Начало База данни
База Данни

Изберете година:
Класиране

Слънчев бряг(03.05 - 09.05)
ДИП юноши 8,10,12,14,16,18 г.

Момчета до 8 г.

Rank Name      Rtg Club         Pts BH. BH. vict 
  1 N. Hristov    0 CSKA Sofia      6½ 21½ 30½ 6  
  2 K. Karaivanov  0 Septemvri 94 Glozhene 6 21 30  6  
  3 G. Slavkov    0 Victory Blagoevgrad  5 21 29  5  
  4 A. Petkov    0 Pleven XXI Pleven   4½ 20 28  4  
  5 V. Petrov   1794 IVIS Sofia       4 23 31  4  
  6 B. Petkov    0 Lokomotiv Plovdiv   4 19½ 27½ 4  
  7 M. Kolovski   0 CSKA Sofia       4 18½ 26  4  
  8 V. Velichkov   0 Badev Sofia      4 18½ 26  3  
  9 S. Uzunov    0 64 Stara Zagora    4 16 21½ 4  
 10 P. Petar     0 Burgas Burgas     4 13½ 21½ 4  
 11 I. Baninski   0 Lokomotiv Mezdra    3 16½ 24½ 3  
 12 A. Stojanov   0 G.Daskalov       3 16½ 24  2  
 13 S. Ivanov    0 Burgas Burgas     3 16 22½ 2  
 14 D. Gospodinov  0 Kazanlak Kazanlak   2 17 23½ 1  
 15 K. Peev     0 Varna Varna      2 17 22½ 1  
 16 A. Filipov    0 SCSH Sofia       2 15½ 21  1  
 17 M. Penev     0 Kazanlak Kazanlak   2 12 17½ 1  

Момчета до 10 г.

Rank Name      Rtg Club           Pts BH. BH. vict 
  1 M. Nikolov    0 Pleven XXI Pleven     8 40½ 51½ 7  
  2 V. Valev    1644 Burgas Burgas       7½ 40½ 52½ 6  
  3 D. Dereshki    0 Pleven XXI Pleven     7½ 37½ 47  7  
  4 D. Daskalov  1769 CSKA Sofia         6 41 53  6  
  5 D. Mirchev    0 Shumen 2021 Shumen     6 35½ 46  6  
  6 G. Peev      0 Varna Varna        6 35½ 46  5  
  7 A. Andreev    0 Pleven XXI Pleven     5½ 39 51  4  
  8 N. Getov     0 Badev Sofia        5½ 33½ 43½ 5  
  9 V. Najdenov    0 Tangra Pleven       5 35½ 46  5  
 10 A. Rusev     0 Pleven XXI Pleven     5 33½ 45  4  
 11 V. Parvanov    0 Pleven XXI Pleven     5 33½ 44½ 4  
 12 I. Zashev   1756 Victory Blagoevgrad    5 33 41½ 4  
 13 V. Samardzhiev  0 Kapablanka Dupnica     5 32 40½ 5  
 14 R. Nikolov    0 CSKA Sofia         5 31 39½ 4  
 15 I. Dimitrov    0 Slavia Sofia       4½ 35½ 47  4  
 16 D. Ganev     0 Tsarevets V.Turnovo    4½ 34 44  4  
 17 M. Tsvetanov   0 IVIS Sofia        4½ 25½ 33  3  
 18 I. Andreev    0 Pleven XXI Pleven     4 32½ 41½ 3  
 19 K. Gerdzhikov   0 G.Daskalov Varna      4 30 40  4  
 20 K. Todorov    0 Kaisa Varna        4 29½ 37  2  
 21 D. Ali      0 Spartak Pleven XXI     4 28½ 35  2  
 22 T. Tjuskalev   0 Ivajlovgrad Ivajlovgrad  4 27½ 35½ 2  
 23 M. Shurliev    0 SCSH Sofia         4 24½ 33  3  
 24 A. Zlatev     0 SCSH Sofia         4 23½ 29½ 2  
 25 D. Delchev    0 Svilengrad 2021 Svilengra 3½ 31½ 43  3  
 26 S. Atanasov    0 Svilengrad 2021 Svilengra 3 30½ 39  2  
 27 T. Vasilev    0 Lokomotiv Plovdiv     3 27½ 35  2  
 28 M. Vasilev    0 Lokomotiv Plovdiv     3 27 34½ 2  
 29 E. Georgiev    0 Septemvri 94 Glozhene   3 25½ 32  2  
 30 I. Todorov    0 Ivajlovgrad Ivajlovgrad  3 24 30  1  
 31 N. Stefanov    0 SCSH            2 23½ 33½ 1  

Момчета до 12 г.

