Търсене: 


Съдийство
Съдийска комисия
Списък съдии
Правилник на шахматната игра
Правилник на ФИДЕ за Швейцарска система
Швейцарска система, базирана на рейтинга
Съдийски доклад
Ръководство за работа с електронния часовник DGT

Правилник на шахматната игра

 

ПРАВИЛНИК НА ШАХМАТА


В СИЛА ОТ 1 ЮЛИ 2024 г.

Правилникът на шахмата на ФИДЕ се отнася за играта върху шахматната дъска. Текстът на английски език е автентичен. Приет е на 75-ия Конгрес на ФИДЕ в Калвия (Майорка, Испания) в октомври 2024 г. и влиза в сила от 1 юли 2024г. В настоящия Правилник думите „той", „негов" се отнасят и за „тя" и „неин".


СОФИЯ, 2024 г.

 
ПРЕДГОВОР

Правилникът на шахмата не може да обхване всички възможни положения, които биха могли да възникнат по време на игра, нито пък може да регулира всички административни въпроси. За случаите, които не са точно описани в него, трябва да може да се вземе правилно решение на базата на разгледаните сходни положения в Правилника. Правилникът предполага, че съдиите притежават необходимата компетентност, трезва преценка и абсолютна обективност. Правило с твърде много подробности би лишило съдията от свободата му да вземе решение и би му попречило да намери решение на проблем, продиктувано от справедливостта, логиката и специалните фактори. ФИДЕ призовава всички шахматисти и шахматни федерации да възприемат това виждане.
Всяка шахматна федерация членка е свободна да въведе по-подробни правила, при условие че те:
a. не противоречат по никакъв начин на официалните шахматни правила на ФИДЕ
b. са ограничени само за територията на съответната федерация и
c. не са валидни за мачове на ФИДЕ, първенства или квалификационни състезания, а също и за състезания, валидни за звания и рейтинг на ФИДЕ.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Член 1: Естество и цели на шахматната партия

1.1. Шахматната партия се играе между двама противници, които последователно местят фигури върху квадратна дъска, наречена „шахматна дъска". Състезателят с бели фигури започва играта. Счита се, че състезател „е на ход", когато противникът му е извършил хода си.
1.2. Целта на всеки състезател е да постави царя на противника си „под шах" по такъв начин, че противникът му да няма право на допустим ход. Счита се, че състезателят постигнал тази цел, е „матирал" царя на противника си и е спечелил партията. Противникът, чийто цар е матиран, е загубил партията.
1.3. Ако позицията е такава, че никой състезател няма възможност да матира противника си, партията е реми.

Член 2: Първоначална позиция на фигурите на шахматната дъска

2.1. Шахматната дъска се състои от 8х8 замрежени 64 еднакви квадрата алтернативно светли („бели" квадрати) и тъмни („черни" квадрати). Шахматната дъска се поставя между състезателите по такъв начин, че най-близкият квадрат в ъгъла отдясно на състезателя да бъде бял.
2.2. В началото на партията единият от състезателите разполага с 16 светло оцветени фигури („белите" фигури), а другият с 16 тъмно оцветени фигури („черните" фигури).
Тези фигури са следните:
Един бял цар, обикновено обозначен със символ K
Една бяла дама, обикновено обозначена със символ Q
Два бели топа, обикновено обозначени със символ R
Два бели офицера, обикновено обозначени със символ L
Два бели коня, обикновено обозначени със символ N
Осем бели пешки, обикновено обозначени със символ P
Един черен цар, обикновено обозначен със символ k
Една черна дама, обикновено обозначена със символ q
Два черни топа, обикновено обозначени със символ r
Два черни офицера, обикновено обозначени със символ l
Два черни коня, обикновено обозначени със символ n
Осем черни пешки, обикновено обозначени със символ p

2.3. Началната позиция на фигурите на шахматната дъска е следната:

2.4. Осемте вертикални колони от квадрати се наричат „вертикали".
Осемте хоризонтални реда от квадрати се наричат „хоризонтали".
Правата линия от квадрати от един и същ цвят, които се докосват ъгъл до ъгъл, се нарича „диагонал".

Член 3: Движение на фигурите

3.1. Не е позволено преместването на фигура на поле, заето от фигура от същия цвят. Ако фигура се премести на поле, заето от фигура на противника, последната се взима и се отстранява от шахматната дъска, като част от същия ход. Счита се, че фигура атакува фигура на противника, ако същата може да вземе на това поле съгласно чл. 3.2 - 3.8. Счита се, че фигура атакува поле, даже ако тази фигура не може да се премести до това поле, защото тогава би оставила или поставила „под шах" своя цар.
3.2. Офицерът може да се движи по всяко поле на диагонала, на който стои.

3.3 Топът може да се движи по всички полета по вертикала или хоризонтала, на който стои.

3.4 Дамата може да се движи по всички полета по вертикала, хоризонтала или диагонала, на който стои.

3.5. Когато правят тези ходове, офицерът, топът и дамата и не могат да прескачат фигури, разположени на пътя им.
3.6. Конят може да се движи до едно от полетата, разположени най-близо до полето на което стои, но не на същия хоризонтал, вертикал или диагонал

3.7.a. Пешката може да се движи напред към незаетото поле на същия вертикал непосредствено пред нея, или
b. при първия си ход, пешката може да се придвижи както в a.; като алтернатива на това може да се придвижи напред с две полета по същия вертикал, при условие, че и двете са свободни, или
c. пешката може да се придвижва на поле, заето от фигура на противника, диагонално пред нея на съседния вертикал, като взема тази фигура.

d. Пешка, атакуваща поле, пресечено от пешка на противника, която се е придвижила се напред с две полета за един ход от първоначалното си поле, може да вземе пешката на противника, все едно, че последната се е придвижила само с едно поле. Това може да стане само в хода непосредствено след подобно напредване и се нарича взимане „ан пасан".

e. Когато пешката достигне последния ред от стартовата си позиция, трябва да бъде заменена като част от този ход с дама, топ, офицер или кон от същия цвят. Изборът на състезателя не е ограничен по отношение на взетите преди това фигури. Тази замяна на пешката с друга фигура се нарича „произвеждане" и новата фигура незабавно влиза в игра.

3.8. a. Има два различни начина за придвижване на царят:

I движи се на всяко съседно поле, което не е атакувано от една или повече фигури на противника,

или

II „рокада". Това е ход на царя и един от топовете от същия цвят на същия хоризонтал, който се счита за един ход на царя и се изпълнява както следва: царят се премества от първоначалното си поле с две полета на страни към топа, след което топът се премества на полето, пресечено току що от царя.

Преди къса рокада на белите.
Преди дълга рокада на черните

След къса рокада на белите.
След дълга рокада на чернитe


Преди дълга рокада на белите.
Преди къса рокада на черните

След дълга рокада на белите.
След къса рокада на черните


(1) Правото на рокада е загубено:
a. ако царят вече е извършил ход, или
b. с топ, който вече извършил ход.

(2) Рокада се възпрепятства временно:
a. ако полето, на което стои царят, или полето, което трябва да пресече, или полето, което трябва да заеме, е атакувано от една или повече фигури на противника.
b. ако има някаква фигура между царя и топа, с който трябва да се извърши рокадата.

3.9. Царят се счита, че е „под шах", ако е под атака на една или повече фигури на противника, даже ако тези фигури не могат да бъдат преместени, защото те на свой ред биха поставили своя цар „под шах".
Никоя фигура не може да бъде местена по начин, по който който би поставила собствения си цар „под шах", както и по начин, който би оставил собствения цар „под шах".

Член 4: Изпълнение на ходовете

4.1. Всеки ход трябва да се извършва само с една ръка.
4.2. Състезателят, който е на ход, при положение, че първо е изявил намерението си (например като каже „ж'адуб" или „ай ъджаст" (поправям)), може да подреди една или повече фигури на полетата им.
4.3. С изключение на предвиденото в чл. 4.2., ако състезателят, който е на ход, съзнателно докосне на дъската:
a. една или повече от собствените си фигури, той трябва да премести първата докосната фигура, която може да бъде преместена, или
b.една или повече от фигурите на противника, той трябва да вземе първата докосната фигура, която може да бъде взета, или
c. една фигура от всеки цвят, той трябва да вземе фигурата на противника със своята фигура или ако това е неправомерно, да премести или
вземе първата докосната фигура, която може да бъде преместена или взета. Ако не е ясно дали първо е докосната собствената фигура или
тази на противника, ще се счита, че собствената фигура е била докосната, преди тази на противника.

4.4. a. Ако състезател съзнателно докосне царя и после топа си, той трябва да извърши рокада от тази страна, ако е правомерно да я направи.
b. Ако състезател съзнателно докосне топа и после царя си, на него не му се позволява да извърши рокада от тази страна при този ход и ситуацията се определя съгласно чл. 4.3. a.
c. Ако състезател, който възнамерява да направи рокада, докосне царя си или царя и топа си едновременно, а рокадата от тази страна е неправомерна, той трябва да направи друг правомерен ход с царя, който може да бъде и рокада на другата страна. Ако ход с царя е невъзможен, състезателят е свободен да направи какъвто и да е правомерен ход.
4.5. Ако нито една от докоснатите фигури не може да бъде преместена или взета, състезателят може да извърши какъвто и да е правомерен ход.
4.6. Когато при възможен ход или част от възможен ход, фигура е поставена на дадено поле, тя не може да бъде преместена на друго поле. Счита се, че ходът е бил извършен, когато са изпълнени всички съответни изисквания на чл. 3.
а. в случай на вземане, когато взетата фигура е била отделена от шахматната дъска и състезателят, който е поставил своята фигура на новото поле я е пуснал от своята ръка;
b. в случай на рокада, когато ръката на състезателя е оставила топа на полето, току-що пресечено от царя. Когато състезателят е пуснал царя си от своята ръка, ходът все още не е извършен, но състезателят няма право да извърши никакъв друг ход, освен рокада на същата страна, в случай, че това е правомерно;
с. в случай на произвеждане на пешка, когато пешката е била отделена от шахматната дъска и ръката на състезателя е пуснала новата фигура след поставянето й на полето на произвеждане. Ако състезателят е пуснал от своята ръка пешката, която е достигнала полето на произвеждане, ходът все още не е извършен, но състезателят няма право да постави пешката на друго поле.

4.7. Състезател губи правото си на рекламация срещу нарушения на противника на чл. 4.3 или 4.4, след като самият той съзнателно е докоснал фигура.

Член 5: Завършване на партията

5.1. a. Партията се печели от състезателя, който е матирал царя на противника си. В такъв случай партията завършва незабавно, при условие че ходът, който поражда матовата позиция, е бил правомерен.
b. Партията се печели от състезателя, чийто противник обяви, че се предава. С това партията завършва незабавно.
5.2. a. Партията е реми, когато състезателят, който е на ход, не може да направи правомерен ход и царят му не е под шах. Партията се обявява за завършила с „пат". С това партията завършва незабавно, при условие че ходът, който поражда патовата позиция, е бил правомерен.
b. Партията е реми, когато се е появила позиция, в която нито един от състезателите не може да матира царя на противника си с каквато и да било поредица от правомерни ходове. Приема се, че партията завършва в „мъртва позиция". С това веднага завършва партията, при условие че ходът, който поражда позицията е бил правомерен.
c. Партията е реми при съгласие между двамата състезатели по време на партията. С това партията завършва незабавно (виж чл. 9.1.)
d. Партията може да бъде реми, ако идентична позиция ще се появи непосредствено или вече се е появявала най-малко три пъти върху шахматната дъска (виж чл. 9.2.).
e. Партията може да бъде реми, ако всеки един състезателите е направил последните 50 последователни хода без да премести пешка или без каквото и да е вземане. (виж чл. 9.3.)

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВИЛА

Член 6: Шахматен часовник

6.1. „Шахматен часовник" означава часовник с два часовникови циферблата, свързани един с друг по такъв начин, че само един от тях да отмерва времето в даден период.
„Часовник" според Правилника на шахмата означава един от двата часовникови циферблата за измерване на времето.
„Падане на флага" означава изтичане на определеното време за състезател.
6.2. a. Когато се използва шахматен часовник, всеки състезател трябва да направи минимален брой ходове или всички ходове за определен период от време (б. пр. контролното време); и/или с всеки ход може да му бъде дадено допълнително време. Всички тези подробности трябва да бъдат уточнени предварително.
b. Времето, спестено от състезател по време на една контрола, се прибавя към времето, с което разполага за следващата контрола, с изключение на случаите на time delay mode.
В случаите на time delay mode двамата състезатели получават определено „основно време за мислене". Освен това всеки състезател получава и „фиксирано допълнително време" с всеки ход. Използването на основното време започва само след като допълнителното време е изтекло. При условие, че състезателят спре часовника си преди изтичане на допълнителното време, основното време не се променя, без значение каква част от допълнително време е изразходвана.
6.3. Всеки часовников циферблат има „флаг". Веднага след падането на флага се проверяват изискванията на чл. 6.2. a.
6.4. Съдията решава къде да се постави часовника преди започване на партията.
6.5. В часа, определен за начало на партията, се пуска часовника на състезателя с белите фигури.
6.6. Ако никой от състезателите не се яви при започване на партията, състезателят с бели фигури губи цялото време, което е изтекло до идването му, освен ако правилата на състезанието не сочат нещо друго или съдията не вземе различно решение.
6.7. Всеки състезател, който се яви пред шахматната дъска по-късно от един час след обявеното по график време за начало на съответния кръг, губи партията, освен ако правилата на състезанието не сочат нещо друго или съдията не вземе различно решение.
6.8 a. По време на партия всеки състезател, направил хода си върху дъската, спира собствения си часовник и стартира часовника на противника си. На състезател винаги трябва да се разрешава да спира часовника си. Ходът му не се счита за приключил докато не го е направил, освен ако извършеният ход не слага край на партията (виж чл. 5.1. и 5.2.).
Времето между извършването на хода върху шахматната дъска, спирането на собствения часовник и стартирането на този на противника се счита за част от времето, определено на състезателя.
b. Състезателят трябва да спре часовника си със същата ръка, с която е направил хода. Забранява се на състезателите да държат пръст върху бутона на часовника или да „кръжат" с ръка над него.
c. Състезателите трябва да боравят правилно с шахматния часовник. Забранено е да се натиска шумно, да се вдига или да се удря по него. Неправилно боравене с часовника се наказва съгласно чл. 13.4.
d. Ако състезател е неспособен да използува часовника, може да му бъде осигурен помощник, приемлив за главния съдия, който да манипулира с часовника. Неговият часовник трябва да бъде коригиран справедливо от съдията.
6.9. Флагчето се счита за паднало, когато съдията отбележи факта или когато един от двамата състезатели е извършил правомерна рекламация във връзка с това.
6.10. С изключение, на случаите, когато се прилагат чл. 5.1. или някои от чл. 5.2. a, b и c, ако състезател не завърши определения брой ходове за даденото време, губи партията. Независимо от това, партията е реми, ако позицията е такава, че противникът не може да матира състезателя с каквато и да било възможна серия от правомерни ходове (дори посредством най-неумелата контра игра).
6.11. Всяко показание на часовниците се счита за окончателно при отсъствие на очевиден дефект. Шахматен часовник с очевиден дефект се заменя. Съдията трябва да замени дефектния часовник и да вземе най-справедливото решение при определяне на времената, които да бъдат нагласени на новия часовник.
6.12. Ако и двете флагчета са паднали и е невъзможно да се установи кое флагче е паднало първо, тогава
a. партията продължава, ако това се случва във всеки друг период на партията, освен в последния.
b. партията е реми, ако това се случва в последния период на партията, в който трябва да бъдат направени всички останали ходове.
6.13. a. Ако партията трябва да бъде прекъсната, съдията спира часовниците.
b. Състезател може да спре часовниците, само за да потърси помощ от съдията, например, когато е извършено произвеждане и исканата фигура не е на лице..
c. Във всеки един случай съдията решава кога да започне отново партията.
d. Ако състезател спре часовниците, за да потърси помощ от съдията, съдията решава дали състезателя е имал валидно основание за това.
Ако е ясно, че състезателят е нямал основателна причина за спирането на часовниците, то той се наказва съгласно чл. 13.4.
6.14. Ако се случи някаква нередност и/или фигурите трябва да се върнат на предишна позиция, съдията трябва да определи възможно най-точно времената, които да показват часовниците. При необходимост той също така нагласява брояча на ходовете на часовника.
6.15. Разрешава се поставянето на екрани, монитори или демонстрационни табла в залата за игра, които показват настоящата позиция на дъската, ходовете и броя на изиграните ходове, както и на часовници, които също сочат броя на ходовете. В такива случаи, състезател не може да прави контестация въз основа само на информация, показана по такъв начин.

Член 7:Нередности

7.1. a. Ако по време на партия се разбере, че първоначалната позиция на фигурите е била неправилна, тя се анулира и се играе нова партия.
b. Ако по време на партия се окаже, че единствената грешка е поставянето на шахматната дъска в противоречие с чл. 2.1., партията продължава, като постигнатата позиция трябва да се премести на правилно поставена шахматна дъска.
7.2. Ако партията е започнала с разменени цветове на фигурите, тя продължава, освен ако съдията не вземе друго решение.
7.3. Ако състезател постави неправилно една или повече фигури, той трябва да възстанови правилната им позиция за сметка на собственото си време. При необходимост, състезателят или противникът му трябва да спрат часовника и да изискат съдействието на съдията. Съдията може да накаже състезателя, който е разместил фигурите.
7.4. a. Ако по време на партия се окаже, че е завършен неправилен ход, включително несъобразяване с изискванията за произвеждане на пешка или вземане на царя на опонента, възстановява се позицията непосредствено преди нередовното положение. Ако позицията непосредствено преди нередовното положение не може да бъде определена, то партията продължава от последната установена позиция преди него. Часовниците се нагласяват съгласно чл. 6.14. Член 4.3 се прилага към хода, заменящ неправилния ход. След това партията продължава от възстановената позиция.
b. След налагането на санкция по чл. 7.4 a, за първите два неправилни хода на даден състезател, съдията дава две минути допълнително на противника за всеки от тях. При трети неправилен ход от същия състезател, съдията обявява партията за загубена от този състезател.
7.5 Ако по време на партия се установи, че фигури са били разместени от полетата си, възстановява се позицията им преди нередовното положение. Ако позицията, която е била непосредствено преди нередовното положение не може да бъде определена, партията продължава от последната позиция преди нередовното положение, която може да бъде определена. Часовниците се нагласяват съгласно чл. 6. 14. След това партията продължава от възстановената позиция.

Член 8: Записване на ходовете

8.1. По време на игра всеки състезател е длъжен да записва правилно собствените си ходове и тези на противника си, ход след ход, възможно най-ясно и четливо с алгебричната нотация (Приложение Е), върху „бланката", определена за състезанието. Забранено е да се записва ход предварително, освен за целите на рекламация за реми по чл. 9.2 и 9.3
Състезател може да отговори на ход на противника си, преди да го е записал, ако желае това. Той трябва да запише предишния си ход преди да направи следващ. И двамата състезатели трябва да отбележат на бланките си предложението за реми (=). (Приложение Е.13) Ако състезател не е способен да записва ходовете, може да му бъде осигурен помощник, приемлив за главния съдия, който да извършва записа на ходовете. Часовникът на този състезател трябва да бъде коригиран справедливо от съдията.
8.2. Съдията трябва да може да вижда бланките на състезателите по време на цялата партия.
8.3 Бланките са собственост на организаторите на проявата.
8.4. Ако състезател има по-малко от пет минути на часовника си в даден момент от период за игра и няма допълнително време от 30 секунди или повече, добавяни към всеки ход, то тогава той не е задължен да съблюдава изискванията на чл. 8.1. Веднага след падане на единия флаг състезателят трябва да допълни бланката си с последните данни преди да премести фигура на шахматната дъска.
8.5. a. Ако нито един от двамата състезатели не е задължен да записва ходовете съгласно чл. 8.4., съдията или негов помощник трябва да се опита да присъства на партията и да записва ходовете. В този случай съдията спира часовниците веднага след падането на едно от флагчетата. Тогава и двамата състезатели попълват последните данни в бланките си, като използват тази на съдията или на противника си.
b. Ако само единия от състезателите не е задължен да записва ходовете съгласно чл. 8.4., той трябва веднага след падането на собствения му флаг или този на противника, да актуализира данните на бланката си преди да премести фигура на таблото. Ако състезател е на ход, той може да ползва бланката на противника си, но трябва да я върне преди извършването на хода си.
c. Ако няма наличен пълен запис, състезателите трябва да възстановят партията върху втора шахматна дъска под контрола на съдията или негов помощник. Той трябва първо да запише действителната позиция на шахматната дъска, времената на часовниците и броя на извършените ходове, ако тази информация е в наличност, преди партията да бъде възстановена.
8.6. Ако бланките не могат да бъдат попълнени с последните данни и показват, че състезател е прoсрочил определеното време, следващият изигран ход се счита като първи за следващата контрола от време, освен ако няма доказателства, че са изиграни повече ходове.
8.7. При приключване на партията и двамата състезатели трябва да подпишат и двете бланки, посочвайки резултата от партията. Дори и да е неправилен, този резултат остава, освен ако съдията не вземе друго решение.

Член 9: Равна партия

9.1. a. Състезател, който иска да предложи реми, може да го направи след извършване на ход върху дъската и преди да спре часовника си и да пусне този на противника си. Предложение по всяко друго време на играта също е валидно, но трябва да се съблюдава чл. 12.6. При предложението не трябва да се поставят никакви условия. И при двата случая, предложението не може да се оттегли и остава валидно, докато противника го приеме, отхвърли устно, отхвърли го като докосне фигура с намерение да я премести или вземе или ако партията е приключила по някакъв друг начин.
b. Предложението за реми се отбелязва от всеки състезател върху бланката му със символа (=).(виж Приложение E13)
c. Рекламация за реми по чл. 9.2, 9.3 или 10.2 се счита за предложение за реми.
9.2. Партията е реми, при правомерна рекламация от състезател, който следва на ход, когато една и съща позиция, поне за трети път (без да е необходимо повторението да е последователно)
a. ще се появи , ако той първо запише хода си в бланката и заяви на съдията намерението си да направи този ход, или
b. току що се е появила и в допълнение на това състезателят с рекламация за реми е на ход .
Позициите, посочени в a и b се считат за еднакви, ако същият състезател е на ход, фигури от същия вид и цвят заемат същите полета и възможните ходове на всички фигури на двамата състезатели са едни и същи.
Позициите не са едни и същи, ако пешка, която е можело да бъде взета ан пасан вече не може да бъде взета по такъв начин или ако правото за рокада се е променило временно или постоянно.
9.3. Партията е реми, при правилно искане на състезателя, който е на ход, ако
а. той запише в бланката си и заяви пред съдията намерението си да играе ход, в резултат на който за последните 50 хода, направени от всеки състезател са без преместване на пешка или извършено вземане.
b. последните 50 последователни хода , направени от всеки състезател са без преместване на пешка или взимане на фигура.
9.4. Ако състезателят направи ход без да е поискал реми, той губи правото на това искане при този ход съгласно чл. 9.2. или 9.3.
9.5. Ако състезател поиска реми съгласно чл. 9.2. или 9.3., той трябва незабавно да спре двата часовника. Не му се разрешава да оттегли искането си.
a. Ако искането се счете за правилно, партията веднага завършва реми.
b. Ако искането се счете за неправилно, съдията добавя три минути към времето, което остава на противника. В допълнение към това, ако рекламиращият има повече от две минути на часовника си, то съдията намалява половината от времето, което му остава, но най-много до максимум от 3 минути. Ако рекламиращият има повече от една минута, но по-малко от две, то тогава времето, което му остава ще бъде една минута. Ако рекламиращият има по-малко от една минута, съдията не трябва да прави каквито и да било промени на часовника му. След това партията продължава като се играе обявения ход.
9.6. Партията е реми, когато е достигната позиция, при която не може да се матира противника посредством всяка възможна серия от правомерни ходове, дори при най-неумела игра. Това веднага завършва партията, при условие че ходът, пораждащ тази позиция е правомерен.

Член 10: Финал с бърза игра (б.р. гилотина)

10.1. „Финал с бърза игра" е фазата от партия, в която всички (оставащи) ходове трябва да бъдат направени за ограничено време.
10.2. Ако състезателят, който е на ход, има по-малко от две минути, останали на часовникa му, той може да поиска реми преди да падне флагчето му. Той трябва да спре часовниците и да повика съдията.
a. Ако съдията е съгласен че, противникът не прави опит да спечели партията посредством нормални средства или ако не е възможно противникът да спечели чрез нормални средства, тогава съдията обявява партията за реми. В противен случай съдията отлага решението си или отхвърля рекламацията.
b. Ако съдията отложи решението си, противникът може да получи две допълнителни минути време за обмисляне и играта продължава, по възможност, в присъствието на съдия. Съдията обявява окончателния резултат по-късно по време на партията или след като флагът е паднал. Той трябва да обяви партията за реми, ако е съгласен, че финалната позиция не може да бъде спечелена с нормални средства или че противникът не полага необходимите усилия, за да спечели играта чрез нормални средства.
c. Ако съдията е отхвърли рекламацията, противникът на рекламиращия получава допълнително две минути.
d. Решението на съдията касаещо чл. 10.2 a,b,c е окончателно.

Член 11: Точкуване

11.1. При положение, че предварително няма други разпоредби, състезател, който спечели партията си, или спечели служебно, получава една (1) точка, състезател, който губи партията си, или е наказан със загуба, не получава точки (0) и състезател, който завърши партията си реми получава половин точка (1/2).

Член 12: Поведение на състезателите

12.1. Състезателите не трябва да се държат по начин, уронващ престижа на шахматната игра.
12.2. a. Забранено е по време на игра състезателите да ползват писмени бележки, източници на информация, съвети или да анализират на друга шахматна дъска.
b. Строго е забранено да се носят мобилни телефони и други електронни средства за комуникация, неразрешени от съдията, в зоната на състезанието. Ако мобилен телефон на състезател звънне в зоната на състезанието по време на партията, състезателят губи партията. Резултатът на противника се определя от съдията.
12.3. Бланките се ползват само за записване на ходовете, времената на часовниците, предложенията за реми, въпроси, относно рекламации и други данни свързани с изброените.
12.4.Състезатели, които са приключили партията си, се считат за зрители. 12.5. Не се разрешава на състезателите да напускат „зоната на състезанието" без разрешение от съдията. Зона на състезанието се счита игровото поле, стаите за почивки, местата за разхладителни напитки, местата за пушене и други зони, определени от съдията.
Състезателят, който е на ход, няма право да напуска игровото поле без разрешение на съдията.
12.6. Забранено е да се разсейва или дразни противника по какъвто и да било начин. Това включва неоснователни рекламации или предложения за реми.
12.7. Нарушение на всяка една част от чл. 12.1 до чл. 12.6 води до наказания съгласно чл. 13.4.
12.8. Състезател, който системно отказва да съблюдава Правилника на шахмата се наказва, като му се присъжда загуба на партията. Съдията решава относно точките на противника.
12.9. Ако се окаже, че и двамата състезатели са нарушили чл. 12.8, партията се обявява за загубена и от двамата състезатели.

Член 13: Ролята на съдията (виж и Предговора)

13.1. Съдията трябва да следи за стриктното съблюдаване на Правилника за шахмата.
13.2. Съдията трябва да действа в най-добър интерес на състезанието. Той трябва да осигури поддържането на добра околна среда за игра, както и състезателите да не бъдат обезпокоявани. Той контролира развоя на състезанието.
13.3. Съдията контролира партиите, особено, когато на състезателите не им достига време, налага решения, които е взел и наказва състезатели, когато се налага.
13.4. Съдията може да наложи едно или повече от следните наказания :
a. предупреждение,
b. увеличаване на оставащото време на противника,
c. намаляване на оставащото време на състезателя, извършил нарушение
d. обявяване, че партията е загубена,
e. намаляване на получените точки в дадена партия на състезателя, извършил нарушение,
f. увеличаване на точките, получени в дадена партия от противника, до максимума възможен за тази партия.
g. изключване от турнира.

13.5. Съдията може да присъди на един или и на двамата състезатели допълнително време в случай на външни смущения на партията.
13.6. Съдията не трябва да се намесва в партията, с изключение на случаите, посочени в Правилника на Шахмата. Той не трябва да посочва броя на извършените ходове, с изключение на случаите, когато се прилага чл. 8.5, когато поне един от флаговете е паднал. Съдията трябва да се въздържа да информира състезател, че противникът му е извършил ход или че състезателят не е натиснал своя часовник.
13.7. a. Зрители и състезатели от други партии не трябва да говорят за или да се намесват по-друг начин в партия. Ако е необходимо, съдията може да изгони нарушителите от зоната на състезанието.
b. Забранено е използването на мобилни телефони в зоната на състезанието и всяка друга зона, определена от съдията.

Член 14: ФИДЕ

Федерациите членки могат да помолят ФИДЕ да даде официално решение по проблеми, свързани с Правилника на шахмата.

ПРИЛОЖЕНИЕ

А. Отложени партии

А1. a. Ако партия не е завършила в определеното време за игра, съдията изисква от състезателя, който е на ход „да запише този ход".
Състезателят трябва да запише хода си с ясна и недвусмислена нотация в бланката си, да сложи бланката си и тази на противника в плик, да залепи плика и едва тогава да спре часовника си без да пуска часовника на противника си. Докато спре часовниците, състезателят има право да промени записания си ход. Ако, след като е бил уведомен от съдията да запише хода си, състезателят направи ход на шахматната дъска, той трябва да запише този ход на бланката си, като негов „записан ход".
b. Състезател, който е на ход и отложи партията си преди края на времето за игра, се счита, че е записал хода си в номиналното време за края на кръга и времето, което му остава трябва да бъде записано по този начин.
А2. Следните данни трябва да се обозначат на плика:
a. имената на състезателите
b. позицията непосредствено преди записания ход
c. времето, използвано от всеки състезател
d. името на състезателя, записал хода си
e. номера на записания ход
f. предложение за реми, ако предложението е настоящо
g. дата, време и място на подновяване на партията.
А3. Съдията проверява точността на информацията в плика и отговаря за съхранението му.
А4. Ако състезател предложи реми, след като противникът му е записал хода си, предложението е валидно, докато противникът го приеме или отхвърли съгласно чл. 9.1.
А5. Преди подновяването на партията, върху шахматната дъска се възстановява позицията в момента на записването на хода и времето, използвано от всеки състезател, когато е била отложена партията, се отбелязва върху часовниците.
А6. Ако преди възстановяване на партията се постигне съгласие за реми или ако един от състезателите уведоми съдията, че се предава, партията се приключва.
А7. Пликът се отваря само, когато състезателят, който трябва да направи ход след записания ход присъства.
А8. С изключение на случаите, споменати в Членове 6.10. и 9.6., партия се губи от състезател, който е записал ход
a. неясно, или
b. чието истинско значение не може да се установи или
c. е неправилен
А9. Ако в съгласуваното време за доиграване
a. състезателят, който трябва да отговори на записания ход присъства, пликът се отваря, записаният ход се играе на дъската и се пуска часовника.
б. състезателят, който трябва да отговори на записания ход не присъства, се пуска часовника му. При пристигането си, той може да спре часовника си и да повика съдията. Тогава се отваря пликът и се изиграва записаният ход на дъската. Тогава часовникът му се пуска отново.
c. състезателят, който е записал ход не присъства, противникът му има право да запише отговора си на бланката, да запечата бланката си в нов плик, да спре часовника си и да пусне часовника на отсъстващия противник, вместо да направи отговора си по нормален начин. Ако е така, пликът се предава на съдията за съхранение и се отваря при пристигане на липсващия противник.
А10. Партия се губи от състезател, който пристигне с повече от един час закъснение за доиграване на отложена партия (освен ако няма друго решение, съгласно правилата на турнира или съдията). Независимо от това, ако закъснелият състезател е този, който е записал хода си, партията се решава по друг начин, ако:
a. отсъстващият състезател е спечелил партия, поради факта, че записаният ход е матиране, или
b. отсъстващият състезател е направил реми, поради факта, че записаният ход е пат или позиция, описана в Член 9.6. е възникнала на шахматната дъска, или
c. отсъстващият състезател на шахматната дъска е загубил партията съгласно Член 6.10.
А11. a. Ако пликът със записания ход изчезне, партията продължава от позицията с показанията на часовниците, записани по време на отлагането. Ако не може да се възстанови времето, използвано от всеки състезател, съдията трябва отново да нагласи часовниците. Състезателят прави хода, който той твърди, че е „записал".
b. Ако е невъзможно да се възстанови позицията, партията се анулира и трябва да се играе нова партия.
А12. Ако при възстановяване на партия, някой от състезателите посочи преди да направи първия си ход, че използваното време е неправилно посочено на някой от часовниците, грешката трябва да бъде коригирана. Ако грешката не е установена, партията продължава без корекция, освен ако съдията счете, че последствията ще бъдат много тежки.
А13. Продължителността на всяка възстановена сесия се контролира от същия съдия чрез неговия часовник. Времето на старта и на финала се обявяват предварително.

B Ускорен шах

B1. Партия „ускорен шах" е тази, при която всички ходове трябва да се направят във фиксирано време от 15 до 60 минути за всеки състезател; или при която сумата от основното време плюс 60 пъти допълнителното време е от 15 до 60 минути..
B2. Играта се ръководи от Правилата по шахмат на ФИДЕ, освен ако не са отменени от следните Правила на ускорения шах:
B3. Състезателите не са задължени да записват ходовете.
B4. След като един състезател е направил три хода, не може да се прави рекламация за неправилно поставяне на фигура, ориентиране на шахматната дъска или нагласяване на часовника.
В случаите, когато са разменени местата на царя и царицата, не се позволява рокада с този цар.
B5. Съдията може да направи разпоредби по Член 4. (Изпълнение на ходовете) само ако това се изиска от единия или от двамата състезатели.
B6. Неправомерен ход се счита за завършен, след като часовникът на противника е пуснат. В този случай, опонентът има право да рекламира неправомерен ход преди да е извършил своя ход. Съдията се намесва само след направена рекламация. Независимо от това, ако и двата царя са под шах или произвеждането на пешка не е завършено, съдията трябва да се намеси, по възможност.
B7. Флагчето се счита за паднало, когато състезател е направил правомерна рекламация за това. Съдията трябва да се въздържа да сигнализира падането на флагчето.
B8. Искане за победа по време става, когато рекламиращият спре и двата часовника и уведоми съдията. За да бъде искането успешно, флагчето на рекламиращия трябва да е издигнато, а на противника да е паднало след спиране на часовниците.
B9. Ако паднат и двете флагчета, партията е реми.

C. Блиц

C1. „Блиц партия" е тази, когато всички ходове трябва да се направят в определено време по-малко от 15 минути за всеки състезател; или при която сумата от основното време плюс 60 пъти допълнителното време е по-малка от 15 минути.
C2. Играта се ръководи от Правилата за ускорен шах съгласно приложение B, с изключение, ако са отменени от следните Правила за блиц. Чл. 10.2 и B6 не се прилагат.
C3. Неправилен ход е завършен когато е стартиран часовника на противника. Противникът има право да направи рекламация за победа, преди да изиграе собствения си ход. Обаче, ако противникът не е в състояние да матира състезателя посредством всяка серия от правомерни ходове, дори с най-неумела контра игра, тогава той има право да направи рекламация за реми преди да изиграе собствения си ход. Неправилен ход не може да се коригира, след като противникът е изиграл собствения си ход.

D. Завършване при ускорен шах без присъствие на съдия на мястото на състезанието
D1. Когато партиите се играят съгласно чл. 10 (финал с бърза игра), състезател може да иска реми, когато му остават по-малко от две минути на часовника му и преди падане на флагчето му. Това приключва партията.
Той може да направи искане въз основа на това, че:
a. противникът му не може да спечели с нормални средства, и/или
b. противникът не прави усилия да спечели с нормални средства.
При a състезателят трябва да запише крайната позиция и противинка му да удостовери това.
При b състезателят трябва да запише крайната позиция и да предаде попълнената с всички данни бланка преди прекратяване на играта.
Противникът удостоверява бланката и крайната позиция.
Рекламацията се отнася към някой съдия, чието решение е окончателно.

E. Алгебрична нотация

ФИДЕ признава за своите турнири и мачове само един вид шахматна нотация алгебричната система и препоръчва използването на този вид шахматна нотация за шахматната литература и периодика. Бланки, в които е използвана нотация, различна от алгебричната система, не могат да бъдат използвани като доказателство в случаи, в които бланката на състезателя обикновено се използва за тази цел. Съдия, който забележи, че даден състезател използва нотация, различна от алгебричната система, трябва да предупреди състезателя относно горното изискване.

Описание на алгебричната нотация
E1. В това описание, “фигура” означава всяка фигура освен пешка.
E2. Всяка фигура е обозначена с първата (главна) буква от своето название. Например: Ц = цар, Д = дама, Т = топ, О = офицер, К = кон.
E3. За първа буква от названието на дадена фигура всеки състезател може да използва първата буква на фигурата, която се използва в неговата страна. Например:? F = fou (??“офицер” на френски), L = loper (??”офицер” на холандски). В печатните публикации се препоръчва използването на фигурини при обозначаване на фигурите.
E4. Пешките не се обозначават посредством първата им буква, а се разпознават благодарение на отсъствието на такава буква. Например: e4, d4, a5.
E5. Осемте вертикала (от ляво на дясно за белите и от дясно на ляво за черните) са обозначени със съответните малки букви: a, b, c, d, e, f, g и h.
E6. Осемте хоризонтала (от долу на горе за белите и от горе на долу за черните) са номерирани както следва: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Така в началната позиция белите фигури и пешки са разположени на първия и втория хоризонтал, а черните фигури и пешки на осмия и седмия хоризонтал.
E7. Като следствие от по-горните правила всяко едно от шестдесет и четирите полета на шахматната дъска неизменно се обозначава с единствена по рода си комбинация от букви и цифри.
E8. Всеки ход на дадена фигура се обозначава посредством а) първата буква от названието на въпросната фигура и b) полето на преместване. Между а) и b) не се поставя тире. Например: Oe5, Кf3, Тd1. При ход на пешките се обозначава само полето на преместване. Например: е4, d5, а5.
E9. Когато дадена фигура извършва вземане, знакът „х“ се вмъква между а) първата буква от названието на въпросната фигура и b) полето на преместване. Например: Охе5, Кхf3, Тхd1. Когато дадена пешка извършва вземане, трябва да се посочи вертикала, от който се е тръгнало, след това се слага “х”, и след това се обозначава полето на преместване. Например: dхe5, gхf3, aхb5. При вземане „ан пасан“ като поле на преместване се обозначава полето, на което окончателно се премества пешката, извършила вземането. След записа на хода се добавя „а.п.“. Например: ехd6 а.п.
E10. Ако две еднакви фигури могат да бъдат преместени на едно и също поле, фигурата, която се премества, се обозначава както следва:
1. Ако двете фигури са разположени на един хоризонтал: посредством
а) първата буква от названието на фигурата,
b) вертикала, от който тръгва и
c) полето на преместване.
2. Ако двете фигури са разположени на един вертикал: посредством
а) първата буква от названието на фигурата,
b) хоризонтала, от който тръгва и
c) полето на преместване.
3. Ако фигурите са разположени на различни хоризонтали и вертикали, за предпочитане е метод 1. При вземане между b) и c) се вмъква знакът „х“.
Примери:От два коня на полето g1 и на полето e1 единият отива на полето f3: в зависимост от това, кой кон се премества, Кgf3 или Кef3.
От два коня на полето g5 и на полето g1 единият от тях отива на полето f3: в зависимост от това, кой кон се премества, К5f3 или К1f3.
От два коня на полето h2 и на полето d4 единият отива на полето f3: в зависимост от това, кой кон се премества, Кhf3 или Кdf3.
Ако преместването на полето f3 става с вземане на друга фигура, предишните примери се променят с вмъкването на по един знак „х“: 1) Кgxf3 или Кexf3, 2) К5xf3 или К1xf3, 3) Кhxf3 или Кdxf3.
E11. Ако две пешки могат да вземат една и съща фигура или пешка на противника, пешката, която извършва вземането, се обозначава посредством: а) буквата на вертикала, от който идва пешката, b) знака „х“, c) полето на преместване.
Пример: Ако две бели пешки се намират, съответно, на полетата с4 и е4, а на полето d5 се намира черна пешка или друга фигура, записът за хода на белите е cxd5 или exd5, в зависимост от това, кой от двата записа е подходящ в конкретния случай.
E12. При произвеждане на нова фигура се обозначава действителният ход на пешката, последван веднага от първата буква на новата фигура. Пример: d8Д, f8К, b1О, g1Т.
E13. Предложение за реми се отбелязва с (=).
Основни съкращения:
0-0 рокада с топ на h1 или h8

