.01.1987 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 26 март.
4.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
5.Допълнителна информация: 082/ 443004, 0888/281674 – Румен Раев, ШК Пристис.

III. Държавно индивидуално първенство за юноши ст. в. до 18 г.
1.Провежда се от 3 до 9 май в Слънчев бряг в 9 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички състезатели, родени след 01.01.1989 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 23 април.
4.Всеки участник е длъжен да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 0888/454034 – Живко Жеков, ШК Бургас.

IV. Държавно индивидуално първенство за девойки ст. в. до 18 г.
1.Провежда се от 3 до 9 май в Слънчев бряг в 7 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички състезателки, родени след 01.01.1989 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 23 април.
4.Всяка участничка е длъжна да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 0888/454034 – Живко Жеков, ШК Бургас.

V. Държавно индивидуално първенство за юноши мл. в. до 16 г.
1.Провежда се от 3 до 9 май в Слънчев бряг в 9 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички състезатели, родени след 01.01.1991 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 23 април.
4.Всеки участник е длъжен да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 0888/454034 – Живко Жеков, ШК Бургас.

VI. Държавно индивидуално първенство за девойки мл. в. до 16 г.
1.Провежда се от 3 до 9 май в Слънчев бряг в 7 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички състезателки, родени след 01.01.1991 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 23 април.
4.Всяка участничка е длъжна да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 0888/454034 – Живко Жеков, ШК Бургас.

VII. Държавно индивидуално първенство за момчета ст. в. до 14 г.
1.Провежда се от 3 до 9 май в Слънчев бряг в 7 или 9 кръга по швейцарска система в зависимост от броя на участниците.
2.Право на участие имат всички състезатели, родени след 01.01.1993 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 23 април.
4.Всеки участник е длъжен да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 0888/454034 – Живко Жеков, ШК Бургас.

VIII. Държавно индивидуално първенство за момичета ст. в. до 14 г.
1.Провежда се от 3 до 9 май в Слънчев бряг в 7 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички състезателки, родени след 01.01.1993 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 23 април.
4.Всяка участничка е длъжна да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 0888/454034 – Живко Жеков, ШК Бургас.
IX. Държавно индивидуално първенство за момчета мл. в. до 12 г.
1.Провежда се от 3 до 9 май в Слънчев бряг в 7 или 9 кръга по швейцарска система в зависимост от броя на участниците.
2.Право на участие имат всички състезатели, родени след 01.01.1995 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 23 април.
4.Всеки участник е длъжен да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 0888/454034 – Живко Жеков, ШК Бургас.

X. Държавно индивидуално първенство за момичета мл. в. до 12 г.
1.Провежда се от 3 до 9 май в Слънчев бряг в 7 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички състезателки, родени след 01.01.1995 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 23 април.
4.Всяка участничка е длъжна да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 0888/454034 – Живко Жеков, ШК Бургас.

XI. Държавно индивидуално първенство за деца момчета ст. в. до 10 г.
1.Провежда се от 3 до 9 май в Слънчев бряг в 7 или 9 кръга по швейцарска система в зависимост от броя на участниците.
2.Право на участие имат всички състезатели, родени след 01.01.1997 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 23 април.
4.Всеки участник е длъжен да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 0888/454034 – Живко Жеков, ШК Бургас.

XII. Държавно индивидуално първенство за деца момичета ст. в. до 10 г.
1.Провежда се от 3 до 9 май в Слънчев бряг в 7 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички състезателки, родени след 01.01.1997 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 23 април.
4.Всяка участничка е длъжна да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 0888/454034 – Живко Жеков, ШК Бургас.

XIII. Държавно индивидуално първенство за деца момчета мл. в. до 8 г.
1.Провежда се от 3 до 9 май в Слънчев бряг в 7 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички състезатели, родени след 01.01.1999 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 23 април.
4.Всеки участник е длъжен да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 0888/454034 – Живко Жеков, ШК Бургас.

XIV. Държавно индивидуално първенство за деца момичета мл. в. до 8 г.
1.Провежда се от 3 до 9 май в Слънчев бряг в 7 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички състезателки, родени след 01.01.1999 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в срок до 23 април.
4.Всяка участничка е длъжна да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 0888/454034 – Живко Жеков, ШК Бургас.

