ИНСТРУКЦИЯ
ЗА
СЪДИИ И СЪСТЕЗАТЕЛИ
ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА НОВАТА КОНТРОЛА НА ФИДЕ

1.Времето е: 75 минути за първите 40 хода

15 минути за завършване на партията
допълнително 30 секунди за всеки изигран ход

Забележка: Поради това, че се добавят 30 секунди след всеки изигран ход, състезателят е длъжен да записва ходовете си през цялата партия.

За да се програмира електронния часовник DGT 2021 се избира и активира Fisher tournament manuel set. Това е опция № 25 от DGT. Достигнете до програма 25 , чрез употреба на + 1 и ОК бутони:
- Програмирайте основното време за първата контрола като 1 час, 15 минути и 00 секунди.
- Програмирайте допълнителното време от 30 секунди за ход
- Нагласете 40 хода на десния дисплей, чрез бутони + и ОК
- Сега цифрата "2" на левия дисплей на часовника ще Ви индикира че стартира втората и последна контрола контрола
- Програмирайте основното време за този период като 0 часа, 15 минути и 00 секунди. Не програмирайте никакъв брой на ходове за този период.
- Задръжте натиснат бутон ОК докато не видите "1:15" на двата дисплея на часовника. В горната лява част на двата дисплея на часовника трябва да има знак ^ , индикирайки, че е добавено допълнително време.
- Поставете издигнат нагоре лоста на часовника от страната на състезателя, играещ с белите фигури.
- Часовникът сега е инсталиран и гл. съдия или гл. секретар на турнира го стартират чрез натискане на бутона Start.

По време на партията е възможно да се спира часовника чрез натискане на бутона Start/Stop.

Знакът " - " Играчът на който дисплей се появи тази индикация, показва, че той първи е преминал в следващата игрова контрола

Мигащ, трептящ знак " - " показва кой играч първи е просрочил времето.

В случай на какъвто и да е проблемис часовника , незабавно извикайте главния съдия или главния секретар на турнира.

2. Всеки състезател е длъжен да включва часовника на противника си след изиграването на всеки свой ход. Часовникът има вътрешен брояч за изиграните ходове, които се отчитат по натискането на лоста. Не правете серия от ходове без да включвате часовника на противника си . (това обикновено става при размени или в цайтнота).

3. Член 10.2 от Правилника на шахматната игра не се прилага при тази игрова контрола.