ONOFFONOFF

Месец

Държавни турнири

Стара Загора

20.01 - 22.01

НИК - момчета, момичета 8, 10, 12, 14 г. - Траяна

Димитър Илчев, 0887 285 338, [email protected]

Пловдив

29.01 - 05.02

НИК - мъже - Георги Трингов

Харалампи Ванев, 0885 291 961, [email protected]

Пловдив

06.02 - 12.02

ДИП - полуфинали - мъже, жени

Харалампи Ванев, 0885 291 961, [email protected]

Плевен

26.02 - 06.03

ДИП - жени

Петьо Маринов, 0887 427 750, [email protected]

Пловдив

10.04 - 15.04

ДИП - юноши, девойки 12, 14, 16, 18, 20 г.

Харалампи Ванев, 0885 291 961, [email protected]

Пловдив

15.04 - 16.04

ДИП - ускорен - юноши, девойки 12, 14, 16, 18, 20 г.

Харалампи Ванев, 0885 291 961, [email protected]

Пловдив

17.04 - 17.04

ДИП - блиц - юноши, девойки 12, 14, 16, 18, 20 г.

Харалампи Ванев, 0885 291 961, [email protected]

Монтана

21.04 - 30.04

ДИП - мъже

Светла Неделчева, 0878 608 474, [email protected]

София

08.05 - 12.05

ДИП - сеньори, сеньорити

Йорданка Такова, 0899 472 035, *

Плевен

04.06 - 09.06

ДИП - момчета, момичета 8, 10 г.

Петьо Маринов, 0887 427 750, [email protected]

Приморско

07.06 - 13.06

ДОП - мъже, жени

*, *, [email protected]

Плевен

09.06 - 09.06

ДИП - блиц - момчета, момичета 8, 10 г.

Петьо Маринов, 0887 427 750, [email protected]

Плевен

10.06 - 11.06

ДИП - ускорен - момчета, момичета 8, 10 г.

Петьо Маринов, 0887 427 750, [email protected]

Приморско

14.06 - 14.06

ДИП - блиц - мъже, жени

*, *, [email protected]

Приморско

15.06 - 16.06

ДИП - ускорен - мъже, жени

*, *, [email protected]

Върни се най - отгоре