Начало База данни
База Данни

Изберете година:
Информация

Перник(11.03 - 20.03)
56-то ДИП Финал - жени

Р Е Г Л А М Е Н Т
НА 56-ТО ДЪРЖАВНО ИНДИВИДУАЛНО ПЪРВЕНСТВО
ПО ШАХМАТ ЗА ЖЕНИ – ФИНАЛ
10.03 – 20.03.2021 ГОД., ПЕРНИК

1. ОРГАНИЗАТОР:
Българската федерация по шахмат със съдействието на ШК „Ю. Бендерев” - Перник.

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: Да излъчи Държавната шампионка за 2021 год.

3. ДАТА И МЯСТО: Първенството се провежда от 11.03 – 20.03.2021 г. в гр.Перник.

4. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Турнирът се провежда по кръговата система - всеки срещу всеки в 11 кръга.

5. КОНТРОЛ НА ВРЕМЕТО ЗА ИГРА:
На всяка състезателка за цялата партия – по 90 минути за 40 хода и по 15 минути до края на партията с допълнително време още от първия ход по 30 секунди преди всеки изигран ход.

6. ШАХМАТНИ ЧАСОВНИЦИ:
Времето ще се измерва с електронни шахматни часовници DGT XL.

7. УЧАСТНИЦИ:
Право на участие имат следните 12 състезателки:

      Name     	     IRtg FED 
  1 GM Voiska Margarita    	2319 Lokomotiv Plovdiv 
  2 FM Jordanova Svetla    	2245 Georgi Daskalov 
  3 IM Genova Ruzka   	     2243 Lokomotiv 2021 
  4 IM Genova Lybka     	2214 Lokomotiv 2021 
  5  Raeva Elitsa     	2207 Pristis 
  6  Nikolova Adriana      2204 Spartak Pleven XXI 
  7 IM Savova Stefka  	     2189 Lokomotiv 2021 
  8 IM Chilingirova Pavlina    2184 Lokomotiv Plovdiv 
  9  Videnova Iva 		2175 Lokomotiv 2021 
 10  Andreeva Plamena    	2021 Spartak Pleven XXI 
 11  Bednikova Stefi  	     2021 Kapablanka 
 12  Stefanova Milena   	2021 Vratza 

8. ПРОГРАМА:

11 март неделя   		12.00 Техническа конференция
11 март неделя   		14.30 І  кръг
12 март	понеделник   		16.30 ІI кръг			
13 март	вторник 		     14.30 ІІI кръг			
14 март	сряда 			14.30 IV кръг			
15 март	четвъртък  		09.30 V  кръг		
15 март	четвъртък   		16.30 VI кръг		
16 март	петък 			14.00 VІI кръг		
17 март	събота 	  		14.00 VІІIкръг			
18 март	неделя   		14.30 IХ кръг
19 март	понеделник   		14.30 Х  кръг			
20 март	вторник   		10.00 ХI кръг			
20 март	вторник 		     14.30 Закриване и награждаване

Главният съдия, при необходимост и след консултации с БФ Шахмат и домакините, може да направи промяна в предварителната програма, за което състезателките следва да бъдат предварително писмено уведомени.

9. КЛАСИРАНЕ:
Класирането е в зависимост от:
Броя на спечелените точки.
В случай на равенство, се прилагат следните допълнителни показатели за определяне на по-предно класиране:

- Резултат от срещите между състезателите от същата точкова група.
- Система Койя (Броят на точките спечелени срещу всички състезатели, които имат 50 % или повече от възможните точки). Не се прилага разширената система Койя.
- Зонеборн-Бергер (Сумата от точките на противниците, срещу които състезателят е спечелил, плюс половината от точките на противниците, с които е завършил реми).
- По-голям брой победи.
- Ниво на постижение (перформанс).
Допълнителните показатели се изчисляват, съгласно заложените параметри в утвърдената от ФИДЕ компютърна програма „SWISS MANAGER”.

10. ВАЛИДНОСТ:
Шампионатът е валиден за международен и български рейтинг и има квалификационно значение.
Среден коефициент ФИДЕ – 2182.
Турнирът е от VІ - Ж категория.

Норма за международен майстор – 7.0 точки от 11 партии (при наличие на 6 противнички с международно звание).
Възможно е да бъдат покрити норми от по-малък брой партии при наличие на достатъчен брой противнички с международни звания (за норма от 9 или 10 партии са необходими 5 противнички с международно звание).

11. НАГРАДИ:
Класиралите се на първо, второ и трето място получават съответно златен, сребърен и бронзов медал.

Ще бъдат раздадени и допълнителни парични награди.

12. СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО:
Турнирът се ръководи от следния съдийски състав:
Главен съдия – Милен Петров, международен съдия, Заместник главен съдия – Огнян Антонов, съдия първа категория.
Решенията на съдийското ръководство са задължителни, но могат да бъдат обжалвани пред Турнирния комитет в състав:
Председател:гм Петър Генов
членове:гм Маргарита Войска и мм Сашо Николов
резерви:фм Светла Йорданова и гм Владимир Димитров
Контестации се подават не по-късно от 1 час след съдийското решение, придружени от такса в размер на 30 (тридесет) лв. Решението на Турнирния комитет е окончателно. В случай, че контестацията бъде уважена сумата се връща на състезателя. В случай, че бъде отхвърлена, сумата остава в полза на БФШ.

13. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ:
Лекар на турнира е д-р Йордан Стоилов.

14. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
14.1. Всички състезатели са длъжни да спазват Правилника на шахмата на ФИДЕ и настоящия Регламент и да изиграят своите партии в духа на “феър плей” (fair play).
14.2. Разговорите между състезатели, между състезатели и треньори и други лица по време на партиите са забранени.
14.3. Не се разрешава отлагането на партии.
14.4. Записването на ходовете е задължително през цялата партия.
14.5. Член 10.2 от Правилника за шахматната игра не се прилага при тази игрова контрола.
14.6. След завършване на партията, състезателите предават на съдията оригиналната бланка, подписана от двамата състезатели.
14.7. Забранено е да се правят анализи в игралната зала.
14.8. Забранява се на състезателите да отиват в залите за анализ по време на партията.
14.9. Тютюнопушенето в турнирната зала е забранено
14.10.Състезателите, които са завършили своите партии се считат за зрители, и не им се разрешава да остават в игралното поле.
14.11.Строго е забранено да се носят мобилни телефони и други електронни средства за комуникация, неразрешени от съдията, в зоната на състезанието. Ако мобилен телефон на състезател звънне или е включен на вибрация, в зоната на състезанието по време на партията, състезателят губи партията. Резултатът на противника се определя от съдията.
14.12.Снимки със светкавици или допълнително осветление се разрешават само в първите 15 минути.
14.13.Всички състезатели са запознати с регламента и се задължават да го спазват.

Главен съдия: ………………
(Милен Петров, международен съдия)

Зам. главен съдия: ……………
(Огнян Антонов, съдия първа категория)

Председател на Турнирния комитет:......
(Петър Генов, международен гросмайстор)