Начало База данни
База Данни

Изберете година:
Информация

Русе(17.03 - 21.03)
ДИП - девойки до 18г.
1.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: Турнира се провежда с цел излъчване на шампионката на Република България по шахмат за девойки ст. в. до 18 г. за 2021 г. и с цел повишаване на майсторството и квалификацията на шахматистките. Основен организатор е БФ Шахмат и ШК ”ПРИСТИС”- гр.Русе 
2.СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Турнира се провежда по швейцарска система в 9 кръга. За направа на двойките се използва компютърна програма SWISS PERFECT 98. Контролата за игра е 90 минути + 30 секунди за всеки изигран ход на състезател за завършване на партията. 
3.МЯСТО И ПРОГРАМА: Турнира се провежда в град Русе, хотел НАЦИОНАЛ, ул. Николаевска 51, тел. 824120 при следната програма:
Програма:
сряда      17 Март   13.00 – Техническа конференция 
                     15. 30 – 1 кръг
четвъртък   18 Март   9. 30 – 2 кръг
                     15. 30 – 3 кръг
петък      19 Март   15. 30 – 4 кръг
събота      20 Март   9. 30 – 5 кръг 
                     15. 30 – 6 кръг
неделя      21 Март  08. 30 – 7 кръг
                     12. 30 – Официално закриване 
4.Участнички: Право на участие имат всички лицензирани шахматистки , родени след 1.1.1986 г. 
5.КЛАСИРАНЕ: Класирането е в зависимост от набраните точки. В случай на равенство се прилагат следните допълнителни показатели: 
а/БУХОЛЦ- МЕДИАНА (елиминират се резултатите на по една състезателка - с най-много и най-малко точки), 
б/ БУХОЛЦ
в/ БРОЙ ПОБЕДИ
г/ коефициент НАТРУПВАНЕ. (В случай на равенство се елиминират резултатите от 1-вия кръг . Който състезателка има по-висок сбор точки има по-предно класиране. В случай на ново равенство се елиминират резултатите от втория кръг и т.н. до последния) ,
6.СЪДИЙСТВО: Турнирът се ръководи от следния съдийски състав: Гл.съдия: Димитър Илиев и зам. главен съдия Румен Раев.
Решенията на съдиите могат да бъдат обжалвани пред турнирен комитет в състав: Председател: мм Костадин Ангелов и членове: мс Стефи Бедникова и кмс Ива Виденова и резерва мс Светла Йорданова,
не по-късно от 30 минути след съдийското решение, при внесена такса за контестация в размер от 20 лв. . Таксата трябва да се връчи на Председателя на турнирния комитет. Ако контестацията е уважена, сумата ще бъде върната веднага. Ако контестацията е отхвърлена, сумата остава в полза на БФШ.
7.НАГРАДИ: Класиралите се на първо, второ и трето място се награждават съответно със златен, сребърен и бронзов медал. Шампионката получава купа.
8.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 
8.1 Записването на ходовете е задължително през цялата партия
8.2 Не се разрешава отлагането на партии
8.3 Състезателките предават на съдията оригиналните бланки, подписани от двамата състезатели след всяка партия
8.4 Забранено е да се правят анализи в игралната зала.
8.5 Състезателките, които са завършили своите партии се считат за зрители, и не им се разрешава да останат в игралното поле.
8.6 Използването на мобилни телефони в игралната зала и по време на партиите е забранено. Нарушаването на това правило ще бъде наказвано съгласно чл.13.4 от Правилника на шахмата и води до загуба на партията от състезателката или отстраняване от залата за игра по време на целият турнир за треньори и родители.
8.7 Влизането в игралното поле е разрешено само на състезателките и съдиите.
8.8 По време на партията състезателката може да разговаря само със съдията или с противника, доколкото е разрешено от Правилника на шахмата.
8.9 Правилникът на ФИДЕ за шахматна игра е на разположение на състезателките.
8.10 Медицинско обслужване по време на състезанието е осигурено. 
Доктор на турнира: Д-р Лазаров 0888548064
Всички участници са запознати с регламента на състезанието на техническата конференция и се задължават да го спазват.
Гл.съдия: Димитър Илиев 0888 955542 / (О2)9876927
Зам. Гл. Съдия: Румен Раев 0888 281674 / (О82)443004
Председател на турнирен комитет: мм Костадин Ангелов 
Членове: мс Стефи Бедникова
         кмс Ива Виденова
Резервен член: мс Светла Йорданова