Начало База данни
База Данни

Изберете година:
Информация

София(04.11 - 08.11)
ДИП студенти
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ

Регламент на Държавно първенство за студенти по шахмат – 2021 г.

1) Цел и задачи:
а) да излъчи държавните студентски шампиони – индивидуално и отборно, за мъже и жени.
б) да повиши спортното майсторство на студентите, както и техните български и международни рейтинги ЕЛО.
в) класирането ще се вземе под внимание при определяне на състава за Световното студентско първенство през 2021 г в Цюрих (заедно с още 2 най-добри резултата на кандидатите/ките)

2) Организатор:
БФ Шахмат съвместно с Асоциацията за университетски спорт „Академик” и Национална спортна академия.

3) Време и място на провеждане на състезанието:
от 04.11.2021 до 08.11.2021 г.
Новата учебна зала на НСА, до Закрити спортни съоръжения.

4) Участници:
Право на участие имат всички български студенти – редовно обучение по държавна поръчка, картотекирани в БФШ и подали заявки до 01.11.2021 г., и платили такса участие 4 лева (които ще се ползват за изчисляване на международно ЕЛО).

5) Система на провеждане:
Състезанието се провежда по Швейцарската система в 7 кръга. За направа на двойките се използва компютърната система Swiss Manager. Не се допускат рекламации относно съставянето на двойките, освен в случаите на очевидна операторска грешка. Двойките за всеки кръг ще бъдат оповестени пред залата за игра не по-късно от 20 мин. след завършване на предходния кръг.

6) Контрола за игра:
90 мин за цялата партия и по 30 секунди на ход на състезател. Ще се използват електронните часовници DGT XL.
Правило 10.2 не се прилага. (поради специфичната контрола на игра).

7) Записване на ходовете:
Всеки състезател е задължен да записва ходовете по време на цялата партия. Преди състезателят да изиграе даден ход, предишният трябва да бъде записан. Предварителното записване на хода, съгласно Правилника на ФИДЕ, е забранено.

8) Програма:
Техническа конференция – 15.00 ч. на 04.11.2021 г. - сряда
Анкетни карти се подават до 13.00 ч. в стая 318 на 3-ти етаж.

04.11. - 1-ви кръг - 15.30 ч.
05.11. - 2-ри кръг - 15.30 ч.
06.11. - 3-ти кръг - 15.30 ч.
07.11. - 4-ти кръг - 09.00 ч.
07.11. - 5-ти кръг - 15.30 ч.
08.11. - 6-ти кръг - 09.00 ч.
08.11. - 7-ми кръг - 14.30 ч.

Обявяване на резултатите и закриване на турнира: 07.11. - 19.00 ч.

Забележка: Главният съдия, съгласувано с организаторите, БФ Шахмат и домакините, си запазва правото да направи промени в предварителната програма за провеждане на състезанието при възникване на извънредни обстоятелства, напр. поради заетост на залата за игра и пр. Състезателите следва да бъдат предварително уведомени за промяната и тя трябва да бъде оповестена писмено и на видно място.

9) Класиране:
В зависимост от броя на набраните точки. В случай на равенство се прилагат следните допълнителни показатели:
1. Бухолц Медиана
2. Бухолц
3. Брой победи
4. Коефициент натрупване
5. Коефициент Зонеборн – Бергер

За отборното класиране се вземат 3 мъжки и 2 женски най-добри резултати.
Ще се обявят и комплексни победители.

10) Награди:
Мъже:
1 – купа + медал
2 – медал
3 – медал

Жени:
1 – купа + медал
2 – медал
3 – медал

Отборно класиране: купи

Парични награди: 1 700 лв.
(разпределят се според генералното класиране)

1.) 500 лв.
2.) 300 лв.
3.) 250 лв.
4.) 200 лв.
5.) 150 лв.
6.) 100 лв.
7.) 50 лв.
8.) 50 лв.
9.) 50 лв.
10.) 50 лв.

11) Ръководство на турнира:
Турнирът се ръководи от:
Радислав Атанасов - гл.съдия, Венцислав Инкьов – зам. гл.съдия.
Решенията на съдийското ръководство могат да се обжалват пред Турнирен комитет, който е в състав, както следва:

Председател:
Членове:
Резерви:

Контестациите се подават в писмен вид не по-късно от 15 минути след съдийското решение.
Те се придружават от такса в размер на 20 лева. Таксата се връчва на Председателя на Турнирния комитет.
Ако контестацията бъде уважена, сумата се връща на вносителя; ако бъде отхвърлена, сумата остава в полза на БФШ.
Решенията на Турнирния комитет са окончателни. При наличие на конфликт на интереси спрямо някой от членовете на турнирния комитет (заинтересовано лице), същият бива заменен с друг преди разглеждане на контестацията.

12) Рейтинг и звания:
Турнирът се провежда по правилата на ФИДЕ и е валиден за международен и български рейтинг.

13) Допълнителни разпоредби:
Строго се забранява да се внасят мобилни телефони и други електронни средства за комуникация, неразрешени от съдията, в зоната на състезанието.
Ако мобилният телефон на даден състезател звънне в залата за игра, на същия състезател се присъжда “загуба”. Резултатът на противника се определя от съдията.
Загуба се присъжда и на състезател, който е включил мобилния телефон само на вибрация.
Състезателите, които са завършили своите партии, се считат за зрители. Те подреждат фигурите и напускат игралното поле, с оглед създаване на най-добри условия за играещите.
Анализи на партии в залата за игра не се допускат. Ако мобилният телефон на несъстезател звънне, същият следва да бъде незабавно отстранен от залата за игра.
При отсъствие на даден състезател от 2 кръга, същият се изключва от турнира и не участва при правене на двойките.
Бланките за запис са собственост на организаторите. Състезателите предават на съдиите оригиналния екземпляр, а копието запазват за себе си.
По време на партия са забранени разговорите между състезатели, между състезатели и треньори и между състезатели и зрители.
Правилникът за шахматната игра се намира на Съдийската маса и е на разположение на състезателите.
Най-съществените промени в правилника в сила от 1-ви юли 2021 г. се намират на Съдийската маса и се закачени на видно място в залата за игра.
Анализи в залата за игра не са разрешени. Пушенето в залата за игра е абсолютно забранено.

Всички участници са запознати с регламента на Техническата конференция и се задължават да го спазват.

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ В СИЛА ЗА ТОЗИ ТУРНИР:

1. До завършването на 30-я ход състезателите нямат право да правят предложения за реми с изключение на възникнали теоретични реми позиции с разрешението на главния съдия.
2. При нарушение на това правило се налагат санкции в следните случаи:
2.1 Когато някой състезател направи неоторизирано предложение за реми и неговият съперник уведоми за това главния съдия, се наказва по реда на чл. 13 от Правилника на ФИДЕ
2.2 Когато двамата състезатели се съгласят на реми без разрешение, се фиксира служебен резултат 0:0
2.3 Когато се прави явна демонстрация от типа да се изиграят 30 хода за няколко минути, се фиксира служебен резултат 0:0

Главен съдия:
Радислав Атанасов

Зам. главен съдия:
Венцислав Инкьов

Председател на Турнирния комитет: