ONOFFONOFF

Новини

ШК "Дунав" Скръбна вест

17.10.2017

На 15 октомври 2017 год. на 80-годишна възраст в Русе почина дългогодишният шахматен деятел и треньор Димитър Димитров Синабов. Освен като първи треньор на Веско Топалов ще го запомним като изключително морален, честен и справедлив наш приятел и съмишленик. Почивай в мир! Ще ни липсваш много! Погребението ще бъде на 17 октомври /вторник/ от 11 часа в гробищен парк Басарбово - гр.Русе. Димитър Синабов е роден на 16 март 1937 г. в град Русе. Завършил е ВИФ "Г.Димитров", специалност "борба". Започва да играе активно шах в ШК "Дунав"-Русе и достига до ниво кандидат-майстор на спорта. През 1978 г. е назначен като щатен треньор по шахмат. В периода 1983-85 г. работи с бъдещия световен шампион Веселин Топалов и е първият негов треньор. Българската Федерация по Шахмат изказва своите искрени съболезнования към близките и семейството на Димитър Синабов. Поклон пред паметта му!

Решение на ВАС

23.08.2017

Върховният административен съд на Република България реши: ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-138/16.03.2016 г. на министъра на младежта и спорта, с която е спряно финансовото подпомагане на Българска федерация по шахмат. За повече информация натиснете тук.

Файл

Покана за Учредително събрание на НОВА Шахматна Федерация

23.08.2017

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА НОВА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ
Уважаеми Шахматни клубове в Република България,
След проведени информационни срещи и дискусии с представители на шахматни клубове и с представители на Министерство на младежта и спорта през периода месец юли и месец август, както и след дискусии по време на Общо събрание на Българската федерация по шахмат, проведено на 19.08.2017 г. в гр. Пловдив, в което участваха представители на 48 (четиридесет и осем) български шахматни клуба, настоящата Българската федерация по шахмат поема инициативата за учредяване на НОВА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ. Каним Ви за участие в учредително събрание за създаване на нова федерация по шахмат с наименование “Българска федерация по шахмат 1928” или “Българска шахматна федерация”. Направено е необходимото за запазване по надлежния ред и на двете имена. Учредителното събрание ще се проведе на 02.09.2017 г., събота от 14 ч. в гр. Велико Търново, на адрес: Хотел „Премиер”, ул. "Сава Пенев" 1, при следния предварителен дневен ред:
1.Вземане на решение за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, представляващо сдружение и федерация по шахмат.
2.Приемане на Устав на сдружението (федерацията).
3.Избор на органи на Управление на сдружението:
3.1.Избор на Президент на федерацията и на ръководен състав към него.
3.2. Избор на Управителен съвет.
3.3. Избор на други органи и съвети, предвидени в Устава.
4.Други/разни.
Учредяването на нова обединителна българска федерация по шахмат като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и като действаща спортна федерация с лиценз са основните цели на българската шахматна общност, за да се постигне обединение на шахматните клубове в България и осъществяване на законосъобразна дейност.
Дата: 23. 08. 2017 г.
Място: гр. Пловдив

Декларация на Общо събрание на БФШ

21.08.2017

Декларация на шахматните клубове, участващи в ОС на БФШ на 19.08.2017 г. в гр. Пловдив:
Настоящата декларация е продиктувана от стремежа за обединение на българските шахматисти в духа на девиза на FIDE - "Gens Una Sumus" ("Всички сме едно семейство"). Българската федерация по шахмат, която има славна история, европейски и световни титли във всички възрастови групи, през 2018 г. ще чества 90 години от основаването си. България е единствената страна в света, която в една година (2005 г.) имаше петима действащи световни шампиони. За съжаление през последните години възникнаха конфликти, преекспонирани в медийното пространство, които доведоха до конфронтация и разделение в шахматната общност. Отнет бе лицензът на федерацията и беше уронен престижът на шахмата в България. Ние, клубовете, милеещи за бъдещото развитие на шаха в България призоваваме:
1.Оторизираните държавни органи и институции във възможно най-кратък срок и по надлежен ред да се произнесат има ли извършени законови нарушения и ако има такива, то виновните лица да понесат съответната отговорност.
2.Нека всички, които обичаме шахмата да се обединим в името на неговото бъдеще.

