Начало База данни
База Данни

Изберете година:
Информация

София(24.03 - 26.03)
ДИП - студенти
Регламент на Държавно индивидуално първенство за студенти по шахмат

1) Цел и задачи:
а) да повиши спортното майсторство на студентите
б) да възстанови редовното провеждане на общостудентските първенства по шахмат
в) излъчване участниците в Световното първенство за младежи до 25 г.

2) Организатор:
БФШ съвместно с Национална спортна академия

3) Време и място на провеждане на състезанието:
от 24.03.2021 до 26.03.2021 г. в стола на НСА.

4) Участници:
Право на участие имат всички български студенти – редовно обучение по държавна поръчка поръчка (може и на платено обучение), картотекирани в БФШ и подали заявки до 20.03.2021 г. Участниците да носят студентски книжки.

5) Система на провеждане: Състезанието се провежда по Швейцарската система в 9 кръга. За направа на двойките се използва компютърната система Swiss Manager. Не се допускат рекламации относно съставянето на двойките, освен в случаите на очевидна операторска грешка. Жребият за всеки кръг ще бъде оповестен пред залата за игра не по-късно от 20 мин. след завършване на предходния кръг.

6) Контрола за игра: 30 мин за цялата партия и по 35 секунди на ход на състезател. Ще се използват електронните часовници DGT 2021 или DGT XL. Правило 10.2 не се прилага. (поради специфичната контрола на игра).

7) Записване на ходовете:
всеки състезател е задължен да записва ходовете по време на цялата партия. Преди състезателят да изиграе даден ход, предишният трябва да бъде записан. Предварителното записване на хода, съгласно последните промени в Правилника на ФИДЕ, е забранено.

8) Програма:
Техническа конференция – от 14.00 ч. на 24.03.2021.
Анкетни карти се подават до 13.00 ч. в стая 318 на 3-тия етаж.
24.03.2021 от 15.00 – 1-ви кръг
24.03.2021 от 17.30 - 2-ри кръг
25.03.2021 от 09.00 - 3-ти кръг
25.03.2021 от 11.30 - 4-ти кръг
25.03.2021 от 15.00 - 5-ти кръг
25.03.2021 от 17.30 - 6-ти кръг
26.03.2021 от 09.00 - 7-ти кръг
26.03.2021 от 11.30 - 8-ми кръг
26.03.2021 от 15.00 – 9-ти кръг
Обявяване на резултатите и закриване на турнира: 26.03.2021 – от 17.00 ч.

Забележка: Главният съдия, съгласувано с организаторите, БФШахмат и домакините, си запазва правото да направи промени в предварителната програма за провеждане на състезанието при възникване на извънредни обстоятелства, напр. поради заетост на залата за игра и пр. Състезателите следва да бъдат предварително уведомени за промяната и тя трябва да бъде оповестена писмено и на видно място.

9) Класиране:
В зависимост от броя на набраните точки. В случай на равенство се прилагат следните допълнителни показатели:

1. Бухолц Медиана (елиминират се резултатите на по един състезател – с най-много и с най-малко точки)
2. Бухолц
3. Брой победи
4. Коефициент натрупване (в случай на равенство, се елиминират резултатите от 1-я кръг, в случай на ново равенство се елиминират резултатите от 2-я кръг и т.н. до последния кръг, в който се нарушава равенството)
5. Коефициент Зонеборн – Бергер

10) Награди:
за мъже:
1 – купа, медал + 300 лв,
2 – медал + 250 лв,
3 – медал + 200 лв,
4 – 150 лв,
5 – 100 лв.

за жени:
1 – купа, + 100 лв,
2 – 50 лв.

Ще бъде дадена награда – купа за най-безкомпромисен състезател/ка с образа на богинята на победата НИКЕ.

11) Ръководство на турнира:
Турнирът се ръководи от: Радислав Атанасов - гл.съдия. Решенията на съдийското ръководство могат да се обжалват пред Турнирен комитет.
Контестациите се подават в писмен вид не по-късно от 15 минути след съдийското решение. Те се придружават от такса в размер на 20 лева. Таксата се връчва на Председателя на Турнирния комитет. Ако контестацията бъде уважена, сумата се връща на вносителя; ако бъде отхвърлена, сумата остава у организаторите. Решенията на Турнирния комитет са окончателни. При наличие на конфликт на интереси спрямо някой от членовете на турнирния комитет (заинтересовано лице), същият бива заменен с друг преди разглеждане на контестацията.

11) Рейтинг и звания:
Турнирът се провежда по правилата на ФИДЕ и е валиден за български рейтинг и звания.

12) Допълнителни разпоредби: Дисциплина.
а) строго се забранява да се внасят мобилни телефони и други електронни средства за комуникация, неразрешени от съдията, в зоната на състезанието. Ако мобилният телефон на даден състезател звънне в залата за игра, на същия състезател се присъжда “загуба”. Резултатът на противника се определя от съдията. Загуба се присъжда и на състезател, който е включил мобилния телефон само на вибрация. Състезателите, които са завършили своите партии, се считат за зрители. Те подреждат фигурите и напускат игралното поле, с оглед създаване на най-добри условия за играещите. Анализи на партии в залата за игра не се допускат. Ако мобилният телефон на несъстезател звънне, същият следва да бъде незабавно отстранен от залата за игра.

1. При отсъствие на даден състезател от 2 кръга същият се изключва от турнира и не участва при правене на жребия
. 2. Бланките за запис са собственост на организаторите. Състезателите предават на съдиите оригиналния екземпляр, а копието запазват за себе си.
3. По време на партия са забранени разговорите между състезатели, между състезатели и треньори и между състезатели и зрители.
4. Правилникът за шахматната игра се намира на Съдийската маса и е на разположение на състезателите.
5. Най-съществените промени в правилника в сила от 1-ви юли 2021 се намират на Съдийската маса и се закачени на видно място в залата за игра.
6. Анализи в залата за игра не са разрешени.
7. Пушенето в залата за игра е абсолютно забранено.
8. Всички участници са запознати с регламента на Техническата конференция и се задължават да го спазват.

Гл.съдия: Радислав Атанасов

Заместник главен съдия : гм Венцислав Инкьов