Rank Name      Rtg Club           Pts BH. BH. vict 
  1 A. Monev   1951 Silistra Silistra     7½ 40½ 51½ 7  
  2 I. Stoyanov  2021 IVIS Sofia        7½ 39½ 52  7  
  3 A. Atanasov   0 Pleven XXI Pleven     6½ 39½ 52  6  
  4 H. Vrigazov  1722 Spartak Pleven XXI    6½ 34 45  5  
  5 S. Georgiev   0 Pleven XXI Pleven     6 37½ 48  6  
  6 I. Garnizov   0 Pleven XXI Pleven     6 36 47  4  
  7 K. Krastev    0 SCSH Sofia         6 30½ 39½ 6  
  8 K. Jordanov  1745 Tsarevets V.Turnovo    5½ 41½ 52  4  
  9 T. Zashev   1850 G.Daskalov Varna     5½ 39½ 50  5  
 10 E. Georgiev   0 Badev Sofia        5½ 37 45  5  
 11 D. Ninchev  1793 Burgas Burgas       5 43½ 56  5  
 12 H. Kolev     0 Spartak Pleven XXI     5 37 47  5  
 13 B. Stefanov   0 Pleven XXI Pleven     5 35 46  5  
 14 K. Jankov    0 Pleven XXI Pleven     5 34 44  4  
 15 V. Marinov    0 Pleven XXI Pleven     5 33 41½ 4  
 16 J. Jameliev   0 Tsarevets V.Turnovo    5 32 39  4  
 17 N. Marinov    0 64 Stara Zagora      5 30 39  5  
 18 D. Sirkov    0 SCSH Sofia         5 30 38  5  
 19 N. Hristov    0 64 Stara Zagora      5 27½ 36½ 5  
 20 E. Todorov    0 Energia 21 Dobrich    4½ 33½ 43  4  
 21 G. Tsekov    0 Pleven XXI Pleven     4 34 42  4  
 22 I. Arshinkov   0 SCSH Sofia         4 30 38  4  
 23 Z. Dobrev    0 Chirpan Chirpan      4 28 36  4  
 24 Z. Savov     0 Chirpan Chirpan      4 28 36  4  
 25 H. Hristov    0 Shumen 2021 Shumen    3½ 30 38  3  
 26 E. Enchev    0 Svilengrad 2021 Svilengra 3½ 30 36½ 3  
 27 A. Atanasov   0 Energia 21 Dobrich    3½ 28½ 36½ 3  
 28 M. Donev     0 Chirpan Chirpan      3½ 27 32½ 3  
 29 K. Kostov    0 G.Daskalov Varna     3½ 25 32  3  
 30 V. Dobrev    0 Slavia Sofia       3½ 20 25½ 3  
 31 A. Zheljazkov  0 Slavia Sofia        3 29 38  3  
 32 D. Mateev    0 SCSH Sofia         3 26½ 33½ 2  
 33 D. Popov     0 Slavia Sofia        3 25½ 31½ 2  
 34 P. Georgiev   0 Ivajlovgrad Ivajlovgrad  2 24 29½ 2  
 35 B. Barakov    0 SCSH Sofia        1½ 25½ 31  1  
 36 I. Todorov    0 SCSH Sofia         ½ 22½ 29½ 0  

Момчета до 14 г.

Rank Name      Rtg Club           Pts BH. BH. vict 
  1 S. Andreev  1945 Svilengrad 2021 - Svileng 8½ 37 47½ 8  
  2 V. Sofranov  1862 Ivis - Sofia       7½ 34½ 44  7  
  3 V. Krastev  1923 Pleven XXI - Pleven    6 38½ 49  5  
  4 G. Kirkov   1891 Ricar - Sofia       6 37 48  4  
  5 R. Todorov  1628 Abritus - Razgrad     5½ 35½ 47½ 5  
  6 K. Stoimenov   0 Badev - Sofia       5½ 33½ 45½ 5  
  7 D. Karadaliev 1832 Energia 21 - Dobrich    5 36 48  4  
  8 V. Kostadinov  0 Spartak Pleven XXI - Plev 5 30 38  4  
  9 I. Bukovski  1908 Pleven XXI - Pleven    4½ 36½ 48½ 3  
 10 T. Titov     0 Energia 21 - Dobrich   4½ 35 46  3  
 11 R. Rajchev  1800 Lokomotiv 2021 Plovdiv  4½ 33½ 45½ 3  
 12 R. Sanovski  1752 Spartak Pleven XXI - Plev 4½ 31 39½ 3  
 13 I. Ljubomirov  0 CSKA - Sofia       4½ 30½ 39  3  
 14 D. Stefanin   0 CSKA - Sofia       4½ 29 36  3  
 15 I. Georgiev   0 Badev - Sofia       4½ 27 34  4  
 16 S. Stanchev   0 Ivajlovgrad - Ivajlovgrad 4½ 24 30  4  
 17 H. Kocelov  1744 Victory - Bl.grad     4 27 32½ 3  
 18 I. Georgiev   0 Septemvri 94 - Glodzhene 3½ 32 40½ 2  
 19 I. Stefanov   0 Shumen 2021 - Shumen   3½ 30½ 40  2  
 20 N. Sabkov    0 Lokomotiv - Mezdra    3½ 26 32½ 3  
 21 I. Ivanov    0 Septemvri 94 - Glodzhene  3 27 36½ 2  
 22 D. Mitkov    0 Svilengrad 2021 - Svileng 2½ 28 35  2  
 23 R. Jovchev    0 G.Daskalov - Varna     2 26 33  2  
 24 D. Ninov     0 Lokomotiv - Mezdra     1 26½ 36  1  

Момчета до 16 г.

Rank  Name     Rtg Club           Pts BH. BH. vict 
  1  T. Janev   2202 Kaisa - Varna       6 20½ 29  5  
  2  S. Ivanov L 2141 G.Daskalov - Varna    5½ 21½ 30½ 4  
  3 FM M. Bojchev  2369 Dunav - Ruse       5½ 19½ 28  5  
  4  P. Janev   1946 Kaisa - Varna      4½ 20 26½ 4  
  5  N. Dobrev  2021 Dobrich - Dobrich     4 18½ 27½ 3  
  6  A. Iliev    0 Energia 21        4 18½ 25  3  
  7  V. Jovov   1986 Victory - Bl.grad     4 16 22  3  
  8  V. Dimov    0 Energia 21 - Dobrich   4 15½ 23½ 3  
  9  S. Veselinov 1883 Ivis - Sofia       3½ 19 26  3  
 10  B. Angelov  1950 Shumen 2021 - Shumen   3 19½ 26  3  
 11  G. Galunov  1527 Victory Bl.grad      3 17½ 23½ 1  
 12  S. Simeonov 1868 Shumen 2021 - Shumen   2 16 20  1  
 13  D. Penev   1869 Varna - Varna      1½ 17 23½ 0  
 14  T. Ochkov  1987 Kazanlak - Kazanlak   1½ 16½ 24  1  
 15  A. Angelov   0 Septemvri 94 - Glodzhene 1 16 22  0  

Момчета до 18 г.

Rank Name       Rtg Club           Pts BH. BH. vict 
  1 I. Enchev    2304 Abritus - Razgrad     7½ 37½ 48½ 6  
  2 L. Katov    2278 Spartak Pleven XXI - Plev 7 36½ 48  5  
  3 N. Vlashki   1933 SCSH - Sofia        7 36½ 47  5  
  4 P. Vasilev   2021 Spartak Pleven XXI - Plev 5½ 38 49½ 4  
  5 S. Georgiev   2021 Abritus - Razgrad     5½ 36½ 48  4  
  6 D. Kirov    2140 Kazanlak - Kazanlak    5½ 36 46½ 5  
  7 A. Andreev   1875 Spartak Pleven XXI - Plev 5 27½ 35  3  
  8 R. Ochkov    1845 Marica Radnevo      4½ 35 44½ 3  
  9 T. Ivanov    1838 G.Daskalov - Varna    4½ 33½ 45  3  
 10 A. Dimitrov   1987 Shumen 2021 - Shumen   4½ 32½ 42  3  
 11 A. Konstantinov 1873 Kaisa - Varna       4½ 31½ 39  4  
 12 I. Kolev    1931 Kazanlak - Kazanlak    4½ 31½ 38½ 4  
 13 A. Dojchinov  1961 Rilski Sportist - Samokov 4 31 38  3  
 14 P. Petrov    1965 G.Daskalov - Varna     4 29½ 39½ 3  
 15 C. Stoev    1894 CSKA - Sofia        4 29½ 35  3  
 16 V. Velikov   1844 Abritus - Razgrad     4 26½ 32  3  
 17 S. Kostov    1808 CSKA - Sofia       3½ 26½ 31½ 2  
 18 V. Toshev    1835 CSKA - Sofia        3 28 35  3  
 19 F. Tjutendzhiev  0 Badev - Sofia       2 27½ 32½ 2  
 20 G. Dimov      0 G.Daskalov - Varna     0 27½ 35  0