Начало Новини
Преглед Новина
БФ Шахмат смята случая с Борислав Иванов за приключен

Шахматистът не се яви в централата на федерацията за доказване на своята невинност

Българската федерация по шахмат смята случая с Борислав Иванов за приключен, след като шахматистът не се яви в централата на федерацията за установяване на своята невинност, където вчера, 19.06.2013 г., сряда, трябваше да бъде подложен на „специализирани тестове с технически средства (детектор на лъжата), за да се докаже обективно с научни средства, че шахматистът не използва каквито и да било нечестни средства в играта си“.

За провеждане на тестовете в централата присъстваха: президентът на БФ Шахмат Силвио Данаилов, ръководството на федерацията, официални представители на Министерството на младежта и спорта, ръководството на клуба на Борислав Иванов ШК „Виктори “ Благоевград, шахматни деятели и журналисти.

В нарочна декларация от 22 май, 2024 г., адресирана до президента на УС на БФ Шахмат, Борислав Иванов заяви изрично съгласието си да бъде подложен на въпросните тестове. Борислав Иванов е уведомен своевременно, лично и чрез ШК „Виктори“ Благоевград, където е картотекиран шахматистът, за датата и мястото на провеждане на тестовете.

Неявяването на Борислав Иванов е грубо нарушение на дисциплинарния кодекс. Припомняме, че Българската федерация по шахмат е асоцииран член на Международния олимпийски комитет, според чийто правила ако състезател не се яви за осъществяването на допинг или друг контрол от компетентните органи, губи състезателните си права за минимум 2 години без право на обжалване.

С това БФ Шахмат смята казуса с Борислав Иванов за приключен и няма да дава повече коментари по случая.

Уведомяваме ви също, че:
Административният съд – София-град остави без разглеждане жалбата на Борислав Иванов срещу решението на Българската федерация по шахмат да му бъде наложено наказание „временно отстраняване от участия в състезания под егидата на БФШ за срок от 4 месеца за непрекъснати медийни и други изяви, които са несъвместими със спортния морал, уронват престижа на БФШ и на шахматните деятели като цяло“ и оставя без уважение направеното от него искане за спиране на предварителното изпълнение на решението на УС на БФШ.