Начало База данни
База Данни

Изберете година:
Информация

София(16.12 - 17.12)
5-ти Мемориал Йордан Григоров

5-ти Мемориал Йордан Григоров

София 16-17.12.2021г.
1. Цел и задачи:
Турнирът се провежда в памет на Йордан Григоров и с цел да се повиши спортното майсторство на шахматистите и популяризира играта.

2. Организатори:
Турнирът се организира от ШК К.Бадев със съдействието на БФ Шахмат.

3.Дати и място:
Турнирът се провежда от 16 до 17 декември Университет по Архитектура,Строителство и Геодезия /новата сграда/.

4. Програма:
16.12.събота
до 12.00 - регистрация на участниците
12.15 - техническа конференция
13.00-14.00 - 1 кръг
14.30-15.30 - 2 кръг
16.00-17.00 - 3 кръг
17.30-18.30 - 4 кръг

17.12. неделя
10.00-11.00 - 5 кръг
11.30-12.30 - 6 кръг
14.00-15.00 - 7 кръг
15.30 - награждаване и закриване

Забележка: В случай на необходимост, организаторите си запазват правото на промяна на времето за начало на кръговете.

5.Участници:
Право на участие в турнира имат всички шахматисти, заплатили турнирна такса, както следва:
10 лв. – За деца,ученици,студенти,ветерани над 60год. и инвалиди.
15 лв. – За всички останали останали български шахматисти

6.Система на провеждане:
Турнирът се провежда по швейцарска система в 7 кръга. За съставяне на двойките, се използва компютърната програма Swiss Perfect 98. Двойките за всеки следващ кръг ще бъдат поставяни не по-късно от 15 минути, след завършването на предишния кръг пред турнирната зала.
Контрола на игра: - 30 минути на състезател за завършване на партията.
Класиране: Класирането е в зависимост от броя на набраните точки. В случай на равенство са в сила следните допълнителни показатели:
-коефициент Бухолц - медиана
- коефициент Бухолц
- брой победи
- коефициент Натрупване

9.Награди:
І награда - 250 лв.
ІІ награда - 180 лв.
ІІІ награда - 120 лв.
ІV награда - 80 лв.
V награда - 70 лв.
VІ награда - 60 лв.
VІІ награда - 50 лв.
VІІІ награда - 40 лв.

Cпециални награди:
- За най-добре представила се шахматистка - 50 лева
- За най-добре представили се млади шахматисти
- До 16 години - 40 лева
- До 12 години - 40 лева
- За най-добре представил се ветеран над 60 години - 50 лв
- други специални награди в размер на 200 лева.

Наградите не се делят, а се дават по турнирен коефициент. В случай, че един състезател може да вземе две награди, той получава по-голямата или тази по крайно класиране.

Заявки за участие и допълнителна информация:
Кирил Бадев - тел:0887780766 email: [email protected]