Начало Новини
Преглед Новина
FIDE Съдийски семинар - Пловдив - 2024

БФШ организира съдийски семинар под егидата на FIDE от 4 до 7 февруари 2024 г. в Новотел, Пловдив. Семинарът е валиден за получаване на норми за FIDE съдия, съгласно правилата за званията на съдиите. Лектори на семинара ще бъдат IA Vladimir Sakotic (MNE) и IA Sava Stoisavljevic (SRB), асистент лектори - IA Румен Ангелов, IA Здравко Недев и IA Николай Йорданов. Семинарът ще се проведе на английски с превод на български език. Таксата за участие в семинара е 150.00 EUR, които включват 20.00 EUR такса към FIDE. Съгласно решение на СК при БФШ от 30.09.2014 г., Съдийската комисия поема 50% от таксата на българските съдии републиканска и първа категория, редовно заплатили членския си внос през последните 3 години. Семинарът ще се проведе по време на Открития шампионат на България - Мемориал Георги Трингов (1-8.02.2015 г.).

За записване: Мая Стоянова (БФШ), e-mail: federation@chessbg.com, тел.: 02/9300518.

За да видите информацията на FIDE на английски език натиснете тук