Начало Новини
Преглед Новина
Редовно годишно отчетно - изборно Общо събрание на Българска федерация по шахмат

Българска федерация по шахмат (БФШ) уведомява председателите на шахматните клубове, членове на БФШ, че съгласно решение № 3 на Протокол № 4 от 06.07.2014 г. на Управителния съвет на БФШ свиква редовно годишно отчетно - изборно Общо събрание на Българска федерация по шахмат на 13 декември 2024 година (събота) от 16:00 часа в зала “София” на хотел “Банкя Палас”, гр. Банкя при следния дневен ред:
1.Доклад за дейността на Българската федерация по шахмат за периода след последното Общо събрание.
2.Избор на нови ръководни органи на Българската федерация по шахмат.
3.Разни.


Българска федерация по шахмат поема разходите (пътни, настаняване в легло в двойна стая, официална вечеря и закуска на блок маса) на 1 представител от клуб.

Необходими документи за участието на шахматните клубове в работата на Общото събрание на БФ Шахмат:

1.Актуално състояние на клуба (подписано и подпечатано с вярно с оригинала).
2.Пълномощно от Управителния съвет на клуба за участие в Общото събрание.


Забележка: Актуалното състояние на клуба е необходимо да бъде издадено от съда по седалище, тъй като следва да бъде внесено по партидата на БФ Шахмат в Софийски градски съд!

Всички спортни клубове по шахмат следва да са заплатили годишния си членски внос за 2024 г.!