Начало База данни
База Данни

Изберете година:
Информация

София(24.04 - 03.05)
ДИП 68-ми финал за мъже
Р Е Г Л А М Е Н Т
НА 68-ТО ДЪРЖАВНО ИНДИВИДУАЛНО ПЪРВЕНСТВО ПО ШАХМАТ ЗА МЪЖЕ – ФИНАЛ
1.ОРГАНИЗАТОР: Българската федерация по шахмат със съдействието на хотел “Рила”.
2.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: Да излъчи републиканския шампион за 2021 г. и повиши спортното майсторство 
на шахматистите.
3.ДАТА И МЯСТО: Провежда се от 24 април до 4 май 2021 г., в град София, хотел “Рила”, зала 3.
4.СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Турнирът се провежда по кръговата система - всеки срещу всеки в 13 
кръга, при контрола на времето за игра – новата официална контрола на ФИДЕ - 90 минути и 
30 секунди допълнително на състезател преди всеки изигран ход за цялата партия. Играе се 
с електронни часовници DGT XL. Състезателите са длъжни да записват ходовете по време на 
цялата партия.Член 10.2 от Правилника за шахматната игра не се прилага при тази игрова контрола.
5.УЧАСТНИЦИ: Право на участие имат следните 14 състезатели:
Звание  Състезател		Клуб			 ЕЛО ФИДЕ 	ЕЛО БФШ		     
1. гм Васил Спасов			Давидов, Сандански		 2542	     2520
2. гм Крум Георгиев		Локомотив, София		 2461	     2475
3. гм Петър Генов 			Локомотив, Пловдив 	 2483	     2460 
4. мм Иван Чепаринов		Локомотив, София		 2555	     2435
5. гм Борис Чаталбашев 		Локомотив, София		 2543	     2485
6. гм Атанас Колев 		Давидов, Сандански		 2540	     2510 
7. мм Юлиян Радулски	 	Локомотив 2021, Пловдив 	 2497	     2440
8. мм Живко Братанов		Локомотив 2021, Пловдив  	 2427	     2390 
9. гм Владимир Димитров 		Локомотив 2021, Пловдив	 2459	     2465
10.мс Красимир Русев		Плевен ХХІ, Плевен		 2395       2450
11.мс Валентин Йотов		Дракон, Плевен		 2342	     2255
12.мс Момчил Николов		Плевен ХХІ, Плевен		 2364       2355
13.мм Димитър Дочев		Даршанс, Пловдив		 2359       2340
14.мс Григор Григоров		Локомотив 2021, Пловдив	 2275       2250
6.ПРОГРАМА: 
24 април (събота)		11 часа – Техническа конференция 
			15 часа – 1 кръг 
25 април (неделя)		15 часа – 2 кръг
26 април (понеделник)	15 часа – 3 кръг
27 април (вторник)		15 часа – 4 кръг
28 април (сряда)		10 часа – 5 кръг
  		     17 часа – 6 кръг
29 април (четвъртък)	15 часа – 7 кръг
30 април (петък)		15 часа – 8 кръг
01 май (събота)		10 часа – 9 кръг
			17 часа – 10 кръг
02 май (неделя)		15 часа – 11 кръг
03 май (понеделник)	15 часа – 12 кръг
04 май (вторник)		11 часа – 13 кръг
			15 часа – Официално закриване и награждаване
Главният съдия, при необходимост, след консултации с БФ Шахмат и домакините от хотел “Рила”, 
може да направи промяна в предварителната програма, за което състезателите следва да бъдат 
предварително писмено уведомени.
7.КЛАСИРАНЕ: Класирането е в зависимост от броя на спечелените точки. В случай на равенство, 
като допълнителен показател за определяне на по-предно класиране ще се прилага Система Койя 
(Резултат срещу състезателите, които имат 50 % и повече от възможните точки). Ако равенството 
продължава, ще се прилага разширената система Койя – вж. Приложение 1.
8.ШАМПИОНАТЪТ е валиден за международен и вътрешен рейтинг и има квалификационно значение.
Среден коефициент ФИДЕ – 2446. 
Турнирът е от VІІІ категория. 
Норма за международен гросмайстор – 9.5 точки от 13 партии.
Норма за международен майстор – 7.0 точки от 13 партии.
9. НАГРАДИ:
Класиралите се на първите три места добиват право на участие в Европейското индивидуално 
първенство за мъже в Анталия (Турция) 14 до 31.05.2021 г. за сметка на БФШ. 
Класиралите се на първо, второ и трето място получават съответно златен, сребърен и бронзов 
медал. Победителят получава купа на шампион на България.	
Допълнителни парични награди: 
1 място – 2021 лв., 2 място – 1200 лв., 3 място – 800 лв., 
4 място – 500 лв., 5 място – 450 лв., 6 място – 400 лв., 7 място – 350 лв. 	   
Класиралите се от 8 до 14 място получават по 50 лв. на спечелена точка. 
Наградите не се делят и се дават в зависимост от турнирния коефициент.
От наградите се удържа данък, съгласно българското законодателство.
10.СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО: Турнирът се ръководи от следния съдийски състав: 
Главен съдия – инж. Здравко Недев, международен съдия на ФИДЕ и 
Зам. главен съдия – мс Николай Тодоров, съдия републиканска категория. 
Решенията на съдийското ръководство са задължителни, но могат да бъдат обжалвани пред 
Турнирния комитет в състав: 
Председател: 
членове:
резерви: 
Контестации се подават не по-късно от 1 час след съдийското решение, придружени 	   
от такса в размер на 30 лв. Решението на Турнирния комитет е окончателно. 
В случай, че контестацията бъде уважена сумата се връща на състезателя. 
В случай, че бъде отхвърлена, сумата остава в полза на БФШ.
11.МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ: Лекар на турнира е д-р Костадин Проданов.
12.ДИСЦИПЛИНА: 
12.1.Тютюнопушенето в турнирната зала, както и разговорите между състезатели, между състезатели 
и треньори и други лица по време на партии е абсолютно забранено. 
12.2.Отлагане на партии не се допуска по никаква причина. 
12.3.Ползването на мобилни телефони в залата за игра е абсолютно забранено. При нарушение 
състезателят се наказва със загуба в съответната партия. 
12.4.Анализи на партии в залата за игра не се допускат. 
12.5.Състезателите предават на съдията оригиналната бланка, подписана от двамата състезатели 
след всяка партия.
12.6.Снимки със светкавици или допълнително осветление се разрешават само в първите 15 минути.
Всички състезатели са запознати с регламента и се задължават да го спазват.
Главен съдия: ……………… (Здравко Недев)			  
Зам. гл. съдия: ……………(Николай Тодоров)
Председател на Турнирния комитет: