Търсене: 


Преглед на новина


Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.10.07 г.
01.10.2021
 
 
 

             

ПРОТОКОЛ N 7

на Заседание

на УС на БФ ШАХМАТ

________________________________________________________________

01.10.2021 г.  11:00 ч.  Зала "Парк - хотел Континентал"  Слънчев бряг

      Днес, на 01.10.2021 г. в зала "Парк-хотел Континентал" Слънчев бряг се проведе Заседание на Управителния съвет на БФ Шахмат. Присъстваха: Стефан Сергиев, Радислав Атанасов, Здравко Недев, Живко Жеков, Огнян Тодоров, Тодор Галунов, Маргарита Войска, Атанас Колев, Атанас Куртенков, Петьо Маринов, Румен Раев, Коста Ангелов и Николай Велчев.

      Заседанието протече при следния 

           дневен ред: 

      1.Утвърждаване на треньорите на националните отбори мъже и жени за Европейските отборни първенства за мъже и жени в Ираклион, Гърция през 2021 година.

                                                                             Докладва: Ст. Сергиев

      2.Утвърждаване на съставите на националните отбори мъже и жени за Европейските отборни първенства за мъже и жени в Ираклион, Гърция през 2021 година.

                                                              Докладват: М. Войска и Н. Велчев

          3.Решение за провеждане на двустранна среща между националните отбори мъже и жени на България и Турция.

                                                                    Докладва: Н. Велчев

           4.Информация за представянето на юношите и девойките в Европейските индивидуални първенства за юноши и девойки до 18 години в Шибеник, Хърватска през септември 2021 година.

                                                           Докладва: Св. Йорданова

       5.По подготовката на Общото събрание на Българската федерация по шахмат:

           5.1.Утвърждаване на шахматните клубове, имащи право на участие в Общото събрание на БФ Шахмат.

           5.2.Насрочване на дата на Общото събрание на БФ Шахмат.

             5.3.Приемане на план за подготовката на Общото събрание на БФ Шахмат.            Докладва: Ст. Сергиев

     6.Разни:

     6.1.По предложение на П. Маринов.

     6.2.По предложение на К. Каракехайов.

     6.3.По избора на лого на на Европейските индивидуални първенства за мъже и жени в Пловдив през 2021 година. 
 

  По въпросите от дневния ред бяха взети следните 

          

             РЕШЕНИЯ: 

По т.1:

      1.1.Утвърждава Николай Велчев за селекционер на мъжкия национален отбор за Европейските отборни първенства за мъже в Ираклион (Гърция) през октомври 2021 година.

      1.2.Утвърждава Маргарита Войска за селекционер на женския национален отбор за Европейските отборни първенства за жени в Ираклион (Гърция) през октомври 2021 година. 

По т.2:

      2.1.Утвърждава състав на мъжкия национален отбор за Европейските отборни първенства за мъже в Ираклион (Гърция) през октомври 2021 година - Веселин Топалов, Иван Чепаринов, Кирил Георгиев, Александър Делчев и Борис Чаталбашев.

      2.2.Утвърждава състав на женския национален отбор за Европейските отборни първенства за жени в Ираклион (Гърция) през октомври 2021 година -Антоанета Стефанова, Маргарита Войска, Мария Велчева, Павлина Чилингирова и Елица Раева. 

По т.3:

      3.Приема предложението на Турската шахматна федерация срещата реванш между националните отбори мъже и жени на България и Турция да се проведе през пролетта на 2021 година в Турция преди Европейските индивидуални първенства за мъже и жени в Пловдив през 2021 година. 

По т.4:

      4.1.Приема предложената информация за представянето на юношите и девойките в Европейските индивидуални първенства за юноши и девойки в Шибеник (Хърватска) през септември 2021 година.

      4.2.Оценява като много добро представянето на Цвета Галунова (ШК "Виктори" - Благоевград) във възраст до 12 години и на Валентин Вълев (ШК "Бургас" - Бургас) във възраст до 10 години на Европейските индивидуални първенства за юноши и девойки в Шибеник (Хърватска) през септември 2021 година.

      4.3.Възлага на Живко Жеков, Радислав Атанасов и Коста Ангелов да подготвят Програма за развитие на детско - юношеския шахмат в периода 2021 - 2021 година, която да бъде предоставена за обсъждане от шахматните клубове.

      Срок: 30.12.2021 г. 

По т.5:

      5.1.Утвърждава 75-те шахматни клубове, имащи право на участие в Общото събрание на Българска федерация шахмат през януари 2021 година - Шахматен клуб "Виктори", Шахматен клуб "Хадзопулос", Шахматен клуб "Шах ХХI", Спортен клуб по шахмат "Враца", Спортен клуб по шахмат 
 

"Дебют", Шахматен клуб "Бургас", Шахматен клуб "НСА", Спортен клуб по шахмат "Локомотив София", Спортен клуб по шахмат"Ботуня 2021", Спортен клуб по шахмат "Локомотив Пловдив", Шахматен клуб "Дунав", Шахматен клуб "Каиса", Спортен клуб по шахмат "Дракон", Шахматен клуб "Гебедже", Шахматен клуб "Орловец 1997", Спортен клуб по шахмат "Марица", Шахматен клуб "Спортист", Шахматен клуб "Традекс", Шахматен клуб "Абритус", Шахматен клуб "Казанлък", Шахматен клуб "Георги Даскалов", Шахматен клуб "Темп", Шахматен клуб "Рилски спортист", Шахматен клуб "Плевен ХХI", Шахматен клуб "ЦСКА", Шахматен клуб "Прогрес", Шахматен клуб "Сливнишки герой", Шахматен клуб "Локомотив-2021", Шахматен клуб "Хемус", Шахматен клуб "Верила", Шахматен клуб "Локомотив Мездра", Шахматен клуб "Михаил Тал", Шахматен клуб "Ивайловград", Шахматен клуб "Изгрев", Спортен клуб по шахмат "Дряново", Шахматен клуб "Осогово", Общински шахматен клуб "Пазарджик", Шахматен клуб "Пристис", Спортен клуб по шахмат "Тунджа", Спортен клуб по шахмат "Марица", Шахматен клуб "64", Шахматен клуб "Лукойл-Нефтохимик", Шахматен клуб "Марица-Изток", Шахматен клуб "Капабланка", Железничарски спортен клуб по шахмат "Спартак", Шахматен клуб "Юри Бендерев", Шахматен клуб "Александър Алехин", Шахматен клуб "Варна", Столичен център по шахмат, Спортен клуб по шахмат "Тетевен", Шахматен клуб "Добрич", Шахматен клуб "Булмекс", Спортен клуб по шахмат "Левски", Шахматен клуб "Ивис", Шахматен клуб "Трансмариска", Шахматен клуб "Бадев", Шахматен клуб "Феникс", Шахматен клуб "Свиленград 2021", СКШ "Спартак Плевен XXI", Шахматен клуб "Найден Войнов", Шахматен клуб "Силистра", Спортен клуб по шахмат "Чирпан", Спортен клуб по шахмат "Шумен 2021", Спортен клуб по шахмат "Станимака-2021", Шахматен клуб "Енергия 21", Шахматен клуб "Царевец", "Великотърновски шахматен клуб-1927", Шахматен спортен клуб "Мисионис", Шахматен клуб "Веселин Топалов", Шахматен клуб "Олимпиец-2021", Спортен клуб по шахмат "Пловдив 64", Спортен клуб за хора с увреждания "Хан Аспарух", Спортен клуб по шахмат "Асеновец 2021", Спортен клуб по шахмат "Славия" и Спортен клуб по шахмат "Берковица 64".

      5.2.Общото събрание на Българска федерация шахмат да се проведе на 26.01.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София при следния дневен ред:

         1.Отчет за работата на Българска федерация шахмат през периода 21.01.2021 - 26.01.2021 г.

            2.Доклад на Контролния съвет на Българска федерация шахмат.

            3.Избор на Председател и Управителен съвет на Българска федерация шахмат.

            4.Избор на Председател и членове на Контролния съвет на Българска федерация шахмат.

         5.Приемане на Бюджета на Българска федерация шахмат за 2021 година.

      5.3.1.Всички членове на Управителния съвет на БФ Шахмат да представят писмена информация за дейността си през отчетния период, която да бъде използвана при изготвянето на доклада за работата на Българска федерация шахмат през периода 21.01.2021 - 26.01.2021 г.

      Срок: 30.11.2021 г. 
 

      5.3.2.Отчетът за работата на Българска федерация шахмат през периода 21.01.2021 - 26.01.2021 г. да бъде публикуван на интернет страницата на БФ Шахмат. 

      По т.6:

      6.1.Със 7 гласа "за" и 2 "против" приема предложението на Петьо Маринов всички членове на Управителния съвет на БФ Шахмат да подпишат декларация за чисто минало.

      6.2.1.Подкрепя идеята на "Chessdom" за създаването на шахматна интернет - академия съвместно с Българска федерация шахмат.

      6.2.2.Възлага на Калин Каракехайов да предложи проект с целите, задачите, методиката, организацията на работата и финансирането на шахматната интернет - академия съвместно с БФ Шахмат и шахматните клубове.

      6.3.1.Оценява като незадоволително качеството на представените проекти за лого на Европейските индивидуални първенства по шахмат за мъже и жени в Пловдив през 2021 година.

      6.3.2.Възлага на Директора на Европейските индивидуални първенства по шахмат за мъже и жени в Пловдив през 2021 година Николай Велчев да предприеме необходимите мерки за изработването на художествено издържано лого на състезанията.

      Срок: 31.10.2021 г.

        

      01.10.2021 г.

      Слънчев бряг


Управителен съвет

Дневен ред и решения от заседанието на УС на 05.09.07 г.
05.09.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.07.07 г.
21.07.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.06.07 г.
18.06.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.07 г.
18.05.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.03.07 г.
16.03.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.01.07 г.
15.01.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.12.06 г.
01.12.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.11.06 г.
17.11.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 27.10.06 г.
27.10.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.08.06 г.
16.08.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.07.06 г.
17.07.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.05.06
04.05.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.04.06
04.04.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.02.06
17.02.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 20.01.06
20.01.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.12.05
09.12.2021
Доклад на председателя на БФШ г-н Стефан Сергиев пред Националното съвещание на 18.11.2021 г.
18.11.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.11.05
10.11.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.05
30.09.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.07.05
15.07.2021
Отчетен доклад на УС на БФШ за първите 100 дни
23.06.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 02.06.05
02.06.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.05
18.05.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.04.05
13.04.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 07.03.05
07.03.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.01.05
26.01.2021
Отчетен доклад на стария Управителен съвет
25.01.2021
Доклад на Контролния съвет
25.01.2021
Програмата на президента на БФШ г-н Стефан Сергиев
25.01.2021

Новини

Признание за българския шахмат!!!
17.10.2021
На днешното си заседание (17.10.2021г.) Изпълнителното бюро на Българския олимпийски комитет разгледа молбата и внесената подписка от ръководството на Българската федерация по шахмат, шахматът в България да бъде признат за олимпийски спорт. С пълно единодушие членовете на ИБ на БОК решиха:

Българският олимпийски комитет признава за олимпийски спорт шахмата в България.

Честито на всички шахматисти и любители на шахмата!

Сбъдна се мечтата на поколения български шахматисти!

Подробности
Европейски отборни първенства за мъже и жени
18.10.2021
От 27-ми октомври до 7-ми ноември в Ираклион, Гърция ще се проведат Европейските отборни първенства за мъже и жени. Нашите представителни отбори са в следните състави:

Мъже
гм Веселин Топалов
гм Иван Чепаринов
гм Кирил Георгиев
гм Александър Делчев
гм Борис Чаталбашев

Селекционер - мс Николай Велчев

Жени
гм Антоанета Стефанова
гм Маргарита Войска
гм Мария Велчева
мм Павлина Чилингирова
фм Елица Раева

Селекционер - гм Маргарита Войска

Официален сайт
Цялостно здраве и оптимална спортна форма при шахматистите чрез комплексна природосъобразна методика
24.10.2021
В последния брой на специализираното списание „Медицина и спорт”, издавано вече трета година от гросмайстор Мария Велчева, е публикувана изключително ценна статия, която заслужава вниманието на всички шахматисти – професионалисти и начинаещи.
Авторът д-р Димитър Пашкулев е изявен изследовател на природосъобразния начин на живот, съчетан с хранителния и питейния режим на елитните спортисти. В тази статия задълбочено се анализират специфичните проблеми при шахматистите.

Подробности
Председателят на БФШ д-р Стефан Сергиев връчи подписката
12.10.2021
На среща с председателя на Българския олимпийски комитет госпожа Стефка Костадинова, на 11 октомври в сградата па БОК, председателят на Българската федерация по шахмат д-р Стефан Сергиев връчи събраната от шахматните клубове, шахматистите и деятелите подписка с искането шахматът в България да бъде признат за олимпийски спорт...
Подробности
Президентът на ECU Борис Кутин на посещение в България
11.10.2021
На 10 и 11 октомври, по покана на председателя па БФ Шахмат д-р Стефан Сергиев, на посещение в нашата страна бе президентът на Европейския шахматен съюз Борис Кутин....
Подробности
Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

В момента няма покани


Шахматна мисъл

Списанието престава да излиза в печатен вариант. Започвайки от бр.8 на 2021 г. то ще може да се разглежда в електронен вид на сайта (в PDF документ). За да отворите желания брой, ще ви е необходима програмата Acrobat Reader.


Брой 10

Брой 11 и 12

Брой 1 и 2


Шах в училище

Брой 2

Брой 3

Брой 4

Връзка с нас
© 2021-2021 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix