Начало Библиография
Библография


Половин век в шахмата
Автор: Павел Иванов
ISBN: 954-9514-35-8
2021г.

Шахматът като явление предоставя на всеки големи възможности за лична изява. Партиите на шахматистите никога не се повтарят изцяло и поради това имат свой собствен "живот" и право на съществуване дори от независимо от качественото им ниво. Така по един уникален начин те разкриват стила и спецификата на игра на всеки отделен шахматист, което по друг начин например да се разказва, е непълно и даже невъзможно. В предлаганата книга са включени 166 партии и 5 окончания. Подборът на партиите е подчинен на няколко принципа. Преди всичко срещу нашите най-добри шахматисти в периода 1945-1960 години от миналия век, времето когато се поставяха основите на сегашното развитие на шахмата у нас, като е спазен и хронологическия принцип. Включени са и няколко партии, не съвсем издържани, но лично паметни за автора в определени различни отношения. При така направения подбор е постигната максимално вярна картина - едно от най-важните качества, на които трябва да отговоря всяка подобна частично мемоарна книга. Надявам се също така, въпреки загубите на моите шахматни съперници, партиите отчасти да разкриват и някои специфични техни особености.
След 1958 г. , когато постъпих на работа като съюзен треньор в Българската шахматна федерация, участието ми в състезания бе ограничено до един абсолютен минимум. След 1973 година окончателно се разделих с практическия шахмат. По-късно, след още 30 (!?) години, дойде времето на равносметките, но и досега не съм убеден, дали това си заслужава усилието освен за морално удовлетворение.