Warning: Failed opening 'functions.html' for inclusion (include_path='./:/usr/local/lib/php') in /home/chessbg/chessbg-www/header_footer.html on line 7
CHESSBG.COM
Структура на БФШ
Документи
Календар
Архив
Ело
Клубове
Съдийство
Шахматна мисъл
Библиография
Лични страници
Интернет връзки
Връзка с Б Ф Ш
Форум
Mobikom McDonald's Bulgaria
CocaCola Danone


Автор ©
Живко Кайкамджозов
ISBN 954 8782 15 4

София, бул. Хр. Бoтeв, 39
тел.: 02/951 63 03

2021г.
2021г.
ПРЕДГОВОР

Влакът от Пловдив пристигна навреме. Опасенията ми, че мога да изпусна непознатия гост се разсеяха още щом видях да слиза слаб, дребничък юноша с продълговато лице - точно както го бе описал Стефан Мечкаров. Беше гологлав, с тъмночерна коса и ученическа униформа. Държеше малък куфар и преметната на ръката лека горна дреха. Както се досещате - това беше Георги Пеев Трингов, юношата, когото очаквах. Той обгърна с поглед малцината посрещачи и веднага се ориентира вярно в "позицията", защото се запъти уверено към мен. Запознахме се. Гостът бе мълчалив. Докато пътувахме с трамвая към редакцията на сп. "Шахматна мисъл" (ул. "Ст. Караджа" No 5 - до Централната поща), не се зададе нито един въпрос. А на моите отговаряше лаконично. Колкото и да се мъчех, не успях да доловя в думите му и нотка на повишено самочувствие, да не говорим за възгордяване, което би било съвсем естествено за един 16-годишен юноша, победител в такъв престижен турнир като Пловдивския полуфинал за републиканско първенство. И станал новият хит в българския шахмат.
Скромността на Трингов ме впечатли силно и спечели безрезервно. И от следващия ден аз станах един от най-ревностните му привърженици на турнира за XVIII п-во на България през 1953г.

От автора