ONOFFONOFF

Нормативни

 • el
 • pt
 • Устав

  свали

  Етичен кодекс

  свали

  Статут на съдиите

  свали

  Спортен календар

  свали

  Правилник на FIDE

  свали

  Антидопингов правилник на FIDE

  свали

  Правилник за трансферните права

  свали

  Правилник за състезателните права

  свали

  Справка за треньорите на клубовете

  свали

  Наредба за антидопинговите правила

  свали

  Наредба за категоризация на клубовете

  свали

  Световен антидопингов кодекс на WADA

  свали

  Единни републикански спортни стандарти

  свали

  Формуляр за картотекиране на състезатели

  свали

  Наредба за спортно - педагогическите кадри

  свали

  Правила за изчисляване на българското ЕЛО

  свали

  Правилник за дейността на контролния съвет

  свали

  Система за оценяване на дейността на клубовете

  свали

  Формуляр N 1 за оценка на дейността на клубовете

  свали

  Формуляр N 2 за оценка на дейността на клубовете

  свали

  Система от критерии за категоризация на клубовете

  свали

  Наредба за удостояване с почетни награди и звания

  свали

  Наредба за състезанията от държавния спортен календар

  свали

  Таблици за определяне на точките от дейността на клубовете

  свали

  Протоколи

  10.06.2017

  Управителен съвет

  свали

  30.04.2017

  Управителен съвет

  свали

  10.04.2017

  Комисия - ДЮШ

  свали

  29.01.2017

  Управителен съвет

  свали

  08.12.2016

  Управителен съвет

  свали

  04.10.2016

  Управителен съвет

  свали

  16.09.2016

  Управителен съвет

  свали

  08.08.2016

  Управителен съвет

  свали

  23.07.2016

  Общо събрание

  свали

  06.07.2016

  Управителен съвет

  свали

  Предишна страница Следваща страница

  ЕЛО

  Класически

  свали

  Ускорен

  свали

  Блиц

  свали

  Клубове

  Клубове

  свали

  Състезатели

  Състезатели

  свали

  Съдии

  Съдии

  свали

  Треньори

  Треньори

  свали