Търсене: 


Съдийство
Съдийска комисия
Списък съдии
Правилник на шахматната игра
Правилник на ФИДЕ за Швейцарска система
Швейцарска система, базирана на рейтинга
Съдийски доклад
Ръководство за работа с електронния часовник DGT

Преглед на новина


Становище на Управителния съвет
23.09.2021
Становище на Управителния съвет
06.08.2021
През последните две години шахматният живот в страната се развива с интензивни темпове – разшири се и се стабилизира държавният календар, уточниха се основните нормативните документи (в т. ч. се прие и нов Устав на БФ Шахмат), свързани с организирането и провеждането на шахматни състезания, непрекъснато се поощрява и насърчава самоинициативата на шахматните клубове. В резултат на това шахматните клубове приведоха дейността си в съответствие със законодателството в страната, създадоха се нови клубове, непрекъснато се организират и провеждат много шахматни състезания и други организационни изяви - само турнирите през първото полугодие на настоящата година са над 100. Това се отрази положително на развитието на шахматното майсторство и доведе до появата на редица млади таланти.
Наред с тази радваща тенденция се забелязват и някои негативни явления, които се отразяват върху обществения имидж на шахмата. Обявяват се състезания, че се провеждат под егидата на БФ Шахмат, без предварително ръководството й да е уведомено за това и да е дало съгласието си; много клубове не разполагат с необходимата материална база и състезанията се провеждат при неподходящи условия; турнири с квалификационно значение се ръководят от неправоспособни съдии или от съдии, които не са назначени от Съдийската комисия; има няколко случая на ръководене на състезания от съдии с отнети права; не се изпращат съдийски доклади съгласно изискванията.
УС на БФ Шахмат смята, че е недопустимо повече да се организират и провеждат шахматни състезания, които са в нарушение на нормативните документи на федерацията и на ФИДЕ.
Във връзка с това УС на БФ Шахмат изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
1.Счита за положителна проявата на самоинициатива от страна на редица организатори, довела до нарастването на броя на проведените състезания.
2.Смята за необходимо всички клубове да приведат учебно-тренировъчната си база в съответствие с нормативните изисквания, като тренировъчният процес се ръководи от хора с необходимия треньорски ценз и педагогически умения. По време на тренировки и състезания с деца ръководителите им са длъжни да упражняват контрол върху техните действия и да следят за поведението им.
3.Напомня на шахматните деятели, организатори и съдии, че всички състезания с квалификационно значение трябва да се ръководят само от правоспособни съдии. Съдийската комисия към БФ Шахмат е упълномощена да определя съдийските назначения на следните състезания:
всички състезания, включени в държавния спортен календар;
всички международни турнири и срещи;
всички турнири, валидни за български и международен рейтинг и звания;
всички състезания, обявени на сайта на БФ Шахмат;
другите държавни първенства;
финалните (държавни) ученически игри.
За междуобластните първенства и зоналните ученически игри съдийските назначения се определят от съответните междуобластни координатори и се утвърждават от Съдийската комисия.
Шахматни състезания, за които не са спазени необходимите изисквания и не са проведени в съответствие с тях, няма да важат за български и международен рейтинг и звания. Отговорност за това носят организаторите.
4.Всички организатори на шахматни състезания и турнири могат да правят предложения за съдийски назначения до Съдийската комисия поне един месец преди започване на състезанието.
5.Главният съдия на шахматното състезание е длъжен да изпрати доклад, съгласно изискванията, до БФ Шахмат, председателя и секретаря на Съдийската комисия.
6.Всички организатори преди началото на всяко шахматно състезание (без държавните първенства, откритите първенства на България и състезанията за купите на България) трябва да имат становище на Квалификационната комисия на БФ Шахмат за неговия статут (ще се изчислява ли за рейтинг и норми или не), с коeто трябва своевременно да бъдат запознати участниците в него. Това следва да се отрази в регламента на състезанието.
7.За по-оперативна координация, своевременна информация и оптимизиране на шахматния живот в страната се създава „Квалификационна комисия” към БФ Шахмат. Тя ще контролира нормите, валидни за български и международни звания и изчисляването на български и международен рейтинг.

Съдийски Новини

До всички шахматни съдии
14.06.2021
Временен състав на Съдийската комисия
07.06.2021
Тарифа за съдийските хонорари
07.06.2021
Решения на Управителния съвет на БФ Шахмат
07.06.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
12.05.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
18.03.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
08.02.2021
Съдии за Европейското индивидуално първенство по шахмат в гр. Пловдив
29.01.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
28.01.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
24.01.2021
СЪДИЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИ БФ ШАХМАТ ВИ ЧЕСТИТИ НОВАТА 2021 ГОДИНА!
30.12.2021
Проведен семинар на шахматните съдии
03.12.2021
Семинар за шахматни съдии
02.11.2021
Изпит за званието „Съдия на ФИДЕ”
01.11.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
23.09.2021
План за работа на Съдийската комисия през 2021 г.
15.07.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
19.04.2021
Отчетно-изборно събрание на Републиканската спортно-съдийска колегия по шахмат
17.01.2021
Промени в състава на Съдийската комисия
12.11.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
07.04.2021
Изпит за званието „Съдия на ФИДЕ”
24.07.2021
Български съдии удостоени с международното звание ФИДЕ арбитър
02.07.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
11.06.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
21.05.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
07.05.2021
Курс за шахматни съдии
28.03.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
14.02.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
31.01.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 и 2021 г.
23.01.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 и 2021 г.
11.01.2021
СЪДИЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИ БФШ ВИ ЧЕСТИТИ НОВАТА 2021 ГОДИНА !
31.12.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 и 2021 г.
12.12.2021
Изпит за званието „ФИДЕ арбитър”
17.11.2021
Теми за изпит за „ФИДЕ арбитър”
16.11.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
03.11.2021
Коментар на правилата за блиц
10.10.2021
Как да платим съдийския членски внос?
27.09.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
06.08.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
06.07.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
05.07.2021
На вниманието на организаторите и съдиите на шахматни състезания
14.06.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
10.06.2021
План за работа на Съдийската комисия през 2021 г.
29.03.2021
Българският рейтинг ще се изчислява всяко тримесечие от началото на 2021 г.
29.03.2021
Увеличение на съдийските хонорари
10.01.2021
Съдийската комисия към БФШ честити на всички новата 2021 г.!
01.01.2021
Курс за шахматни съдии
25.11.2021
Долната граница на рейтинга ще бъде 1400 от 1 януари 2021 г.
14.11.2021
Общо събрание на РССК
05.10.2021
На вниманието на организаторите и съдиите на шахматни състезания
31.07.2021
Правилник за дейността на РССК
18.04.2021
План за работата на съдийската комисия за 2021 г.
21.03.2021
Съдийски курс в Бургас
07.03.2021
Изисквания за турнири със среден рейтинг над 2400
01.03.2021
Съдийски курс
05.11.2021
Правила, които се прилагат при партии с допълнително време за ход
16.10.2021
Изчисляване на допълнтелния показател Бухолц
21.08.2021
Бухолц
21.08.2021
Съдийски доклади
16.06.2021

Новини

Верига шахматни турнири M-Tel Masters Junior 2021-2021
15.06.2021
Каиса чес мениджмънт и Българска федерация по шахмат организират верига от турнири “M-tel Masters Junior 2021-2021” за момичета и момчета до 14 години (родени след 01.01.1995 г.)...
Подробности
Курс за шахматни съдии
09.06.2021
На 17, 18 и 19 юни 2021 г. ще се проведе курс за шахматни съдии в Дом на енергетика гр. Козлодуй....
Подробности
М-Тел Мастерс 2021
07.05.2021
От 7-ми до 18-ти май в Централния военен клуб в София се проведе традиционният супер турнир М-Тел Мастерс. Категорията бе 20-та, а участниците - Веселин Топалов (2767), Иван Чепаринов (2695), Левон Аронян (2763), Василийй Иванчук (2740), Теймур Раджабов (2751) и Бу Сянджи (2708).
Победител с много високия резултат 8т. от 10 възможни стана Василий Иванчук.
Подробна информация на официалният сайт
Европейско индивидуално първенство за мъже и жени
19.04.2021
От 21-ви април до 3-ти май в Новотел Пловдив се проведе Европейското индивидуално първенство за мъже и жени.
Подробна информация на
официалния сайт
Писмо на БФШ до ФИДЕ
30.04.2021
Писмо на Президента на Българската федерация по шахмат д-р Стефан Сергиев до негово превъзходителство Кирсан Илюмжинов - Президент на Международната федерация по шахмат FIDE във връзка с мястото на провеждане на полуфиналния мач за световно първенство между Веселин Топалов и Гата Камски.
Подробности
Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

В момента няма покани


Шахматна мисъл

Списанието престава да излиза в печатен вариант. Започвайки от бр.8 на 2021 г. то ще може да се разглежда в електронен вид на сайта (в PDF документ). За да отворите желания брой, ще ви е необходима програмата Acrobat Reader.


Брой 1 и 2

Брой 3 и 4

Брой 5 и 6


Шах в училище

Брой 6

Брой 1

Брой 2

Връзка с нас
© 2021-2021 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix