Начало База данни
База Данни

Изберете година:
Информация

София(07.11 - 11.11)
Държавно първенство за студенти
Регламент
на
Държавно първенство за студенти по шахмат - 2021

1)Цел и задачи:

а) да излъчи държавните студентски шампиони – индивидуално и отборно, за мъже и жени.
а) да повиши спортното майсторство на студентите, както и техните български и
международни рейтинги ЕЛО.
б) да възстанови редовното провеждане на общостудентските първенства по шахмат
в) да излъчи участниците в Световното първенство за младежи до 25 г.

2) Организатор:

БФШ съвместно с Асоциацията за университетски спорт и Национална спортна академия

3) Време и място на провеждане на състезанието:

от 07.11.2021 до 11.11.2021 г. в стола на НСА.

4) Участници:

Право на участие имат всички български студенти – редовно обучение по държавна поръчка,
картотекирани в БФШ и подали заявки до 05.11.2021 г.,
платили такса участие 4 лева (които ще се ползват за изчисляване на международно ЕЛО)

5) Система на провеждане:

Състезанието се провежда по Швейцарската система в 7 кръга.
За направа на двойките се използва компютърната система Swiss Manager.
Не се допускат рекламации относно съставянето на двойките, освен
в случаите на очевидна операторска грешка. Двойките за всеки кръг ще
бъдат оповестени пред залата за игра не по-късно от 20 мин. след завършване на
предходния кръг.

6) Контрола за игра:

90 мин за цялата партия и по 30 секунди на ход на състезател.
Ще се използват електронните часовници DGT 2021 или DGT XL.
Правило 10.2 не се прилага. (поради специфичната контрола на игра).

7) Записване на ходовете:

всеки състезател е задължен да записва ходовете по време на цялата партия.
Преди състезателят да изиграе даден ход, предишният трябва да бъде записан.
Предварителното записване на хода, съгласно последните промени в Правилника на ФИДЕ,
е забранено.

8) Програма:

Техническа конференция – от 14.00 ч. на 07.11.2021 – сряда.
Анкетни карти се подават до 13.00 ч. в стая 318 на 3-тия етаж.
07.11.2021 от 15.00 – 1-ви кръг
08.11.2021 от 15.00 - 2-ри кръг
09.11.2021 от 15.00 - 3-ти кръг
10.11.2021 от 09.00 - 4-ти кръг
10.11.2021 от 15.00 - 5-ми кръг
11.11.2021 от 09.00 – 6-ти кръг
11.11.2021 от 15.00 – 7-ми кръг

Обявяване на резултатите и закриване на турнира: 11.11.2021 – от 19.30 ч.

Забележка:
Главният съдия, съгласувано с организаторите, БФШахмат и домакините,
си запазва правото да направи промени в предварителната програма за провеждане
на състезанието при възникване на извънредни обстоятелства, напр. поради заетост
на залата за игра и пр. Състезателите следва да бъдат предварително уведомени
за промяната и тя трябва да бъде оповестена писмено и на видно място.

9) Класиране:

В зависимост от броя на набраните точки. В случай на равенство се прилагат
следните допълнителни показатели:

1. Бухолц Медиана (елиминират се резултатите на по един състезател – с най-много
и с най-малко точки)
2. Бухолц
3. Брой победи
4. Коефициент натрупване (в случай на равенство, се елиминират резултатите от 1-я кръг,
в случай на ново равенство се елиминират резултатите от 2-я кръг и т.н. до последния
кръг, в който се нарушава равенството)
5. Коефициент Зонеборн – Бергер
За отборното класиране се вземат 3 мъжки и 2 женски най-добри резултати
Ще се обявят и комплексни победители.

10) Награди:

мъже: 1 – купа, медал + 300 лв
2 – медал + 250 лв
3 – медал + 200 лв
4 – 150 лв
5 – 100 лв.

жени: 1 – купа, медал + 150 лв
2 – медал + 100 лв
3 – медал + 50 лв.

отборно: купи

11) Ръководство на турнира:

Турнирът се ръководи от:
Радислав Атанасов - гл.съдия, Венцислав Инкьов – зам. гл.съдия.
Решенията на съдийското ръководство могат да се обжалват пред Турнирен комитет,
който е в състав, както следва:
Председател на Турнирния комитет:
и членове:
Контестациите се подават в писмен вид не по-късно от 15 минути след съдийското решение.
Те се придружават от такса в размер на 20 лева. Таксата се връчва на Председателя на
Турнирния комитет. Ако контестацията бъде уважена, сумата се връща на вносителя;
ако бъде отхвърлена, сумата остава у организаторите. Решенията на Турнирния комитет
са окончателни. При наличие на конфликт на интереси спрямо някой от членовете на
турнирния комитет (заинтересовано лице), същият бива заменен с друг преди разглеждане
на контестацията.

11) Рейтинг и звания:

Турнирът се провежда по правилата на ФИДЕ и е валиден за международен и български рейтинг.
12) Допълнителни разпоредби:

Дисциплина. а) строго се забранява да се внасят мобилни телефони и други електронни средства
за комуникация, неразрешени от съдията, в зоната на състезанието. Ако мобилният телефон
на даден състезател звънне в залата за игра, на същия състезател се присъжда “загуба”.
Резултатът на противника се определя от съдията. Загуба се присъжда и на състезател,
който е включил мобилния телефон само на вибрация. Състезателите, които са завършили
своите партии, се считат за зрители. Те подреждат фигурите и напускат игралното поле,
с оглед създаване на най-добри условия за играещите. Анализи на партии в залата за игра
не се допускат. Ако мобилният телефон на несъстезател звънне, същият следва да бъде
незабавно отстранен от залата за игра.

1.При отсъствие на даден състезател от 2 кръга, същият се изключва от турнира и не
участва при правене на двойките.
2.Бланките за запис са собственост на организаторите. Състезателите предават на
съдиите оригиналния екземпляр, а копието запазват за себе си.
3.По време на партия са забранени разговорите между състезатели, между състезатели и
треньори и между състезатели и зрители.
4.Правилникът за шахматната игра се намира на Съдийската маса и е на разположение на
състезателите.
5.Най-съществените промени в правилника в сила от 1-ви юли 2021 се намират на
Съдийската маса и се закачени на видно място в залата за игра.
6.Анализи в залата за игра не са разрешени.
7.Пушенето в залата за игра е абсолютно забранено.
8.Всички участници са запознати с регламента на Техническата конференция и се задължават
да го спазват.

Гл.съдия:
Р. Атанасов

Съдия:
В. Инкьов

Предс. на Тур. Комитет: