Начало Новини
Преглед Новина
Отчетни документи на ШК - 2021

1.Съдържателен отчет за спортно - състезателната дейност на клуба за 2021 година

2.Финансов отчет на клуба за 2021 година:

2.1.Отчет за приходите и разходите за 2021 година
2.2.Отчет за паричния поток за 2021 година
2.3.Отчет за собствения капитал за 2021 година
2.4.Счетоводен баланс за 2021 година

3.Формуляр за оценка дейността на клуба за 2021 година:

3.1.Формуляр N 1 за 2021 година
3.2.Формуляр N 2 за 2021 година


Всички документи трябва да бъдат надлежно заверени с подпис и печат!