Търсене: 


Преглед на новина


Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.04.10 г.
15.04.2021


ПРОТОКОЛ N 4

на Заседание

на УС на БФ ШАХМАТ

__________________________________________________________________

15.04.2021 г. 11:00 ч. Заседателна зала – Централен военен клуб – София

Днес, на 15.04.2021 г. в заседателната зала на Централния военен клуб, София се проведе заседание на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат. Присъстваха членовете на УС – Стефан Сергиев, Силвио Данаилов, Николай Недков, Иван Генов, Румен Раев, Венцислав Инкьов, Живко Жеков, Трифон Тодоров, Георги Живков и Огнян Тодоров, Председателят на Съдийската комисия – Румен Ангелов, Председателят на Експертния съвет – Константин Стоянов, Председателят на Контролния съвет – Георги Бедников, щатните служители на федерацията - Николай Велчев и Кристиан Ласкаров и треньорът на националните отбори юноши и девойки – Петър Великов.


Заседанието протече при следния

дневен ред:

1.Информация за проведените Държавни индивидуални първенства за юноши и девойки до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години от 27 март до 4 април 2021 година в Пловдив.

Докладват: Ж. Жеков и Г. Живков

2.Утвърждаване състава на българската делегация на Балканиадата за момчета и момичета до 16 години от 2 до 6 май 2021 година в Калиманещи (Румъния).

Докладват: Ж. Жеков и П. Великов

3.Утвърждаване съдийските състави на Държавните отборни първенства за мъже и жени „А” и „Б” групи от 27 май до 2 юни 2021 година в к.к. Албена.

Докладват: Н. Велчев и Р. Ангелов

4.По програмата за развитие на детско – юношеския шахмат „Албена – 2021”.

Докладват: Ж. Жеков и П. Великов

5.По подготовката на мача за световната титла между Вишванатан Ананд и Веселин Топалов от 21 април до 12 май 2021 година в София.

Докладва: Ст. Сергиев

6.Разни:

6.1.По отчитането на точките на шахматните клубове за спортно – състезателната 2021 година.

Докладва: Н. Велчев

6.2.Утвърждаване на координатор на зона „София – град”.

Докладват: В. Инкьов и Кр. Ласкаров

    и бяха взети следните

    РЕШЕНИЯ:

По т.1:

1.Приема информациите на Живко Жеков и Георги Живков за проведените Държавни индивидуални първенства за юноши и девойки до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години от 27 март до 4 април 2021 година в Пловдив.

По т.2:

2.1.Утвърждава състава на българската делегация на Балканиадата за момчета и момичета до 16 години от 2 до 6 май 2021 година в Калиманещи (Румъния):

Юноши – първи отбор: Анатоли Атанасов (до 16 г.), Дарио Дерешки (до 14 г.), Явор Тодоров (до 12 г.) и Давид Цветанов (до 10 г.).

Девойки – първи отбор: Ани Крумова (до 16 г.), Симонета Иванова (до 14 г.), Боряна Петрова (до 12 г.) и Виктория Радева (до 10 г.).

Юноши – втори отбор: Христо Вригазов (до 16 г.), Димитър Даскалов (до 14 г.), Валентин Вълев (до 12 г.) и Матей Петков (до 10 г.).

Девойки – втори отбор: Дарена Сиркова (до 16 г.), Ива Пенчева (до 14 г.), Мария Васова (до 12 г.) и Ани Вълева (до 10 г.).

Водач: Живко Жеков.

Треньор: Борис Чаталбашев.

2.2.Възлага на Николай Велчев, Живко Жеков и Борис Чаталбашев организирането и провеждането на двудневен тренировъчен лагер – сбор с представителните ни отбори на Балканиадата за момчета и момичета до 16 години от 2 до 6 май 2021 година в Калиманещи (Румъния).

По т.3:

3.Утвърждава съдийските състави на Държавните отборни първенства за мъже и жени „А” и „Б” групи от 27 май до 2 юни 2021 година в к.к. Албена: Главен съдия – Венцислав Инкьов и съдии – Емил Бенлиев, Радислав Атанасов, Георги Живков, Николай Йорданов и Огнян Антонов.

По т.4:

4.1.Приема предложената програма за развитие на детско – юношеския шахмат „Албена – 2021” за подготовка на представителите на България на предстоящите Европейски индивидуални първенства за юноши и девойки до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години в к.к. Албена през 2021 година.

4.2.Възлага на Живко Жеков, Венцислав Инкьов, Петър Великов и Николай Велчев да предложат списък на талантливи деца и техните треньори, които да бъдат включени в програмата за подготовка.

Срок: 01.08.2021 г.

По т.5:

5.1.Приема информацията на Стефан Сергиев за подготовката на мача за световната титла между Вишванатан Ананд и Веселин Топалов от 21 април до 12 май 2021 година в София.

5.2.Управителният съвет на Българската федерация по шахмат упълномощава Президента и Изпълнителния директор на БФ Шахмат да сключват договори от нейно име, свързани с подготовката и провеждането на мача за световната титла между Вишванатан Ананд и Веселин Топалов съгласно предписанието на Супервайзъра на мача г-н Георгиос Макропоулос и протокола от заседанието на Организационния комитет от 13.04.2021 г.

По т.6:

6.1.1.Приема информацията на Николай Велчев за спечелените точки от шахматните клубове през спортно – състезателната 2021 година.

6.1.2.Възлага на Живко Жеков, Румен Раев и Николай Велчев на следващото заседание на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат да предложат списък с разпределението на средствата от Министерство на физическото възпитание и спорта за шахматните клубове за 2021 година.

6.2.Утвърждава Николай Тодоров за координатор на зона „София – град” за 2021 година.

15.04.2021 г.

София


Управителен съвет

Дневен ред и решения от заседанието на УС на 28.05.10 г.
28.05.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 19.03.10 г.
19.03.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.02.10 г.
17.02.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 22.01.10 г.
22.01.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.12.09 г.
18.12.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.11.09 г.
13.11.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.09 г.
30.09.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 27.08.09 г.
27.08.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.06.09 г.
09.06.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 20.05.09 г.
20.05.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.04.09 г.
16.04.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.03.09 г.
26.03.2021
Решения на УС от 05.02.09 г.
05.02.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.01.09 г.
17.01.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.12.08 г.
10.12.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 06.11.08 г.
06.11.2021
Решения на УС от 09.10.08 г.
09.10.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 19.09.08 г.
19.09.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.08.08 г.
21.08.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.07.08 г.
10.07.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 05.06.08 г.
05.06.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.04.08 г.
10.04.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 23.03.08 г.
23.03.2021
Решение на УС от 06.03.08 г.
06.03.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 03.02.08 г.
03.02.2021
Доклад на председателя на Контролния съвет Георги Бедников
26.01.2021
Програмата на президента на БФШ д-р Стефан Сергиев за периода 2021 - 2021 г.
26.01.2021
Доклад на президента на БФ Шахмат д-р Стефан Сергиев пред Общото събрание на 26.01.2021 г.
18.01.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.01.08 г.
16.01.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 12.12.07 г.
12.12.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.10.07 г.
01.10.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 05.09.07 г.
05.09.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.07.07 г.
21.07.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.06.07 г.
18.06.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.07 г.
18.05.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.03.07 г.
16.03.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.01.07 г.
15.01.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.12.06 г.
01.12.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.11.06 г.
17.11.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 27.10.06 г.
27.10.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.08.06 г.
16.08.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.07.06 г.
17.07.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.05.06
04.05.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.04.06
04.04.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.02.06
17.02.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 20.01.06
20.01.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.12.05
09.12.2021
Доклад на председателя на БФШ г-н Стефан Сергиев пред Националното съвещание на 18.11.2021 г.
18.11.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.11.05
10.11.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.05
30.09.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.07.05
15.07.2021
Отчетен доклад на УС на БФШ за първите 100 дни
23.06.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 02.06.05
02.06.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.05
18.05.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.04.05
13.04.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 07.03.05
07.03.2021
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.01.05
26.01.2021
Отчетен доклад на стария Управителен съвет
25.01.2021
Доклад на Контролния съвет
25.01.2021
Програмата на президента на БФШ г-н Стефан Сергиев
25.01.2021

Новини

БФШ издигна кандидатурата на Силвио Данаилов за президент на ЕШС
28.05.2021
На свое заседание от 28.05.2021 УС на БФШ взе решение да издигне кандидатурата на вицепрезидента на федерацията г-н Силвио Данаилов за президент на ЕШС. Предложението бе прието единодушно и в близките дни ще бъде изпратено официално писмо до централата на Европейският шахматен съюз.
Пълната информация за платформата на кандидата можете да намерите на неговият официален предизборен уебсайт
2-ри Опен Албена
02.06.2021
От 2-ри до 11-ти юни в к.к. Албена се провежда традиционният вече открит турнир. Участват 80 състезатели от 10 страни, между тях 14 гросмайстори и 17 международни майстори.
Подробна информация и партии на живо
ДОП за мъже и жени - Албена 2021
26.05.2021
От 27-ми май до 2-ри юни в к.к. Албена се проведоха ДОП за мъже и жени. Шампион при мъжете след много оспорвана борба стана ШК Найден Войнов, а със златните медали при жените се окичиха състезателките на ЦСКА. От елитната група при мъжете отпаднаха ШК Лукойл-Нефтохимик и ШК Марица-Пловдив, а новите попълнения са ШК Спартак Плевен XXI и ШК Абритус. При жените отпаднаха ШК Кракра Пернишки и ШК Михаил Тал, а новите участници в елитната група са ШК Виктори и ШК Георги Даскалов.
Подробна информация:
А група мъже
А група жени
Б група мъже
Б група жени
По един мач при мъжете и жените се предаваха на живо.
До Председателите на ШК
26.03.2021
Българска федерация по шахмат уведомява шахматните клубове, членове на БФШ, че съгласно Устава на БФ Шахмат в срок до 1 август 2021 година следва да отчетат годишния си членски внос и да представят списък с членовете си във федерацията. След тази дата списъци на членове и приемане на нови клубове до отчетно – изборното събрание на БФ Шахмат през месец януари 2021 година няма да се приемат!
Руско-Българска детска шахматна академия
30.05.2021
През ваканцията за деца на възраст от 7 до 14 г., от Русия и България на две смени в к.к. Албена ще се проведе детска шахматна академия „ИНТЕЛЕКТИ“ за обучение на деца в малки групи по шахмат, участие във вътрешни състезания и конкурси, отделно за начинаещи и напреднали.
От 16 до 22 юни 2021 г. ще бъде първата смяна, а от 23 до 29 юни 2021 г. втора смяна.
Подробна Информация

Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

В момента няма покани


Шахматна мисъл

Брой 1

Брой 2

Брой 3


Шах в училище

Брой 6

Брой 1

Брой 2Уеб сайт на списание
"Шах в училище"
Връзка с нас
© 2021-2021 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix