Търсене: 


Съдийство
Съдийска комисия
Списък съдии
Правилник на шахматната игра
Правилник на ФИДЕ за Швейцарска система
Швейцарска система, базирана на рейтинга
Съдийски доклад
Ръководство за работа с електронния часовник DGT

Преглед на новина


Отчетно-изборно събрание на Републиканската спортно-съдийска колегия по шахмат
16.03.2021
На 06 март (събота) 2021 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на ет. 5 на МФВС, бул. „Васил Левски” №75 в гр. София, се проведе Отчетно-изборно събрание на Републиканската спортно-съдийска колегия по шахмат (РССК). Събранието премина при следния
Дневен ред:
1. Отчетен доклад за работата на РССК по шахмат за периода 17.02.2021 г. – 06.03.2021 г.
2. Финансов отчет за периода 17.02.2021 г. – 06.03.2021 г.
3. Избор на Председател на Съдийската комисия
4. Промени в правилника на РССК
5. Избор на членове на Съдийската комисия
6. Разни
Решения:
По т.1. Събранието прие Отчетен доклад за работата на РССК по шахмат с направените корекции и допълнения с 26 гласа «за» и 1 «въздаржал се».
По т.2 прие Финансов отчет за периода 17.02.2021 г. – 06.03.2021 г. с 27 гласа «за».
По т.3 от дневния ред бяха издигнати 2 кандидатури тази на мм Атанас Куртенков, съдия от републиканска категория и на мс Румен Ангелов, международен съдия на ФИДЕ. В резултат на проведеното гласуване с 20 гласа «за» за нов Председател беше избран Румен Ангелов. За Атанас Куртенков гласуваха 7 делегати.
По т.4 от дневния ред бяха приети промени в Правилника на РССК.
По т.5. от дневния ред - Избор на членове на Съдийската комисия Бяха издигнати кандидатурите на: Иван Стойнов, Светла Йорданова, Ружка Генова, Здравко Недев, Георги Живков и Радислав Атанасов, Огнян Антонов, Венцислав Инкьов, Васил Илиев, Живко Жеков, Димитър Илчев, Венета Петкова и Атанас Куртенков. Венцислав Инкьов и Живко Жеков си направиха самоотводи.
В резултат на проведеното гласуване за членове на Съдийската комисия бяха избрани: Иван Стойнов, Светла Йорданова, Ружка Генова, Здравко Недев, Георги Живков и Радислав Атанасов. За резервни членове бяха избрани Огнян Антонов и Венета Петкова.
По т.6 от дневния ред , по предложение на Н.Велчев за български съдия на шахматната олимпиада в Ханти-Мансийск от квотата от 10 души на Европейския шахматен съюз бе избран Здравко Недев, международен съдия на ФИДЕ.

След Общото събрание се проведе заседание на Съдийската комисия.
По т. 1 от дневния ред, съгласно Правилника за работа на Съдийската колегия за ръководство на Съдйската комисия бяха избрани както следва:
• Заместник-председатели: Здравко Недев и Иван Стойнов
• Секретар: Георги Живков
Комисията реши Ружка Генова да продължи да изпълнява досегашните си функции на Касиер на комисията.

Румен Ангелов,
Председател на Съдийската комисия

Съдийски Новини

Курс за шахматни съдии
03.04.2021
Уеб сайт на Съдийската комисия към БФ Шахмат
14.01.2021
Инициатива на Съдийската комисия
30.11.2021
Проведен курс за шахматни съдии в гр. Стара Загора
29.11.2021
Курс за шахматни съдии, 30.10 - 01.11.2021 г.
28.09.2021
Семинар с шахматните съдии на 13.06.2021 г.
05.06.2021
Списък на съдиите, платили членски внос до 24.03.2021 г.
24.03.2021
Съвещание на УС на БФ Шахмат с редовните шахматни съдии
08.01.2021
СЪДИЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИ БФ ШАХМАТ ВИ ЧЕСТИТИ КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!
26.12.2021
Съвещанието на УС на БФ Шахмат с редовните шахматни съдии, ще се състои на 17.01.2021 г. в София
14.12.2021
Как да платим съдийския членски внос?
31.10.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
24.09.2021
Информация за работата на българските шахматни съдии в периода 2021-2021 г.
11.09.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
05.09.2021
Проведен курс за шахматни съдии в Боровец
19.08.2021
Курс за шахматни съдии в Боровец
01.07.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
25.06.2021
Проведен курс за шахматни съдии
23.06.2021
До всички шахматни съдии
14.06.2021
Временен състав на Съдийската комисия
07.06.2021
Тарифа за съдийските хонорари
07.06.2021
Решения на Управителния съвет на БФ Шахмат
07.06.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
12.05.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
18.03.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
08.02.2021
Съдии за Европейското индивидуално първенство по шахмат в гр. Пловдив
29.01.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
28.01.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
24.01.2021
СЪДИЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИ БФ ШАХМАТ ВИ ЧЕСТИТИ НОВАТА 2021 ГОДИНА!
30.12.2021
Проведен семинар на шахматните съдии
03.12.2021
Семинар за шахматни съдии
02.11.2021
Изпит за званието „Съдия на ФИДЕ”
01.11.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
23.09.2021
Становище на Управителния съвет
23.09.2021
План за работа на Съдийската комисия през 2021 г.
15.07.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
19.04.2021
Отчетно-изборно събрание на Републиканската спортно-съдийска колегия по шахмат
17.01.2021
Промени в състава на Съдийската комисия
12.11.2021
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА СПОРТНО-СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО ШАХМАТ
05.02.2021
СЪДИЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИ БФ ШАХМАТ ВИ ЧЕСТИТИ КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!
25.12.2021
Списък на съдиите, платили членски внос до 27.02.2021 г.
27.02.2021
Списък на съдиите, платили членски внос до 09.02.2021 г.
09.02.2021
Списък на съдиите, платили членски внос до 03.02.2021 г.
03.02.2021
Списък на съдиите, платили членски внос до 23.01.2021 г.
23.01.2021
Списък на съдиите платили членски внос до 15.01.2021 г.
15.01.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
07.04.2021
Изпит за званието „Съдия на ФИДЕ”
24.07.2021
Български съдии удостоени с международното звание ФИДЕ арбитър
02.07.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
11.06.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
21.05.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
07.05.2021
Курс за шахматни съдии
28.03.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
14.02.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
31.01.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 и 2021 г.
23.01.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 и 2021 г.
11.01.2021
СЪДИЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИ БФШ ВИ ЧЕСТИТИ НОВАТА 2021 ГОДИНА !
31.12.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 и 2021 г.
12.12.2021
Изпит за званието „ФИДЕ арбитър”
17.11.2021
Теми за изпит за „ФИДЕ арбитър”
16.11.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
03.11.2021
Коментар на правилата за блиц
10.10.2021
Как да платим съдийския членски внос?
27.09.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
06.08.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
06.07.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
05.07.2021
На вниманието на организаторите и съдиите на шахматни състезания
14.06.2021
Списък на съдиите платили членски внос за 2021 г.
10.06.2021
План за работа на Съдийската комисия през 2021 г.
29.03.2021
Българският рейтинг ще се изчислява всяко тримесечие от началото на 2021 г.
29.03.2021
Увеличение на съдийските хонорари
10.01.2021
Съдийската комисия към БФШ честити на всички новата 2021 г.!
01.01.2021
Курс за шахматни съдии
25.11.2021
Долната граница на рейтинга ще бъде 1400 от 1 януари 2021 г.
14.11.2021
Общо събрание на РССК
05.10.2021
На вниманието на организаторите и съдиите на шахматни състезания
31.07.2021
Правилник за дейността на РССК
18.04.2021
План за работата на съдийската комисия за 2021 г.
21.03.2021
Съдийски курс в Бургас
07.03.2021
Изисквания за турнири със среден рейтинг над 2400
01.03.2021
Съдийски курс
05.11.2021
Правила, които се прилагат при партии с допълнително време за ход
16.10.2021
Изчисляване на допълнтелния показател Бухолц
21.08.2021
Бухолц
21.08.2021
Съдийски доклади
16.06.2021

Новини

БФШ издигна кандидатурата на Силвио Данаилов за президент на ЕШС
28.05.2021
На свое заседание от 28.05.2021 УС на БФШ взе решение да издигне кандидатурата на вицепрезидента на федерацията г-н Силвио Данаилов за президент на ЕШС. Предложението бе прието единодушно и в близките дни ще бъде изпратено официално писмо до централата на Европейският шахматен съюз.
Пълната информация за платформата на кандидата можете да намерите на неговият официален предизборен уебсайт
2-ри Опен Албена
02.06.2021
От 2-ри до 11-ти юни в к.к. Албена се провежда традиционният вече открит турнир. Участват 80 състезатели от 10 страни, между тях 14 гросмайстори и 17 международни майстори.
Подробна информация и партии на живо
ДОП за мъже и жени - Албена 2021
26.05.2021
От 27-ми май до 2-ри юни в к.к. Албена се проведоха ДОП за мъже и жени. Шампион при мъжете след много оспорвана борба стана ШК Найден Войнов, а със златните медали при жените се окичиха състезателките на ЦСКА. От елитната група при мъжете отпаднаха ШК Лукойл-Нефтохимик и ШК Марица-Пловдив, а новите попълнения са ШК Спартак Плевен XXI и ШК Абритус. При жените отпаднаха ШК Кракра Пернишки и ШК Михаил Тал, а новите участници в елитната група са ШК Виктори и ШК Георги Даскалов.
Подробна информация:
А група мъже
А група жени
Б група мъже
Б група жени
По един мач при мъжете и жените се предаваха на живо.
До Председателите на ШК
26.03.2021
Българска федерация по шахмат уведомява шахматните клубове, членове на БФШ, че съгласно Устава на БФ Шахмат в срок до 1 август 2021 година следва да отчетат годишния си членски внос и да представят списък с членовете си във федерацията. След тази дата списъци на членове и приемане на нови клубове до отчетно – изборното събрание на БФ Шахмат през месец януари 2021 година няма да се приемат!
Руско-Българска детска шахматна академия
30.05.2021
През ваканцията за деца на възраст от 7 до 14 г., от Русия и България на две смени в к.к. Албена ще се проведе детска шахматна академия „ИНТЕЛЕКТИ“ за обучение на деца в малки групи по шахмат, участие във вътрешни състезания и конкурси, отделно за начинаещи и напреднали.
От 16 до 22 юни 2021 г. ще бъде първата смяна, а от 23 до 29 юни 2021 г. втора смяна.
Подробна Информация

Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

В момента няма покани


Шахматна мисъл

Брой 1

Брой 2

Брой 3


Шах в училище

Брой 6

Брой 1

Брой 2Връзка с нас
© 2021-2021 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix