Начало Новини
Преглед Новина
Зонални първенства за 2021 г.

Съгласно решение на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат от свое заседание от 28.07.2021 г., БФ Шахмат публикува периодите за провеждането на зоналните първенства през 2021 година:

1) 01-02.10.2021
2) 07-09.10.2021
3) 11-13.11.2021
4) 25-27.11.2021
5) 09-11.12.2021

Във връзка с това, всички зонови координатори следва да представят в БФ Шахмат програми със съответните регламенти за провеждането на първенствата в зоните!