ONOFFONOFF

Връзка с нас

Адрес на управление:

гр. София 1040, бул. Васил Левски N 75, ет. 7, ст. 704, 709, Министерство на младежта и спорта

Адрес за кореспонденция:

гр. София 1000, п.к. 927

За връзка:

тел.: 02 9300518, 02 9300818, факс: 02 9874522

e-mail: [email protected] web: chessbg.com facebook: www.facebook.com/BulgarianChessFederation

Банкови данни:

Първа инвестиционна банка (ПИБ) – София

BIC: FINVBGSF

IBAN:

в лева: BG91FINV915010BGN0DEFI

в евро: BG05FINV915010EUR01EGA