XV. Държавно отборно първенство за юноши и девойки мл. в. до 16 г.
1.Провежда се от 8 до 12 август в град Благоевград в 7 кръга по швейцарска система.
2.Право на участие имат всички отбори, подали заявка в срок до 30 юли и картотекирали своите състезатели.
3.Състав на отборите: юноши - 4 състезатели и 1 резерва и девойки - 3 състезателки и 1 резерва, родени след 01.01.1991 г.
4.Всеки отбор е длъжен да носи по 2 шахматни часовника.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 073/850426, 0899/202155 – Марин Атанасов, ШК Виктори.

XVI. Държавно отборно първенство за момчета и момичета мл. в. до 12 г.
1.Провежда се от 25 до 29 юли в град Плевен по швейцарска система в 7 кръга.
2.Право на участие имат всички отбори, подали заявка в срок до 16 юли и картотекирали своите състезатели.
3.Състав на отборите: юноши - 4 състезатели и 1 резерва и девойки - 3 състезателки и 1 резерва, родени след 01.01.1995 г.
4.Всеки отбор е длъжен да носи по 2 шахматни часовника.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 064/837933, 0887/124847 – Райко Тодоров, СКШ Плевен XXI.

НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ - УСКОРЕН ШАХМАТ И БЛИЦ

МЪЖЕ И ЖЕНИ

I. Държавни индивидуални първенства по ускорен шахмат и блиц за мъже и жени.
1.Провеждат се от 5 до 7 октомври в Слънчев бряг по швейцарска система в 9 кръга.
2.Право на участие имат всички български шахматисти и шахматистки, подали заявка в срок до 25 септември, картотекирани в БФ Шахмат.
3.Контрола на игра: блиц - по 5 минути на състезател; ускорен шахмат - по 15 минути + 10 секунди след изигран ход на състезател.
4.Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните клубове.
5.Допълнителна информация: 0888/454034 – Живко Жеков, ШК Бургас.

МЛАДЕЖИ, ЮНОШИ, ДЕВОЙКИ И ДЕЦА

II. Държавни индивидуални първенства по ускорен шахмат и блиц за момчета и момичета до 8, 10, 12 и 14 г.
1.Провеждат се от 30 март до 1 април в град Балчик по швейцарска система в 7 или 9 кръга в зависимост от броя на участниците.
2.Право на участие имат всички шахматисти и шахматистки, подали заявка в срок до 20 март, картотекирани в БФ Шахмат.
3.Контрола на игра: блиц - по 5 минути на състезател; ускорен шахмат - по 20 минути на състезател.
4.Всички участници са длъжни да носят шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 058/681116, 0886/014175 – Тодор Спиров, ЦСО-ШК Енергия 21.

III. Държавни индивидуални първенства по ускорен шахмат и блиц за юноши и девойки до 16, 18 и 20 г.
1.Провеждат се от 30 март до 1 април в град Балчик по швейцарска система в 7 или 9 кръга в зависимост от броя на участниците.
2.Право на участие имат всички шахматисти и шахматистки, подали заявка в срок до 20 март, картотекирани в БФ Шахмат.
3.Контрола на игра: блиц - по 5 минути на състезател; ускорен шахмат - по 20 минути на състезател.
4.Всички участници са длъжни да носят шахматен часовник.
5.Разходите по участието в първенствата са за сметка на шахматните клубове.
6.Допълнителна информация: 058/681116, 0886/014175 – Тодор Спиров, ЦСО-ШК Енергия 21.

НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ – КУПИ И ШАМПИОНАТИ

I. Открит шампионат на България за мъже
1.Провежда се от 5 до 11 февруари в град Пловдив по швейцарска система в 9 кръга.
2.Допълнителна информация: 032/620211, 0885/291961 – Харалампи Ванев, СКШ Локомотив.

II. Открит шампионат на България за жени
1.Провежда се от 25 до 31 юли в град Враца по швейцарска система в 7 кръга.
2.Допълнителна информация: 092/662586, 0898/539814 – Красимир Бочев и 092/621991, 0886/763614 - Пламен Стефанов, СКШ Враца.
III. Купа България “Търновска царица”
1.Провежда се от 19 до 22 април в град Велико Търново по швейцарска система в 9 кръга.
2.Възраст: момчета и момичета, родени след 01.01.1993, 01.01.1995, 01.01.1997 и 01.01.1999 г.
3.Допълнителна информация: 062/654940, 0886/495921 – Светла Йорданова, ВШК Г.Даскалов.

IV. Купа България “Морско конче”
1.Провежда се от 24 до 30 август в град Варна по швейцарска система в 7 кръга.
2.Възраст: момчета и момичета, родени след 01.01.1991, 01.01.1993, 01.01.1995 г., 01.01.1997 г. и 01.01.1999 г.
3.Допълнителна информация: 052/634608 – Коста Ангелов, ВШК Г.Даскалов.
V. Купа България “Пристис”
1.Провежда се от 5 до 7 юли в град Русе по швейцарска система в 7 или 9 кръга в зависимост от броя на участниците.
2.Възраст: момчета и момичета, родени след 01.01.1991, 01.01.1989 и 01.01.1987 г.
3.Допълнителна информация: 082/443004, 0888/281674 – Румен Раев, ШК Пристис.

ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ

I. 42-ро ДИП и 8-мо ДОП по кореспондентен шахмат
1.42-ро ДИП се провежда до 31 декември 2021 г.
2.8-мо ДОП се провежда до 30 септември 2021 г.
3.Състезанията се провеждат според наредбата на Съюза на кореспондентните шахматисти в България.
4.Допълнителна информация: 064/805635, 0887/427750 – Петьо Маринов, СКШ Спартак Плевен XXI.

II. Държавни ученически игри – финали
1.Състезанията се провеждат според наредбата за организиране и провеждане на държавни ученически игри през учебната 2021 / 2021 г. на МОН, ДАМС и НФ Спорт в училище.
2.Допълнителна информация: 02/9300645 – Стоян Тончев, НФ Спорт в училище.

МЕЖДУОБЛАСТНИ СЪСТЕЗАНИЯ

Провеждат се със съгласуване с Междуобластните координатори по места:

1.Бургас, Сливен, Ямбол
Тодор Ташев (ШК Бургас - Бургас) – 0889/424514.

2.Варна, Добрич, Търговище, Шумен
Емил Бенлиев (ВШК Г.Даскалов - Варна) – 052/630434, 0888/290372.

3.Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен
Илия Величков (ШК М.Тал - Червен бряг) – 0659/3195, 0896/864291.

4.Видин, Враца, Монтана
Красимир Бочев (СКШ Враца - Враца) – 0898/539814, 092/662586.

5.Пазарджик, Пловдив, Смолян
Атанас Куртенков (ШК Локомотив 2021 - Пловдив) – 0899/202168, 0885/640364.

6.Благоевград, Перник, Кюстендил, София - област
Георги Бедников (ШК Капабланка - Дупница) – 0886/178424, 0896/631643 и Иван Делчев (ШК Виктори - Благоевград) – 0885/694143.
 
7.Русе, Разград, Силистра
Румен Раев (ШК Пристис - Русе) – 082/443004, 0888/281674.

8.София - град
Иво Христов (ШК Рицар - София) – 0896/258560, Йордан Стойнов (ШК Ивис - София) – 0888/421525 и Орлин Николов (ШК ЦСКА - София) – 0895/258828.

9.Кърджали, Стара Загора, Хасково
Петранка Драганова (ШК Казанлък - Казанлък) - 0431/35441, 0887/571858.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.В състезанията от Държавния спортен календар на БФ Шахмат имат право на участие само състезатели от шахматни клубове, членове на БФ Шахмат съгласно изискванията на ДАМС и Закона за физическото възпитание и спорта.
2.Картотекирането на състезатели към шахматни клубове се извършва съгласно Формуляр “А” и Правилника за състезателните и трансферни права на БФ Шахмат от 01.01. до 31.03.2021 г. единствено в офиса на БФ Шахмат – София, бул. “В.Левски” 75, ет.5, ст.522 от служителите на федерацията.
3.Шахматни клубове, които картотекират своите състезатели след 31.03.2021 г., заплащат такса картотека в двоен размер.
4.Шахматни клубове, приети за членове на БФ Шахмат след 31.03.2021 г. картотекират своите състезатели, като заплащат нормална такса картотека.
5.Състезатели, които участват единствено в Междуобластните първенства по шахмат не се картотекират в БФ Шахмат.
6.Техническите конференции на индивидуалните и отборните първенства за мъже и жени започват от 11.00 ч., а на всички останали състезания - от 13.00 ч.
7.Не се разрешава преотстъпване на състезатели от един шахматен клуб в друг за Държавните отборни първенства за юноши и девойки до 12 и 16 години.
8.Преотстъпването на състезатели от един шахматен клуб в друг и картотекирането за Държавните отборни първенства за мъже и жени “Б” и “А” групи се извършва до 01.09.2021 г. След този срок картотекиране и преотстъпване на състезатели за първенствата не се разрешава.
9.Заявяването на участие трябва да става в определения за съответния турнир срок при организатора на състезанието. Не се допускат за участие неспазилите това изискване.
10.Подаването на анкетните карти за участие в конкретно състезание приключва 1 час преди обявеното време за начало на техническата конференция. Неподалите анкетни карти в горепосочения срок лица могат да бъдат допуснати до участие в състезанието от главния съдия само при изключителни обстоятелства (намеса на непреодолими сили).
11.Всички състезания от Държавния спортен календар на БФ Шахмат се провеждат съгласно действащите правилници и нормативни документи на БФ Шахмат.Новини

Квалификации за Б група-мъже
01.02.2021
На 31 януари 2021 г. изтече срокът за подаване на заявки за участие в квалификациите за влизане в Б група –мъже. БФШ удължава този срок с една седмица. На 8-ми февруари 2021 г. ще бъде публикуван окончателният списък на участващите отбори. След този срок няма да бъде допуснат до участие нито един отбор и изключение няма да се прави!
Подробности
Мемориал Георги Трингов
31.01.2021
От 31-ви януари до 6-ти февруари в Новотел Пловдив се проведе 32-ри Открит Шампионат на България - Мемориал Георги Трингов. Участваха 288 състезатели от 9 страни, между тях 20 гросмайстори и 24 международни майстори. Първото място с по 7,5 т. от 9 разделиха гм Атанас Колев, гм Васил Спасов и гм Юлиян Радулски.

Подробна информация
Общо събрание на БФШ
30.01.2021
Съгласно решение на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат от свое заседание на 18.12.2021 г., т.3, се проведе Общо събрание на 30.01.2021 г. от 14:00 ч. в зала "Москва" на Новотел Пловдив, гр. Пловдив при следния дневен ред:
1.Отчет за работата на Българската федерация по шахмат за времето след последното отчетно - изборно събрание
2.Промени в Устава на Българската федерация по шахмат
3.Приемане бюджета на Българската федерация по шахмат за 2021 година
Присъстваха представители на 37 клуба от имащите право 52.
По точка първа кратко експозе прочете председателят на БФШ д-р Стефан Сергиев. Последваха разисквания. След гласуване докладът бе приет с пълно мнозинство, без гласове против и въздържал се. По точка втора бе разгледано предложението на комисията за промяна на Устава. Промените бяха приети с пълно мнозинство, без гласове против и въздържал се.
По точка трета делегатите бяха информирани от изпълнитения директор на БФШ г-н Николай Велчев. Общото събрание прие отчета за Бюджет 2021 и утвърди бюджета за 2021 г.

отчетен доклад
приложение 1
приложение 2
Европейски първенства за мъже и жени
22.01.2021
Съгласно решение на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат от свое заседание на 22.01.2021 г., УС на БФШ утвърди представителите ни на Европейските индивидуални първенства за мъже и жени от 5 до 19 март 2021 в Риека (Хърватска) в състави: мъже - гм Кирил Георгиев, гм Иван Чепаринов, гм Александър Делчев, гм Валентин Йотов, мм Момчил Николов и мм Киприан Бербатов и жени - гм Антоанета Стефанова, мм Адриана Николова и мм Ива Виденова.
Веселин Топалов подкрепя бедстващите хаитяни
20.01.2021
Гросмайстор Веселин Топалов, който е рекламно лице на кампанията на Червения кръст и Червения полумесец "Светът е наш. Ти си на ход." за България, направи дарение за пострадалите при заметресението в Хаити. В специално послание до БЧК от Испания той пише: "Скъпи приятели, с цялата си душа подкрепям усилията на Червения кръст да помогне на бедстващите хаитяни. Свидетел съм на съпричастността на испанците към тази голяма трaгедия и вярвам, че и моите сънародници с присъщото си хуманно чувство няма да останат безразлични към бедата и нещастието на стотиците хиляди хора, застрашени от глад и епидемии. Призовавам всички българи да отговорят на акцията на БЧК и да дадат своята подкрепа, като направят дарение според възможностите си."
Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

В момента няма покани


Шахматна мисъл

Брой 4

Брой 5

Брой 6


Шах в училище

Брой 4

Брой 5

Брой 6Връзка с нас
© 2021-2021 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix