ONOFFONOFF

Управителен съвет

Иван Генов (Президент), Николай Недков (Вице-президент), Бойко Бираджиев (Член), Васил Антонов (Член), Васил Тончев (Член), Георги Бедников (Член [email protected]), Живко Жеков (Член [email protected]), Николай Йорданов (Член [email protected]), Петьо Маринов (Член [email protected]), Силвио Данаилов (Член), Харалампи Ванев (Член) и Янко Кесаровски (Член)

Контролен съвет

Асен Анев (Председател), Васил Тричков (Член [email protected]), Даниела Малчева (Член), Красимир Бочев (Член [email protected]) и Трифон Тодоров (Член)

Съдийска комисия

Живко Жеков (Председател [email protected]), Венета Петкова (Член [email protected]), Деян Димитров (Член [email protected]), Димитър Илчев (Член [email protected]), Георги Бедников (Член [email protected]), Румен Ангелов (Член [email protected]) и Светла Йорданова (Член [email protected])

Експертен съвет

Васил Илиев (Председател [email protected]), Велислав Куков (Член), Петър Дренчев (Член) и Светла Йорданова (Член [email protected])

Етична комисия

Харалампи Ванев (Председател), Ангел Даулов (Член), Димитър Илчев (Член [email protected]), Маргарита Войска (Член [email protected]) и Стефи Бедникова (Член)

Квалификационна комисия

Румен Ангелов (Председател [email protected]), Здравко Недев (Член [email protected]), Николай Йорданов (Член [email protected]) и Пламен Стефанов (Член [email protected])

Комисия - Борба с измамите

Веселин Пантев (Председател [email protected]), Валери Лилов (Член), Венета Петкова (Член [email protected]) и Георги Бедников (Член [email protected])

Комисия - Връзки с държавни и неправителствени организации

Васил Антонов (Председател), Живко Жеков (Член [email protected]) и Янко Кесаровски (Член)

Комисия - Детско-юношески шахмат

Васил Тончев (Председател), Венета Петкова (Член [email protected]), Живко Жеков (Член [email protected]), Маргарита Войска (Член [email protected]), Румяна Гочева (Член), Соня Пионова (Член) и Стефан Стойнов (Член)

Комисия - Масов спорт

Димитър Илиев (Председател [email protected]) и Ани Манева (Член)

Комисия - Медии, маркетинг и международни отношения

Бойко Бираджиев (Председател), Лейла Димитрова (Член), Николай Тодоров (Член [email protected]), Ружка Генова (Член [email protected]) и Тихомир Стефанов (Член)

Комисия - Проектно финансиране

Петьо Маринов (Председател [email protected]), Кристиан Ласкаров (Член [email protected]) и Трифон Тодоров (Член)

Комисия - Работа с ветерани, хора в неравностойно положение и социална интеграция

Божидар Орев (Председател), Златомир Стоянов (Член), Илия Величков (Член), Пламен Рибаров (Член) и Савко Николов (Член)

Комисия - Работа с жените

Маргарита Войска (Председател [email protected]), Антоанета Стефанова (Член), Асения Димитрова (Член) и Светлана Генова (Член [email protected])

Комисия - Финансова политика и материално-техническо обезпечаване

Николай Недков (Председател), Иван Генов (Член) и Петър Станчев (Член)

Комисия - Шах в училище

Радислав Атанасов (Председател [email protected]), Красимир Станков (Член), Мария Велчева (Член), Николай Ставрев (Член) и Ружка Генова (Член [email protected])

Администрация

Николай Велчев ([email protected]) и Кристиан Ласкаров ([email protected])