(малка рокада)
0-0-0 рокада с топ на а1 или
топ на а8 (голяма рокада)
х вземане
+ шах
# мат
a.п. вземане „ан пасан".
Примерна партия: 1. е4 е5 2. Кf3 Кf6 3. d4 exd4 4. e5 Кe4 5. Дxd4 d5 6. exd6 a.п. Кxd6 7. Оg5 Кc6 8. Дe3+ Оe7 9. Кbd2 O-O 10. O-O-O Тe8 11. Цb1 (=)

F. Правила за игра на незрящи лица и лица с увредено зрение

F1. Директорите на турнирите трябва да са упълномощени да адаптират следните правила към конкретните/местните условия. При състезания между зрящи състезатели и състезатели с увредено зрение /официално признати за незрящи/ всеки един от състезателите може да изиска да се използуват две дъски, зрящия състезател да използува нормална дъска, състезателят с увредено зрение да използува специално конструирана дъска. Специалните дъски трябва да отговарят на следните условия:
a. най-малко 20 на 20 см;
b. черните квадрати леко повдигнати;
c. отвор за обезопасяване на всяко поле;
d. всяка фигура трябва да има приспособление за закачане, което да пасва на отвора за обезопасяване;
e. фигурите трябва да са с дизайн Staunton, като черните фигури са специално обозначени.
F2. Играта се ръководи от следните правила:
1.Ходовете се обявяват ясно, повтарят се от противника и се изпълняват на неговата дъска. За да се направи съобщаването на ходовете възможно най-ясно предлагат се следните наименования вместо съответните букви, алгебрични
A-Anna
B-Bella
C-Cesar
D-David
E-Eva
F-Felix
G-Gustav
H-Hector
Хоризонталите от бяло поле към черно получават следната германска номерация:
1-eins
2-zwei
3-drei
4-vier
5-fuenf
6-sechs
7-sieben
8-acht
Дългата рокадата се обявява "Lange Rochade" (немското наименование за дълга рокада) и "Kurze Rochade" (немското наименование за къса рока).
Фигурите се наименуват по следния начин: Koenig, Dame, Turm, Laeufer, Springer, Bauer. При произвеждане на пешка състезателят трябва да обяви коя фигура е избрал.

2. На дъската на незрящия състезател фигура се счита за пипната, когато е извадена от отвора за обезопасяване.
3. Ход ще се счита за извършен, когато
a. при вземане, взетата фигура е махната от дъската на състезателя, който е на ход;
b. фигурата е поставена в друг отвор за обезопасяване;
c. ходът вече е оповестен. Само след това се стартира часовникът на противника.
4. Трябва да се допуска употребата на часовник, специално конструиран за лица с увредено зрение. Той трябва да включва следните характеристики:
a. Циферблат снабден с подсилени стрелки, които на всеки 5 минути се маркират от една точка, а на всеки 15 минути от две издадени точки.
b. Флагче, което лесно може да се усеща. Трябва да се внимава флагчето така да бъде поставено, че да позволява на състезателя да усеща минутната стрелка по време на последните 5 минути на всеки кръгъл час.
5. Състезателят с увредено зрение трябва да записва резултата си с Брайдел или ? или да записва ходовете на диктофон.
6. Езикова грешка при обявяване на ход трябва незабавно да бъде корегирана и преди да е стартиран часовника на противника.
7. Ако по време на партия на двете дъски се появят две различни партии, те трябва да бъдат поправени със съдействието на контрольора и сверяване с резултатите на двамата състезатели. Ако резултатите на двамата състезатели съвпадат, състезателят, който е записал верния ход , но е направил погрешен ход, трябва да нагласи позицията си да съответства с ходовете на бланките.
8. Когато такива разлики се появят и двата резултата се различават, проследяват се ходовете до момента, където двата резултата съвпадат, като контрольора трябва съответно да нагласи часовниците.
8. Когато такива разлики се появят и двата резултата се различават, проследяват се ходовете до момента, където двата резултата съвпадат, като контрольорът трябва съответно да нагласи часовниците.
9. Незрящият състезател трябва да има право да използува помощник, който има право на някои или всички задължения:
a. да направи всеки ход на състезателя на дъската на противника.
b. да оповестява подовете и на двамата състезатели.
c. да записва резултата на незрящия състезател и да стартира часовника на противника /като се има в предвид правило 3.
d. да информира незрящия състезател само при молба от негова страна за броя на извършените ходове и изразходваното време от двамата състезатели.
e. да прави рекламации в случаите, когато времето е превишено и да информира контрольора, когато зрящия състезател е докоснал някоя от фигурите си.
f. да извърши необходимите формалности при отлагане на партия. Ако незрящият състезател не използува помощник, зрящият състезател може да използува такъв, който да изпълнява задълженията, посочени под чл. 9 a и b.

Превод и редакция на измененията в Правилника на шахмата от 75-ия Конгрес на ФИДЕ:
инж. Здравко Недев, международен съдия и Крум Беровски, съдия републиканска категория.

Съдийски Новини

Уеб сайт на Съдийската комисия към БФ Шахмат
07.07.2009
Семинар с шахматните съдии на 13.06.2009 г.
05.06.2009
Как да платим съдийския членски внос?
31.10.2008
Списък на съдиите, платили членски внос до 24.03.2009 г.
24.03.2009
Съвещание на УС на БФ Шахмат с редовните шахматни съдии
08.01.2009
СЪДИЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИ БФ ШАХМАТ ВИ ЧЕСТИТИ КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!
26.12.2008
Съвещанието на УС на БФ Шахмат с редовните шахматни съдии, ще се състои на 17.01.2009 г. в София
14.12.2008
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
24.09.2008
Информация за работата на българските шахматни съдии в периода 2024-2008 г.
11.09.2008
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
05.09.2008
Проведен курс за шахматни съдии в Боровец
19.08.2008
Курс за шахматни съдии в Боровец
01.07.2008
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
25.06.2008
Проведен курс за шахматни съдии
23.06.2008
До всички шахматни съдии
14.06.2008
Временен състав на Съдийската комисия
07.06.2008
Тарифа за съдийските хонорари
07.06.2008
Решения на Управителния съвет на БФ Шахмат
07.06.2008
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
12.05.2008
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
18.03.2008
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
08.02.2008
Съдии за Европейското индивидуално първенство по шахмат в гр. Пловдив
29.01.2008
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
28.01.2008
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
24.01.2008
СЪДИЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИ БФ ШАХМАТ ВИ ЧЕСТИТИ НОВАТА 2024 ГОДИНА!
30.12.2007
Проведен семинар на шахматните съдии
03.12.2007
Семинар за шахматни съдии
02.11.2007
Изпит за званието „Съдия на ФИДЕ”
01.11.2007
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
23.09.2007
Становище на Управителния съвет
23.09.2007
План за работа на Съдийската комисия през 2024 г.
15.07.2007
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
19.04.2007
Отчетно-изборно събрание на Републиканската спортно-съдийска колегия по шахмат
17.01.2007
Промени в състава на Съдийската комисия
12.11.2006
Списък на съдиите, платили членски внос до 27.02.2009 г.
27.02.2009
Списък на съдиите, платили членски внос до 09.02.2009 г.
09.02.2009
Списък на съдиите, платили членски внос до 03.02.2009 г.
03.02.2009
Списък на съдиите, платили членски внос до 23.01.2009 г.
23.01.2009
Списък на съдиите платили членски внос до 15.01.2009 г.
15.01.2009
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
07.04.2008
Изпит за званието „Съдия на ФИДЕ”
24.07.2007
Български съдии удостоени с международното звание ФИДЕ арбитър
02.07.2007
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
11.06.2007
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
21.05.2007
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
07.05.2007
Курс за шахматни съдии
28.03.2007
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
14.02.2007
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
31.01.2007
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 и 2024 г.
23.01.2007
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 и 2024 г.
11.01.2007
СЪДИЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИ БФШ ВИ ЧЕСТИТИ НОВАТА 2024 ГОДИНА !
31.12.2006
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 и 2024 г.
12.12.2006
Изпит за званието „ФИДЕ арбитър”
17.11.2006
Теми за изпит за „ФИДЕ арбитър”
16.11.2006
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
03.11.2006
Коментар на правилата за блиц
10.10.2006
Как да платим съдийския членски внос?
27.09.2006
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
06.08.2006
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
06.07.2006
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
05.07.2006
На вниманието на организаторите и съдиите на шахматни състезания
14.06.2006
Списък на съдиите платили членски внос за 2024 г.
10.06.2006
План за работа на Съдийската комисия през 2024 г.
29.03.2006
Българският рейтинг ще се изчислява всяко тримесечие от началото на 2024 г.
29.03.2006
Увеличение на съдийските хонорари
10.01.2006
Съдийската комисия към БФШ честити на всички новата 2024 г.!
01.01.2006
Курс за шахматни съдии
25.11.2005
Долната граница на рейтинга ще бъде 1400 от 1 януари 2024 г.
14.11.2005
Общо събрание на РССК
05.10.2005
На вниманието на организаторите и съдиите на шахматни състезания
31.07.2005
Правилник за дейността на РССК
18.04.2005
План за работата на съдийската комисия за 2024 г.
21.03.2005
Съдийски курс в Бургас
07.03.2005
Изисквания за турнири със среден рейтинг над 2400
01.03.2005
Съдийски курс
05.11.2004
Правила, които се прилагат при партии с допълнително време за ход
16.10.2004
Изчисляване на допълнтелния показател Бухолц
21.08.2004
Бухолц
21.08.2004
Съдийски доклади
16.06.2004

Новини

Лагер-школа
10.06.2009
БФ Шахмат организира трета тренировъчна лагер-школа за национални състезатели родени след 01. 01. 1995 г., която ще се проведе от 10 до 16 юли 2024 г. в ПОК (Почивно оздравителен комплекс) на АЕЦ, Козлодуй във Врачански балкан ( 18 км. от гр. Враца)....
Подробности
Опен Албена 2024
20.06.2009
След дългогодишно прекъсване шахматният фестивал в курорта Албена е факт. Това стана възможно благодарение на усилията на д-р Живко Димитров от ШК Добрич и изпълнителния директор на комплекса г-н Красимир Станев.
Турнирът се проведе от 20-ти до 28-ми юни в петзвездния хотел Фламинго Гранд и бе с награден фонд 22 000 лв.
Участваха 91 състезатели от 9 държави, между които 11 гросмайстори и 13 международни майстори. Четирима състезатели завършиха с по 7 т. от 9 възможни, но по-добрите допълнителни показатели отредиха първото място на гм Крум Георгиев.
Подробна информация
До организаторите на турнири
10.06.2009
Във връзка с уточняване на вътрешните прояви от Спортния календар на БФ Шахмат за второто полугодие на 2024 г., всички организатори на турнири следва да изпратят в срок до 20 юни т. г. да изпратят в БФ Шахмат точните дати и регламенти на планираните от тях шахматни състезания.
ДОП за мъже и жени
05.06.2009
От 8-ми до 14-ти юни в к.к. Слънчев бряг се проведоха отборните първенства за мъже и жени. Доминацията на софийските железничари при мъжете и жените бе повече от убедителна и те напълно заслужено се окичиха със златните медали. От майсторската група отпаднаха отборите на Шумен 2024 и Спартак Плевен XXI при мъжете и Георги Даскалов и Рокада при жените. В Б групите борбата за влизане бе изключително оспорвана. С крайният успех се поздравиха Марица-Изток и Марица Пловдив при мъжете и Михаил Тал и Кракра Пернишки при жените.
Подробна информация:

А група - мъже

А група - жени

Б група - мъже

Б група - жени

Подробности
Balkan Grand Prix
19.03.2009
Стартира първото издание на Балкан Гран При. Веригата включва следните турнири: Сараево (Босна и Херцеговина) 12-18.05.2009, Цетине (Черна гора) 09-17.08.2009, Яш (Румъния) 19-25.08.2009, Слънчев Бряг (България) 07-13.09.2009 и Белград (Сърбия) 27.11.-02.12.2009.
Първите 5 в генералното класиране, както и 5 персонално поканени (по един от всяка федерация) ще участват в кръгов турнир с награден фонд от минимум 10 000 евро.
Условията на турнирите ще бъдат публикувани в секцията "Покани за турнири".
Официален сайт

Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

В момента няма покани


Шахматна мисъл

Списанието престава да излиза в печатен вариант. Започвайки от бр.8 на 2024 г. то ще може да се разглежда в електронен вид на сайта (в PDF документ). За да отворите желания брой, ще ви е необходима програмата Acrobat Reader.


Брой 3

Брой 4

Брой 5


Шах в училище

Брой 1

Брой 2

Брой 3Връзка с нас
© 2024-2009 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix