Меню
Структура на БФШ
Документи
Вътрешен календар
Опен турнири (opens)
Архив
Лицензи 2021
Ело
Клубове
Съдийство
Шахматна мисъл
Шах в училище
Библиография
Лични страници
Интернет връзки
Връзка с насШахматна мисъл / 2021г.
Брой 1
Брой 2
Брой 3
Брой 4
Брой 5
Брой 6
Брой 7
Брой 8
2021 г. 2021 г. 2021 г.
ИЗДАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА
ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ

Основано през 1947 година
Първи редактори на списанието
са Александър Цветков и
Михаил Кантарджиев

Главен редактор:
Стефан Сергиев

Сътрудници:
гм Кирил Георгиев
гм Веселин Топалов
гм Маргарита Войска
гм Мария Велчева
гм Венелин Алайков
мм Силвио Данаилов
фм Димитър Панталеев
Румен Ангелов
Николай Велчев
Живко Кайкамджозов
Петко Г. Петков

Адрес на редакцията:
1000 София п.к. 927


За абонаменти:
тел. (02) 930 05 18 (БФШ)
(02) 951 63 03
(шахматен дом "Г. Гешев")

Correspondence address:
1000 Sofia, P.O.B. 927

E-mail:
[email protected]