Програма на г-н Иван Генов

17.08.2017

Българска федерация по шахмат публикува програмата на г-н Иван Генов за дейността и развитието на шахмата в България за периода 2017 - 2018 година.

Файл

Извънредно Общо отчетно-изборно събрание на Българска федерация по шахмат

11.08.2017

Българска федерация по шахмат (БФШ) уведомява председателите на шахматните клубове, членове на БФШ, че съгласно решения по т.1 от Протокол № 3 от 10.06.2017 г. на управителния съвет на БФШ свиква извънредно Общо отчетно-изборно събрание на БФШ на 19.08.2017 г. (събота) от 14:00 ч. в зала "Пловдив" на Гранд-хотел "Пловдив", гр. Пловдив при следния дневен ред:
1.Доклад за дейността на Българска федерация по шахмат за периода след последното Общо събрание.
2.Избор на ново ръководство на Българска федерация по шахмат.

БФШ поема разходите - пътни и нощувка в легло в двойна стая в Гранд-хотел "Пловдив" на 1 представител от клуб. Заявки за настаняване се подават на Харалампи Ванев на моб. тел.: 0885 291 961 или 0878 667 155 в срок до 09.08.2017 г.!

Необходими документи за участие на шахматните клубове в работата на общото събрание на БФШ:

1.Валидно актуално състояние на клуба (оригинал).

2.Нотариално заверено пълномощно от клуба за участие в общото събрание (при делегат, непредставляващ клуба, съгласно актуалното състояние).

3.Печат на клуба.


Българска федерация по шахмат се обръща към всички шахматни клубове да вземат участие в това толкова важно събитие за бъдещето на един от най - успешните български спортове - ШАХМАТА!

Становище на Българска федерация по шахмат

09.08.2017

Във връзка с Доклад от 01.08.2017 г. на инспектората на Министерство на младежта и спорта за извършена проверка, БФШ внесе в деловодството на ММС публикуваното становище.

Файл

Съобщение в Държавен вестник - ОС - БФШ - 2017

08.08.2017

Българска федерация по шахмат (БФШ) уведомява шахматните клубове, че на стр. 80 на бр. 51 от 27.06.2017 г. на Държавен вестник е публикувано съобщението за извънредното Общо отчетно - изборно събрание на БФШ.

Файл

Членски внос на шахматните клубове за 2017 година

07.08.2017

Българска федерация по шахмат напомня на шахматните клубове, че крайният срок за внасяне на годишния членски внос е 31.03.2017 г. След този срок годишният членски внос се внася в двоен размер в срок до 31.06.2017 г.

Картотеки на състезатели на шахматните клубове за 2017 година

04.08.2017

Българска федерация по шахмат напомня на шахматните клубове, че крайният срок за картотекиране на състезатели е 31.03.2017 г. След този срок картотекиране на състезатели се извършва в двоен размер!

Предишна страница Следваща страница

Прояви

Прояви

15.10.2017

Рубриката води: мм Ружка Генова

Файл

Прояви

15.10.2017

Рубриката води: мм Ружка Генова

Файл

Прояви

09.10.2017

Рубриката води: мм Ружка Генова

Файл

Прояви

02.10.2017

Рубриката води: мм Ружка Генова

Файл

Прояви

24.09.2017

Рубриката води: мм Ружка Генова

Файл

Прояви

20.09.2017

Рубриката води: мм Ружка Генова

Файл

Прояви

18.09.2017

Рубриката води: мм Ружка Генова

Файл

Прояви

14.09.2017

Рубриката води: мм Ружка Генова

Файл

Предишна страница Следваща страница