Начало Календар

Календар
Преглед на турнир


Тетевен (20.08 - 28.08.2021)

16-ти Опен
Информация Класиране Партии

XVI МЕЖДУНАРОДЕН ШАХ ФЕСТИВАЛ \"ТЕТЕВЕН - РИБАРИЦА 2021\"

МЯСТО ЗА ИГРА:
Залите на хотел \"Рибарица\"

РЕГЛАМЕНТ:
Турнирът ще се проведе в 9 /девет/ кръга по Швейцарска система.
Контрола за игра - 2 /два/ часа на състезател за завършване на партията.
Важи за международно ЕЛО. Играещите с бели фигури или с чужденец осигуряват шахматен часовник.

ПРОГРАМА НА ТУРНУРА:

20 август 14.30 ч. - I кръг		25 август 14.30 ч. - VI кръг
21 август 14.30 ч. - II кръг	26 август 14.30 ч. - VII кръг
22 август 14.30 ч. - III кръг	27 август 14.30 ч. - VIII кръг
23 август 14.30 ч. - IV кръг	28 август 14.30 ч. - IX кръг
24 август 14.30 ч. - V кръг
НАГРАЖДАВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ:
12.30 ч. на 28 август 2021 год.

НАГРАДИ:
за 3000/три хиляди лева

I   - 700 лв	IV - 300 лв	VII  - 100 лв	X    - 60 лв
II  - 600 лв	V  - 200 лв	VIII - 80 лв	XI   - 50 лв
III - 400 лв	VI - 150 лв	IX   - 70 лв	XII  - 50 лв
						XIII - 30 лв
Най-млад участник - 20 лв, най-стар участник - 20 лв
Най-добре класирали се: - мъж над 60г. - 30 лв, жена - 30 лв
девойка до 18г. - 20 лв, юноша до 18г. - 20 лв
- От Тетевенска община:
- Мъж - 30 лв, Девойка - 20 лв, Юноша - 20 лв.

КЛАСИРАНЕ:
Наградите не се делят при равенство на точките.
Класирането се извършва по следните показатели:
1. Натрупване съгласно ФИДЕ;
2. Повече победи с черните фогури;
3. Бухолц.

ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ:
19 август 20.00 ч. - Конферентна зала - хотел \"Рибарица\"

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Всички шахматисти без ограничение на пол и възраст.
Турнирна такса: чужденци - 30DM, българи - 15лв, ученици, студенти

СРОК ЗА ЗАЯВКИ:
до 10 август на адрес:

5700, гр. Тетевен ул. \"Васил Йонков\" No 4
Михал Василев Минковски тел.: 0678/3 761
България, община Тетевен, Хотел \"Рибарица\"
Тел./факс: 0678/4721. 06902/2302, 2318

РЕГИСТРАЦИЯ:
Конферентна зала на хотел \"Рибарица\" до 20.00 ч. на 19 август 2021г.

НАСТАНЯВАНЕ:
хотел \"Рибарица\"
- стаи с 3 и 4 легла - 6 лв на легло
- стаи с 2 легла - 10 лв на легло
- ста с двойки с ТУ - 15 лв на легло
- Апартаменти - 50 лв

ЗА ЧУЖДЕНЦИ:
- стаи с две легла - $10 на легло
- стаи с две легла с TV - $15 на легло
- Апартамент - $50 лв

УСЛОВИЯ ЗА ХРАНЕНЕ:
- За българи - закуска, обяд и вечеря - 10 лв
- За чужденци - закуска, обяд и вечеря - $10
- Може да се направи и свободна консумация.

 

XVI INTERNATIONAL CHESS FESTIVAL \"TETEVEN - RIBARITZA 2021\"

PLACE OF THE TOURNAMENT:
The halls ot The Ribaritza Hotel

REGULATIONS:
The Tournament will be held according to the Swiss system of nine rounds.
The time for a play is two hours per participant for a play. Valid for International ELO. Those, playing the white gifures or vs. a foreigner provide the chess-watch.

PROGRAM:

August 20th - 2.30 PM - 1st Round		August 25th - 2.30 PM - 6th Round
August 21st - 2.30 PM - 2nd Round		August 26th - 2.30 PM - 7th Round
August 22nd - 2.30 PM - 3rd Round		August 27th - 2.30 PM - 8th Round
August 23rd - 2.30 PM - 4th Round		August 28th - 2.30 PM - 9th Round
August 24th - 2.30 PM - 5th Round
END OT THE TOURNAMENT AND AWARDING:
August 28th - 12.300 PM

Prize Fund:
- 3000 Lv.

I   - 700 lv	IV - 300 lv	VII  - 100 lv	X    - 60 lv
II  - 600 lv	V  - 200 lv	VIII - 80 lv	XI   - 50 lv
III - 400 lv	VI - 150 lv	IX   - 70 lv	XII  - 50 lv
						XIII - 30 lv
The youngest, as well as the oldes participants will be awarded 20 lv. The best scoring participants az follows:
A man above 60 years of age - 30 lv, A woman - 30 lv A girl till 18 years of age - 20 lv, A boy of 18-20 lv.
Teteven municipality: a man - 30 lv;
A girl - 20 lv, a boy 20 lv.

POSITION:
In case participants have equal total score, prizes ate not shared.
Final positioning is done according to the following ruler:
1. Scores accumulation according to FIDE;
2. More wins with the blacks;
3. Buholtz.

TECHNICAL CONFERENCE:
Conference hall of \"Ribaritza\" Hotel: 20.00 h, 19th of August 2021

RIGHT OF PARTICIPATION:
All Bulgarian and foreign citizens have the right to participate, disregarding age or sex. The participation fee for foreigners is 30DM;
for Bulgarians - 15 lv.; for srudents and pensioners - 10 lv.

APPLICATION DEADLINE:
10th of August 2021 Applications should be send to:
Bulgaria, Michail Vassilev Minkovsky
5700 Teteven 4 Vassil Jonkov St.; Tel. 37-61

Bulgaria, Teteven minicipality,
\"Ribaritza\" Hotel, Tel. +359 6902/2318; 2302, Fax +359 678/ 4721