ONOFFONOFF

Нормативни

Устав

свали

Етичен кодекс

свали

Статут на съдиите

свали

Спортен календар

свали

Правилник на FIDE

свали

Антидопингов правилник на FIDE

свали

Правилник за трансферните права

свали

Правилник за състезателните права

свали

Справка за треньорите на клубовете

свали

Наредба за антидопинговите правила

свали

Наредба за категоризация на клубовете

свали

Световен антидопингов кодекс на WADA

свали

Единни републикански спортни стандарти

свали

Формуляр за картотекиране на състезатели

свали

Наредба за спортно - педагогическите кадри

свали

Правилник за дейността на контролния съвет

свали

Система за оценяване на дейността на клубовете

свали

Формуляр N 1 за оценка на дейността на клубовете

свали

Формуляр N 2 за оценка на дейността на клубовете

свали

Система от критерии за категоризация на клубовете

свали

Наредба за състезанията от държавния спортен календар

свали

Таблици за определяне на точките от дейността на клубовете

свали

Протоколи

30.04.2017

Управителен съвет

свали

10.04.2017

Комисия - ДЮШ

свали

29.01.2017

Управителен съвет

свали

08.12.2016

Управителен съвет

свали

04.10.2016

Управителен съвет

свали

16.09.2016

Управителен съвет

свали

08.08.2016

Управителен съвет

свали

23.07.2016

Общо събрание

свали

06.07.2016

Управителен съвет

свали

10.05.2016

Комисия - ДЮШ

свали

Предишна страница Следваща страница

ЕЛО

Класически

свали

Ускорен

свали

Блиц

свали

Клубове

Клубове

свали

Състезатели

Състезатели

свали

Съдии

Съдии

свали

Треньори

Треньори

свали